Mẫu

Tự động hóa các tác vụ hoặc quy trình giữa các trình kết nối bằng cách sử dụng các mẫu tùy chỉnh hoặc dựng sẵn cho các dòng đám mây trong Power Automate. Hãy khám phá hàng trăm khả năng và những gì bạn có thể làm.