Osoba za računarom

Šta je BPMS?

Vodič za početnike kroz softver za upravljanje poslovnim procesima

Uvod

Softver za upravljanje poslovnim procesima (BPMS) pomaže preduzeću da definiše i primeni automatizovane poslovne procese i upravlja njima, čime dugotrajne ručne procese pretvara u pojednostavljene tokove posla u poslovnim aplikacijama.

Dodavanjem mogućnosti oblaka, veštačke inteligencije i analitike opsežnih podataka, BPMS se pretvara u inteligentni BPMS (iBPMS) i dodatno automatizuje procese, ubrzava razvoj toka posla i poboljšava usklađivanje poslovnih procesa.

Kako BPMS pomaže
preduzeću?

BPMS enables you to use business process automation to streamline a variety of tasks, ensuring that processes are followed for activities such as document review and approval, document management, HR onboarding, and management of employee requests.

BPMS poboljšava tok posla u celom preduzeću automatizacijom pokrenute komunikacije poput upozorenja o zadacima putem e-pošte, podsetnika za plaćanje i zahvalnica. BPMS čak možete da koristite i za usklađivanje marketinških kampanja putem e-pošte, čime vam pomaže da primenite pravu poruku ili odgovor u pravo vreme.

Prednosti softvera BPMS

BPMS and iBPMS solutions make it easy to build workflow automation into a wide range of business applications, standardizing processes and delivering:)

Veća efikasnost

Primena softvera za upravljanje poslovnim procesima znači da ljudi u kompanije troše manje vremena na ručne procese koji se ponavljaju, pa imaju više vremena da se usredsrede na obavljanje posla i povećanje produktivnosti.

Veća prilagodljivost

BPMS omogućava preduzećima da dokumentuju, standardizuju i automatizuju poslovne procese i olakšava uvođenje promena i reagovanje na njih brzim i doslednim uvođenjem novih procesa u organizaciji.

Olakšana saradnja

BPMS omogućava timovima da automatski usmeravaju zadatke i zaduženja i obezbeđuje usvajanje novih ili ažuriranih procesa u realnom vremenu, što doprinosi stalnoj usklađenosti.

Bolja usklađenost

Ako koriste BPMS za ugrađivanje pravila u svoje procese, preduzeća osiguravaju usklađenost sa postojećim propisima i brzo se prilagođavaju zakonodavnim promenama uz minimalne prekide.

Bolja interakcija sa klijentima i korisnička podrška

Pošto BPMS osigurava doslednu primenu poslovnih procesa, preduzeća mogu da utvrde, primenjuju i nadgledaju ključne aspekte interakcije sa klijentima. Klijenti i preduzeća imaju koristi od veće personalizacije, automatskog kreiranja tiketa, ujednačenih pokrenutih odgovora i doslednog upravljanja potencijalnim klijentima ili predmetima.

Ko koristi BPMS?

Pomoću modernog BPMS rešenja praktično svako u vašem preduzeću može da osmisli i primeni automatizacije koje im pomažu da obave više posla za manje vremena.

Pre samo nekoliko godina automatizacija poslovnih procesa je sama po sebi bila složen postupak. Programeri su trošili dosta vremena da u saradnji sa zainteresovanim stranama iz preduzeća mapiraju svaki zadatak u procesu da bi IT tim mogao da napiše kôd za svaki automatizovani proces od nule. Naknadne promene procesa značile su dodatno mapiranje i kodiranje i više vremena utrošenog na ispravke.

Današnje najbolje BPMS platforme pojednostavljuju inicijative za automatizaciju procesa smanjivanjem ili eliminisanjem potrebe za podrškom programera i IT timova. Ovi sistemi omogućavaju organizacijama da primenjuju izuzetno složene procese, a timovima i pojedincima da samostalno i sa lakoćom kreiraju i primenjuju automatizovane procese.

Dakle, kratak odgovor na pitanje „Ko koristi BPMS?“ je svako kome treba.

Izrada automatizacije
uz BPMS

Zahvaljujući kvalitetnom BPMS softverskom rešenju više ne morate da nagađate dok osmišljavate i primenjujete automatizovane procese, što vam omogućava da sledite detaljan pristup pomoću predložaka koji vas vode kroz proces. Najbolja BPMS rešenja vam pružaju efikasan, integrisan način za sledeće stvari:

  1. Identifikujte i osmislite proces koji želite da automatizujete.

    Shvatite poslovne principe procesa i pregledajte postojeću dokumentaciju ili istražite modele procesa koji ga definišu.

  2. Modelirajte logiku ili korake u toku poslovnog procesa.

    Definišite faze i korake u poslovnom procesu u softveru BPMS i testirajte različite poslovne scenarije na platformi pomoću ugrađenih alatki za modeliranje.

  3. Izradite automatizaciju pomoću izuzetno jednostavnih alatki za dizajniranje umesto pisanja koda.

    Kreirajte tokove procesa i korisničke interfejse za poslovni proces pomoću biblioteke unapred napravljenih predložaka i konektora u rešenju BPMS.

  4. Pokrenite i delite automatizaciju sa svojim timom ili celim preduzećem.

Izbor BPMS rešenja

If your goal is simplifying business process management, it’s smart to create a shortlist of BPMS solutions that truly make automation easy for people to learn and use. Today’s best-of-breed automation platforms do that and much more. Be sure you can answer the following questions before starting your search:)

Na koje ćete se procese usredsrediti?

Odlučite da li vam treba rešenje za automatizaciju rutinskih zadataka poput obrade faktura ili rešenje koje može da podrži automatizaciju složenih, dugotrajnih procesa kao što su upravljanje budžetom ili nadgledanje performansi.

Ko će ga koristiti?

As a key component of effective digital transformation, the BPMS solution you choose should be geared toward usability for everyone in the company. Today’s best low-code BPMS solutions feature robotic process automation (RPA) capabilities that make for easier adoption throughout the organization.)

Kako ćete primeniti BPMS?

Važno je da odlučite da li ćete primeniti lokalno BPMS rešenje ili ono zasnovano na oblaku.

U primarne prednosti BPMS platforme softvera kao usluge (SaaS) spadaju pojednostavljeno uvođenje jer je aplikacija aktivna od prvog dana, skalabilnost jer povećavate pretplatu, a ne infrastrukturu i predvidljivi troškovi po utrošku.

Prednosti lokalne BPMS platforme su pre svega kontrola (pošto se nalazi u okviru vaše infrastrukture) i bezbednost jer podaci ostaju u vašim sistemima, pa je njihova izloženost ograničena.

Ko će podržavati BPMS rešenje?

Primena i održavanje lokalnog BPMS rešenja zahteva značajna ulaganja u IT infrastrukturu i osoblje. Primenom SaaS BPMS platforme sa malo kodiranja drastično smanjujete IT zahteve.

Šta možete da priuštite?

Iako su troškovi uvek važni, obavezno uzmite u obzir očekivani povraćaj uloženih sredstava. Što je alatka moćnija, to će doneti veću vrednost preduzeću.

Otkrijte kako je Louisiana-Pacific Corporation transformisao
ručne procese uz BPMS

Saznajte kako je kompanija Louisiana-Pacific pojednostavila procese, ubrzala tokove posla i pojednostavila prikupljanje podataka uz Power Automate.

Osoba za laptopom u kuhinji

Isprobajte BPMS rešenje u svojoj organizaciji

Pogledajte kako je lako postići nove nivoe efikasnosti, prilagodljivosti i saradnje u preduzeću uz Microsoft Power Automate i započnite besplatno.