Poboljšanje tokova posla uz AI Builder
Poboljšanje tokova posla uz AI Builder
Poboljšanje tokova posla uz AI Builder

Poboljšanje tokova posla uz AI Builder

Uvedite inteligentnu automatizaciju u poslovne procese pomoću veštačke inteligencije koja se lako obučava i konfiguriše u usluzi Power Automate.

Poboljšanje tokova posla uz AI Builder

Uvedite inteligentnu automatizaciju u poslovne procese pomoću veštačke inteligencije koja se lako obučava i konfiguriše u usluzi Power Automate.

Otkrijte najnovija poboljšanja obrade obrazaca u usluzi AI Builder

Saznajte više

Sada lako izvucite dokumentaciju o identitetu pomoću usluge AI Builder

Saznajte više

Omogućite svima rad sa veštačkom inteligencijom

Omogućite svima u organizaciji, bez obzira na tehničko znanje, da dodaju mogućnosti veštačke inteligencije u tokove koji kreiraju i koriste.

Jednostavno dodavanje veštačke inteligencije u tokove posla

Jednostavno dodavanje veštačke inteligencije u tokove

Brzo pravite, obučavajte i objavljujte modele veštačke inteligencije bez pisanja ijednog reda koda, pomoću predložaka i vođenog procesa ili brzo ugradite unapred napravljene komponente direktno u tokove.

Automatizacija dokumenata korišćenjem usluge Power Automate

Iskoristite prednosti inteligentne automatizacije dokumenata

Brzo obrađujte bilo koji tip obrasca pomoću automatizacije dokumenata. Izdvajajte podatke iz dokumenata dobijenih e-poštom pomoću alatke AI Builder, uskladite postupak uz Power Automate i olakšajte preglede i odobrenja uz Power Apps.

Povećanje efikasnosti u celoj organizaciji

Povećanje efikasnosti u celoj organizaciji

Pomoću jednostavnog, intuitivnog interfejsa brzo pojednostavite zadatke pomoću modela veštačke inteligencije, kao što su predviđanje, obrada obrazaca, otkrivanje objekata, klasifikacija kategorija i izdvajanje entiteta. Odmah postanite produktivni pomoću unapred napravljenih scenarija veštačke inteligencije, uključujući čitač vizitkarti, klasifikaciju kategorije (verzija za pregled), izdvajanje entiteta, čitač identifikacionih dokumenata (verzija za pregled), izdvajanje ključnih fraza, otkrivanje jezika, obradu priznanica (verzija za pregled), analizu raspoloženja, prepoznavanje teksta i prevod teksta.

Automatizacija tokova posla i aplikacija

Usredsredite se na posao velike vrednosti automatizacijom dugotrajnih ručnih procesa pomoću alatke AI Builder i mogućnosti robotske automatizacije procesa (RPA) u usluzi Power Automate. Brzo pristupajte AI Builder komponentama u usluzi Microsoft Power Apps da biste izdvajali tekstualne i vizuelne informacije pomoću kamere ili sa dostupnih slika i iz dokumenata.

Ostvarivanje vrednosti iz podataka

Ostvarivanje vrednosti iz podataka

Napravljen pomoću sjajnih Azure AI mogućnosti, AI Builder u usluzi Power Automate vam omogućava da obučavate i pravite modele bez kodiranja i poboljšate inteligenciju poslovnih aplikacija pomoću podataka u sistemima Dynamics 365 i Microsoft 365, kao i sa platforme Microsoft Dataverse.

Kako klijenti koriste AI Builder

G&J Pepsi logotip
„Uz AI Builder i Power Automate možemo da rasteretimo zaposlene većine poslova koji se obavljaju ručno, poput računovodstva i kontrole. Proces kontrole je sada automatizovan pomoću aplikacije Power Apps i obučenog modela veštačke inteligencije koje koristi kontrolor u prodavnici, budući da Power Automate upravlja nivoima zaliha skoro u realnom vremenu.“

Eric McKinney
Enterprise Business Systems Manager, G&J Pepsi

Hexion logotip
„Komponente Microsoft Power Platform i AI Builder omogućile su nam da poslovnim partnerima za marketing i prodaju brzo isporučimo inovativno i dobro integrisano rešenje u okviru platforme Dynamics 365. Ona predstavlja prekretnicu u ovom novom svetu koji zahteva brzu isporuku aplikacija.“

Jim Parker
Web and Collaboration Service Manager, Hexion

Pređite na sledeći korak

Dodajte veštačku inteligenciju u procese kombinovanjem usluga AI Builder i Power Automate. Power Automate planovi sa tehnologijom RPA uključuju 5000 AI Builder kredita za usluge mesečno. AI Builder je takođe dostupan kao dodatak za sve planove.

Istražite dodatne resurse

Saznajte više

Pristupajte informacijama samopomoći i vodičima sa uputstvima da biste iskoristili AI Builder na najbolji način.

Pregledajte dokumentaciju

Počnite da koristite AI Builder

Pregledajte različite module za učenje da biste počeli da usavršavate veštine.

Istražite samostalno učenje