Một người đang đeo tai nghe

Power Automate Process Mining

Tối đa hóa hiệu suất và thông tin chuyên sâu về quy trình

Tối ưu hóa các hoạt động và khám phá các cơ hội tự động hóa với phần bổ trợ khai thác quy trình và nhiệm vụ trong Power Automate.

Hiệu suất và thông tin chuyên sâu về quy trình mạnh mẽ

Sơ đồ thiết kế cho các ứng dụng ít viết mã và tự động hóa giúp bạn biến các quy trình của mình thành lợi thế cạnh tranh.

 • Các mẫu tích hợp
 • Phân tích quy trình từ đầu đến cuối
 • Báo cáo liên quan đến doanh nghiệp của bạn
 • Trình phát hiện làm lại
 • Phân tích căn nguyên do AI cung cấp
 • Hoàn thiện tính minh bạch của quy trình
 • Phân tích quy trình của bạn trong Power BI
 • Chia sẻ báo cáo Power BI
 • Kích hoạt KPI dựa trên hành động

Sơ lược về Power Automate Process Mining

Hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của tổ chức bạn và tìm cách mới để thúc đẩy hiệu suất với tính năng khai thác quy trình và nhiệm vụ.

Khai thác quy trình

Khám phá những điểm thiếu hiệu quả trong tổ chức của bạn.

 • Kết nối, chuyển đổi và tải dữ liệu lên từ các nguồn đa dạng.

 • Trực quan hóa bản đồ quy trình và thu được thông tin chuyên sâu từ dữ liệu.

 • Hiểu các quy trình công việc phức tạp rõ hơn và chia sẻ thông tin chuyên sâu trên khắp tổ chức của bạn.

Khai thác nhiệm vụ

Thu nạp và phân tích các hoạt động trên máy tính để bàn.

 • Giải quyết các quy trình và có được thông tin chuyên sâu nhờ tính năng phân nhóm được tạo tự động.

 • Trực quan hóa bản đồ quy trình để phân tích các hành động và có được thông tin chuyên sâu.

 • Sử dụng những thông tin chuyên sâu này và các nội dung đề xuất có hướng dẫn để bắt đầu tự động hóa.

Bắt đầu với Power Automate Process Mining