Šta je BPMS?

Vodič za početnike kroz softver za upravljanje poslovnim procesima

Osnovni podaci o softveru za upravljanje poslovnim procesima

Softver za upravljanje poslovnim procesima (BPMS) pomaže preduzeću da definiše i primeni automatizovane poslovne procese i upravlja njima, čime dugotrajne ručne procese pretvara u pojednostavljene tokove posla u poslovnim aplikacijama.

Dodavanjem mogućnosti oblaka, veštačke inteligencije i analitike opsežnih podataka, BPMS se pretvara u inteligentni BPMS (iBPMS) i dodatno automatizuje procese, ubrzava razvoj toka posla i poboljšava usklađivanje poslovnih procesa.

Kako BPMS pomaže mom preduzeću?

BPMS vam omogućava da koristite automatizaciju poslovnih procesa da biste pojednostavili različite zadatke i obezbeđuje da se u procesima prate aktivnosti poput pregledanja i odobravanja dokumenata, upravljanja dokumentima, pripreme novih kadrova i upravljanja zahtevima zaposlenih.

BPMS poboljšava tok posla u celom preduzeću automatizacijom pokrenute komunikacije, poput upozorenja o zadacima putem e-pošte, podsetnika za plaćanje i zahvalnica. BPMS čak možete da koristite i za usklađivanje marketinških kampanja putem e-pošte, čime vam pomaže da primenite pravu poruku ili odgovor u pravo vreme.

Prednosti softvera BPMS

Rešenja BPMS i iBPMS olakšavaju ugradnju automatizacije toka posla u širok spektar poslovnih aplikacija tako što standardizuju procese i isporuku:

Veća efikasnost

Primena softvera za upravljanje poslovnim procesima znači da ljudi u kompanije troše manje vremena na ručne procese koji se ponavljaju, pa imaju više vremena da se usredsrede na obavljanje posla i povećanje produktivnosti.

Veća prilagodljivost

BPMS omogućava preduzećima da dokumentuju, standardizuju i automatizuju poslovne procese i olakšava uvođenje promena i reagovanje na njih brzim i doslednim uvođenjem novih procesa u organizaciji.

Olakšana saradnja

BPMS omogućava timovima da automatski usmeravaju zadatke i zaduženja i obezbeđuje usvajanje novih ili ažuriranih procesa u realnom vremenu, što doprinosi stalnoj usklađenosti.

Bolja usklađenost

Ako koriste BPMS za ugrađivanje pravila u svoje procese, preduzeća osiguravaju usklađenost sa postojećim propisima i brzo se prilagođavaju zakonodavnim promenama uz minimalne prekide.

Bolja interakcija sa klijentima i korisnička podrška

Pošto BPMS osigurava doslednu primenu poslovnih procesa, preduzeća mogu da utvrde, primenjuju i nadgledaju ključne aspekte interakcije sa klijentima. Klijenti i preduzeća imaju koristi od veće personalizacije, automatskog kreiranja tiketa, ujednačenih pokrenutih odgovora i doslednog upravljanja potencijalnim klijentima ili predmetima.

Ko koristi BPMS?

Pomoću modernog BPMS rešenja praktično svako u vašem preduzeću može da osmisli i primeni automatizacije koje im pomažu da obave više posla za manje vremena.

Pre samo nekoliko godina, automatizacija poslovnih procesa je sama po sebi bila složen postupak. Programeri su trošili dosta vremena da u saradnji sa zainteresovanim stranama iz preduzeća mapiraju svaki zadatak u procesu da bi IT tim mogao da napiše kôd za svaki automatizovani proces od nule. Naknadne promene procesa značile su dodatno mapiranje i kodiranje i više vremena utrošenog na ispravke.

Današnje najbolje BPMS platforme pojednostavljuju inicijative za automatizaciju procesa smanjivanjem ili eliminisanjem potrebe za podrškom programera i IT timova. Ovi sistemi omogućavaju organizacijama da primenjuju izuzetno složene procese, a timovima i pojedincima da samostalno i sa lakoćom kreiraju i primenjuju automatizovane procese.

Dakle, kratak odgovor na pitanje „Ko koristi BPMS?“ je svako kome treba.

Izrada automatizacije uz BPMS

Zahvaljujući kvalitetnom BPMS softverskom rešenju više ne morate da nagađate dok osmišljavate i primenjujete automatizovane procese, što vam omogućava da sledite detaljan pristup pomoću predložaka koji vas vode kroz proces. Najbolja BPMS rešenja vam pružaju efikasan, integrisan način za sledeće stvari:

 1. Identifikujte i osmislite proces koji želite da automatizujete.

  Shvatite poslovne principe procesa i pregledajte postojeću dokumentaciju ili istražite modele procesa koji ga definišu.

 2. Modelirajte logiku ili korake u toku poslovnog procesa.

  Definišite faze i korake u poslovnom procesu u softveru BPMS i testirajte različite poslovne scenarije na platformi pomoću ugrađenih alatki za modeliranje.

 3. Izradite automatizaciju pomoću izuzetno jednostavnih alatki za dizajniranje umesto pisanja koda.

  Kreirajte tokove procesa i korisničke interfejse za poslovni proces pomoću biblioteke unapred napravljenih predložaka i konektora u rešenju BPMS.

 4. Pokrenite i delite automatizaciju sa svojim timom ili celim preduzećem.

  Birajte kako i kome da distribuirate automatizaciju, a zatim pratite kako ona funkcioniše u praksi.

Izbor BPMS rešenja

Ako vam je cilj da pojednostavite upravljanje poslovnim procesima, bilo bi dobro da napravite uži izbor BPMS rešenja koja zaista olakšavaju ljudima da savladaju i koriste automatizaciju. Današnje najbolje platforme za automatizaciju vam omogućavaju to još mnogo toga. Obavezno odgovorite na sledeća pitanja pre nego što započnete pretragu:

Na koje ćete se procese usredsrediti?

Odlučite da li vam treba rešenje za automatizaciju rutinskih zadataka poput obrade faktura ili rešenje koje može da podrži automatizaciju složenih, dugotrajnih procesa kao što su upravljanje budžetom ili nadgledanje performansi.

Ko će ga koristiti?

Kao ključna komponenta efikasne digitalne transformacije, BPMS rešenje koje odaberete bi trebalo da bude osmišljeno tako da mogu da ga koriste svi u preduzeću. Današnja najbolja BPMS rešenja sa malo kodiranja imaju mogućnosti robotske automatizacije procesa (RPA) koje olakšavaju usvajanje u celoj organizaciji.

Kako ćete primeniti BPMS?

Važno je da odlučite da li ćete primeniti lokalno BPMS rešenje ili ono zasnovano na oblaku.

U primarne prednosti BPMS platforme softvera kao usluge (SaaS) spadaju pojednostavljeno uvođenje jer je aplikacija aktivna od prvog dana, skalabilnost jer povećavate pretplatu, a ne infrastrukturu i predvidljivi troškovi po utrošku.

Prednosti lokalne BPMS platforme su pre svega kontrola (pošto se nalazi u okviru vaše infrastrukture) i bezbednost jer podaci ostaju u vašim sistemima, pa je njihova izloženost ograničena.

Ko će podržavati BPMS rešenje?

Primena i održavanje lokalnog BPMS rešenja zahteva značajna ulaganja u IT infrastrukturu i osoblje. Primenom SaaS BPMS platforme sa malo kodiranja drastično smanjujete IT zahteve.

Šta možete da priuštite?

Iako su troškovi uvek važni, obavezno uzmite u obzir očekivani povraćaj uloženih sredstava. Što je alatka moćnija, to će doneti veću vrednost preduzeću.

Isprobajte BPMS rešenje u svojoj organizaciji

Pogledajte kako je lako postići nove nivoe efikasnosti, prilagodljivosti i saradnje u preduzeću uz Microsoft Power Automate i započnite besplatno.