Một người phụ nữ làm việc trên máy tính tại bàn làm việc

Tự động hóa màn hình nền của bạn

Kết nối các hệ thống cũ và mới, giảm bớt các tác vụ lặp lại bằng quy trình tự động hóa dựa trên UI với các dòng màn hình nền — tính năng tự động hóa robot cho quy trình (RPA) trong Power Automate.

Tự động hóa theo cách của bạn

Chạy tự động hóa có sự tương tác của con người hoặc chạy ẩn.

RPA có giám sát

Chạy các dòng màn hình nền hoặc phản hồi các lời nhắc trên thiết bị Windows.

RPA không có giám sát

Chạy các dòng màn hình nền theo cách tự quản trên các thiết bị Windows hoặc máy ảo.

RPA được lưu trữ

Chạy các dòng màn hình nền có sự tương tác của con người hoặc tự quản trên cơ sở hạ tầng do Microsoft lưu trữ, có khả năng tự động thay đổi quy mô.

Nhanh chóng tự động hóa máy tính để bàn với Power Automate cho máy tính để bàn, ngay từ menu Bắt đầu trong Windows 11.

Chuyển dữ liệu giữa đám mây và hệ thống cũ với Power Automate

Tự động hóa an toàn ở mọi cấp độ với tính năng xử lý trường hợp ngoại lệ được tích hợp sẵn, cùng công nghệ sẵn có về quản trị, quyền riêng tư và ngăn chặn mất dữ liệu.

Ảnh chụp màn hình quản lý máy

Dễ dàng triển khai và thay đổi quy mô tự động hóa trên toàn doanh nghiệp nhờ máy ảo do Microsoft lưu trữ, được hỗ trợ bởi Azure.

Ảnh chụp màn hình ví dụ về Power Automate trên máy tính

Tăng cường học hỏi và sáng tạo qua các ví dụ về dòng màn hình nền trong Power Automate cho máy tính để bàn. Nắm rõ logic và tùy chỉnh những ví dụ đã được dựng sẵn để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Xem cách hoạt động của Power Automate

Xem hành trình có chỉ dẫn

Tìm hiểu cách tự động hóa các nhiệm vụ và quy trình công việc chỉ trong vài phút.

Bắt đầu xem hướng dẫn

Xem bản demo

Tìm hiểu cách tự động hóa các tác vụ lặp lại và tốn thời gian nhất của bạn.

Xem ngay

Khám phá các trường hợp sử dụng

Xem cách tự động hóa các quy trình trên quy mô lớn, quản lý dữ liệu và hợp lý hóa báo cáo.

Tìm hiểu thêm

Truy cập Power Automate trên máy tính để bàn

Nếu bạn là người dùng Windows 10/11, bạn có quyền truy cập miễn phí vào dòng màn hình nền cá nhân trong Power Automate cho máy tính để bàn. Chỉ cần tải xuống từ Microsoft Store hoặc cho chạy ứng dụng từ menu Bắt đầu.

Khách hàng đang nói gì về RPA trong Power Automate

Hình nền minh họa cho Coca-Cola Bottling Company
Logo của Coca-Cola Bottling Company United

"Việc tạo lập API cho các ứng dụng đời cũ là quá tốn kém... đồng thời, chúng tôi cũng phải điều hướng một trang web bên thứ ba. Chúng tôi đã dùng bot RPA của Power Automate để giải quyết các vấn đề này và tự động hóa quy trình."

Allan McDaniel
Manager of Development for BI and Master Data, Coca-Cola
Bottling Company United

Các chuyên gia phân tích đang nói gì về RPA trong Power Automate

Logo tự động hóa robot cho quy trình

Xem lý do Everest Group ghi nhận Microsoft là Đơn vị dẫn đầu và Công ty có thành tích vượt trội trong các sản phẩm 2022 PEAK Matrix® Assessment of RPA.

Đọc báo cáo
Logo GigaOm

Tìm hiểu tại sao GigaOm lại công nhận Microsoft là Đơn vị dẫn đầu và Tổ chức dịch chuyển nhanh trong báo cáo 2023 GigaOm Radar for Robotic Process Automation.

Đọc báo cáo

Dữ liệu cho thấy Microsoft Power Platform cải thiện kết quả kinh doanh

Tìm hiểu cách Power Platform giúp các tổ chức cải thiện kết quả kinh doanh bằng việc trao cho nhân viên khả năng tạo ra các giải pháp cho chính họ và những người khác.

140 phần trăm

Tỷ suất hoàn vốn trong ba năm

8,32 triệu USD

giá trị hiện tại ròng

Các điểm dữ liệu từ nghiên cứu theo yêu cầu Total Economic Impact™ do Forrester Consulting thay mặt cho Microsoft tiến hành tháng 8 năm 2022 phản ánh ROI trong ba năm và giá trị hiện tại ròng (NPV) của việc áp dụng các chức năng cao cấp của Power Platform cho một tổ chức phức hợp.

Bắt đầu với dòng màn hình nền

Windows 10

Tự động hóa dòng màn hình nền cá nhân trên máy của bạn mà không mất thêm chi phí.

Tải xuống ngay

Windows 11

Tự động hóa các dòng màn hình nền cá nhân trên máy của bạn bằng ứng dụng có sẵn trên menu Bắt đầu này.

Khởi chạy ứng dụng

Power Automate

Trải nghiệm mọi thứ mà Power Automate mang đến với khả năng truy nhập vào tất cả các dòng quy trình, phần bổ trợ và ứng dụng.

Bắt đầu ngay