Hỗ trợ Power Automate

Warning:

Users of Power Automate for desktop version released in March 2022 (version: 2.18) that use Windows proxy settings may encounter a connection error on sign in. To resolve that, set the registry key as described in https://docs.microsoft.com/power-automate/desktop-flows/governance#configure-power-automate-for-desktop-to-interact-with-a-corporate-proxy-server

Cập nhật lần gần nhất: 8/04/2022 7:21:23 CH UTC

Tìm kiếm

Chọn kế hoạch hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của bạn

Hỗ trợ đăng ký

Đã bao gồm trong giấy phép trả phí Power Automate của bạn

Nhận phản hồi cho các tình huống quan trọng nhất của bạn trong vòng một tiếng đồng hồ, cùng quyền truy cập không giới hạn vào các tài nguyên kỹ thuật

Hỗ trợ thống nhất

Liên hệ với nhân viên đại diện để biết thông tin về giá

Chức năng hỗ trợ toàn diện cho toàn bộ tổ chức về tất cả các công nghệ Microsoft của bạn

Các câu hỏi thường gặp

  • Chuyển tới biểu tượng thông báo ở phía trên đầu cổng thông tin web hoặc chọn tab Hoạt động trong ứng dụng dành cho thiết bị di động và chọn dòng quy trình của bạn để xem chi tiết. Bước có dấu chấm than màu đỏ sẽ hiển thị cho bạn thông báo lỗi. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể chỉnh sửa dòng quy trình để sửa lỗi. Tìm hiểu thêm về cách khắc phục sự cố dòng quy trình thường gặp.

Tài nguyên bổ sung

Tìm hiểu có hướng dẫn

Tham gia các khóa học Microsoft Learn để khám phá cách hoàn thành các nhiệm vụ thông thường với Power Automate.

Mẫu ví dụ

Xem lại các mẫu ví dụ và xem cách các đối tác của Microsoft sử dụng Power Automate như thế nào.

Tài liệu

Đọc các bài viết chuyên sâu về các công cụ và tính năng Power Automate, từ các kỹ thuật cơ bản đến nâng cao.

Cộng đồng

Truy cập cộng đồng Power Automate để xem câu trả lời và lời khuyên trực tiếp từ những người dùng khác.

Gửi ý tưởng

Nếu bạn có một ý tưởng có khả năng sẽ cải thiện Power Automate, chúng tôi muốn được nghe bạn chia sẻ.