Mẫu Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Microsoft To-Do (Doanh nghiệp)

Create a To-Do task when you are mentioned in an Office 365 Outlook email

By Cộng đồng Microsoft Power Automate

A Microsoft To-Do (Business) task will be automatically created when you are mentioned in an email. The To-Do task will consist of all relevant information such as the person who sent the email and the email content.

Biểu tượng dòng

Đỡ tốn công mà lại hoàn thành nhiều việc hơn

Kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

Biểu tượng chơi

Xem cách hoạt động

Xem video nhanh về Microsoft Power Automate.

Biểu tượng sách

Xây dựng kỹ năng của bạn

Tìm hiểu cách tạo dòng quy trình, từ dễ đến nâng cao.

Thêm nhiều mẫu để thử