Mẫu Microsoft Power Automate

JotForm Notifications Lịch Google Excel Online (OneDrive)

Send JotForm booking to Excel (OneDrive) and save event in Google Calendar

By JotForm

Get notified every time someone makes a reservation on your JotForm. It will not only keep you updated but will also reserve the time specified on the form on Google Calendar and save in Excel Online (OneDrive).

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử