Hỗ trợ Power Automate

Warning:

If you're using Power Automate for desktop version 2.43 or earlier you might experience issues where connector actions don't load correctly in desktop flows. To resolve this issue update Power Automate for desktop to the latest available version. Please visit this article for assisstance https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2272850

Cập nhật lần gần nhất: 5/27/2024 1:08:46 CH UTC

Tìm kiếm

Chọn kế hoạch hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của bạn

Hỗ trợ đăng ký

Đã bao gồm trong giấy phép trả phí Power Automate của bạn

Nhận phản hồi cho các tình huống quan trọng nhất của bạn trong vòng một tiếng đồng hồ, cùng quyền truy cập không giới hạn vào các tài nguyên kỹ thuật

Hỗ trợ thống nhất

Liên hệ với nhân viên đại diện để biết thông tin về giá

Chức năng hỗ trợ toàn diện cho toàn bộ tổ chức về tất cả các công nghệ Microsoft của bạn

Các câu hỏi thường gặp

Tài nguyên bổ sung

Tìm hiểu có hướng dẫn

Tham gia các khóa học Microsoft Learn để khám phá cách hoàn thành các nhiệm vụ thông thường với Power Automate.

Mẫu ví dụ

Xem lại các mẫu ví dụ và xem cách các đối tác của Microsoft sử dụng Power Automate như thế nào.

Tài liệu

Đọc các bài viết chuyên sâu về các công cụ và tính năng Power Automate, từ các kỹ thuật cơ bản đến nâng cao.

Cộng đồng

Truy cập cộng đồng Power Automate để xem câu trả lời và lời khuyên trực tiếp từ những người dùng khác.

Gửi ý tưởng

Nếu bạn có một ý tưởng có khả năng sẽ cải thiện Power Automate, chúng tôi muốn được nghe bạn chia sẻ.