Nhận hỗ trợ chuyên môn từ đối tác Power Automate

Cho dù bạn đang đánh giá nhu cầu kinh doanh, tìm kiếm các giải pháp trọn gói trong ngành hay muốn được trợ giúp để bắt đầu với Power Automate, các đối tác tư vấn giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước trên hành trình.

Dịch vụ tư vấn

Tìm một loạt các dịch vụ tư vấn — trong đó có nhiều dịch vụ miễn phí — từ một đối tác gần bạn. Họ sẽ giúp bạn đào tạo, đánh giá các lựa chọn và triển khai các giải pháp, trong khi vẫn đảm bảo phạm vi ngân sách.

Trở thành một đối tác

Tìm hiểu cách phát triển doanh nghiệp của bạn bằng cách trở thành đối tác và lý do tại sao các công ty đầu ngành lại hợp tác với Microsoft.