WinAutomation giờ là một phần của Microsoft Power Automate

Microsoft đã mua lại Softomotive vào tháng 5 năm 2020 và đã tích hợp các chức năng WinAutomation vào Power Automate. Tìm hiểu cách bắt đầu với Power Automate hoặc tìm nguồn lực và hỗ trợ cho WinAutomation hiện có, cũng như các sản phẩm ProcessRobot.

Ảnh chụp màn hình Power Automate đang sử dụng

Hỗ trợ sản phẩm Softomotive

Hỗ trợ WinAutomation

Duyệt xem tài liệu trợ giúp

Quản lý giấy phép WinAutomation

Truy cập tài khoản của bạn

Đào tạo WinAutomation

Duyệt xem video

Yêu cầu trợ giúp

Liên hệ với chúng tôi

Bắt đầu với Power Automate

Kết hợp tự động hóa quy trình robot và tự động hóa quy trình kỹ thuật số trong một giải pháp đám mây.