Predlošci

Automatizujte zadatke ili procese između konektora pomoću unapred izgrađenih ili prilagođenih predložaka za tokove u oblaku u usluzi Power Automate. Istražite stotine mogućnosti i otkrijte šta je sve moguće.

* Ova vremenski ograničena ponuda dostupna je do 31. marta 2023. komercijalnim klijentima preko kanala količinskog licenciranja (VL) i dobavljača rešenja u oblaku (CSP). Ponuda je dostupna i putem usluge Web Direct korisnicima koji imaju pristup Microsoft 365 centru administracije, kao i ulogama globalnog administratora ili administratora za naplatu. Ponuda se odnosi samo na nove klijente, koji su definisani kao osobe koje nemaju plaćene licence u trenutku kupovine. Besplatne licence kao što su probne licence nisu razlog za isključenje korisnika. Potrebna je 12-mesečna kupovina, a ovu ponudu nije moguće kombinovati sa drugim ponudama. Klijenti iz komercijalnog i javnog sektora koji ispunjavaju uslove mogu da dobiju veći popust od 40%. Prikaži detalje.