Mẫu Microsoft Power Automate

SharePoint Người dùng Office 365 Office 365 Outlook

Gửi email được tùy chỉnh khi có mục danh sách SharePoint mới được thêm

By Microsoft

Tự gửi email được tùy chỉnh cho bạn hoặc một ai đó mỗi khi có mục mới được thêm vào một danh sách SharePoint được chọn.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử