Khách hàng mới: liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách tiết kiệm 25% cho gói theo người dùng Power Automate và/hoặc Power Apps.*

Trình kết nối

Dễ dàng kết nối với ứng dụng, dữ liệu và dịch vụ của bạn bằng cách sử dụng trình kết nối cho dòng đám mây trong Power Automate.

* Áp dụng ưu đãi trong thời gian giới hạn này cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Đối tượng áp dụng là khách hàng thương mại thông qua các kênh cấp phép số lượng lớn (VL) và nhà cung cấp giải pháp điện toán đám mây (CSP). Ưu đãi này cũng được cung cấp trên web trực tiếp cho những người dùng có quyền truy cập vào trung tâm quản trị Microsoft 365 và vai trò quản trị viên toàn cầu hoặc quản trị viên thanh toán. Ưu đãi này chỉ áp dụng với khách hàng mới, được xác định là những người không có bất kỳ giấy phép trả phí nào tại thời điểm mua. Các giấy phép miễn phí như giấy phép dùng thử không làm mất khả năng đủ điều kiện của khách hàng. Yêu cầu mua gói 12 tháng và không thể kết hợp với các ưu đãi khác. Thay vào đó, những khách hàng thương mại và khu vực công đủ điều kiện có thể được giảm giá cao hơn 40%. Xem chi tiết.