Các lộ trình sản phẩm Microsoft Power Platform và Dynamics 365

Cải thiện việc lên kế hoạch cho các đợt phát hành sắp tới

Dùng trình lập kế hoạch phát hành (bản xem trước) để lọc, sắp xếp, xem, chia sẻ và cá nhân hóa các kế hoạch phát hành.

Lịch trình cho đợt phát hành 2 năm 2022

(Tháng 10 năm 2022 – tháng 3 năm 2023)

Ngày 12 tháng 7

Kế hoạch phát hành đã được công bố

Tìm hiểu về các chức năng sắp ra mắt.

Ngày 1 tháng 8

Quyền truy cập sớm

Hãy thử các tính năng trước khi chúng được bật tự động.

Ngày 1 tháng 10

Phát hành rộng rãi

Bắt đầu triển khai theo khu vực vào ngày 3 tháng 10.

Khám phá tình trạng sẵn có của sản phẩm Power Platform và Dynamics 365 theo khu vực địa lý

Cộng đồng

Tương tác với các chuyên gia và đồng nghiệp và tìm các sự kiện địa phương.

Blog

Nhận tin tức, mẹo và thông tin chi tiết mới nhất để hiện đại hóa doanh nghiệp của bạn.

Tài liệu

Tìm nguồn lực cho người dùng, nhà phát triển và chuyên gia CNTT.