Mẫu Microsoft Power Automate

Microsoft Forms Microsoft Forms SharePoint Approvals Adobe PDF Services Adobe Sign

Generate agreement from MSFT Forms and Word template, send for signature

By Adobe PDF Services

Generate custom document every time a MSFT Forms is completed using a Word template in Sharepoint, send for review & approval in Teams, then send for Signature. Find sample templates at https://www.adobe.com/go/pdfservices_templates

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử