Power Automate cene

Power Automate ponude

Najbolje za preduzeća koja žele predvidljivo licenciranje uz planove po korisniku ili planove po robotu

Power Automate premijum

Power Automate proces

$15

po korisniku mesečno

Omogućava licenciranim korisnicima da automatizuju moderne aplikacije putem automatizacije digitalnih procesa zasnovane na API-ju (tokovi u oblaku) i zastarelih aplikacija putem robotske automatizacije procesa zasnovane na korisničkom interfejsu (tokovi za radnu površinu) u nadgledanom režimu.

 • Neograničen broj tokova u oblaku (DPA) i tokova za radnu površinu (RPA) u nadgledanom režimu
 • 50 MB Power Automate Process Mining prostora za skladištenje podataka1
 • 5.000 AI Builder kredita
 • Dataverse prava za bazu podataka od 250 MB i datoteke od 2 GB

Power Automate proces

$150

po robotu/mesečno6

Licencira jednog robota za „automatizaciju“ koji se može koristiti za nenadgledanu automatizaciju radne površine (RPA) ili toka za automatizaciju digitalnog procesa (DPA) kojem može da pristupi neograničen broj korisnika u organizaciji.

 • Tokovi u oblaku (DPA)
 • Tokovi za radnu površinu (RPA) u nenadgledanom režimu
 • Dataverse prava za bazu podataka od 50 MB i datoteke od 200 MB

Započnite rad sa uslugom Power Automate

Istražite Power Automate planove

Istražite Power Automate planove
Power Automate premijum
$15 po korisniku mesečno
Power Automate proces
$150 po robotu/mesečno6
Automatizacija na radnoj površini i u oblaku8
Pokretanje tokova u oblaku2

Uključeno u Power Automate premijum

Uključeno u Power Automate proces

Pokretanje tokova poslovnog procesa2

Uključeno u Power Automate premijum

Uključeno u Power Automate proces

Pokretanje tokova za radnu površinu u nadgledanom režimu3

Uključeno u Power Automate premijum

--

Pokretanje tokova za radnu površinu u nenadgledanom režimu3,4 (po robotu)

Uključeno u Power Automate proces

Istraživanje procesa i zadataka
Istraživanje zadataka

Uključeno u Power Automate premijum

--

Vizuelizujte i analizirajte procese uz traženje procesa 50 MB Process Mining podataka o je sačuvano

--

Povezivanje podataka, skladištenje i upravljanje
Povezivanje sa podacima Upotreba unapred napravljenih konektora
Koristite standardne i premijum konektore
Upotreba prilagođenih i lokalnih konektora
Skladištenje podataka i upravljanje njima Kreiranje prilagođenih entiteta i pristup njima
Microsoft Dataverse 250 MB kapaciteta za baze podataka5 50 MB kapaciteta za baze podataka5
kapacitet za datoteke od 2 GB5 kapacitet za datoteke od 200 MB5
Administracija i upravljanje
Nadgledana okruženja

Uključeno u Power Automate premijum

Uključeno u Power Automate proces

Uključite veštačku inteligenciju
AI Builder krediti za usluge 5.000 5.000
Istražite Power Automate planove
Power Automate premijum
$15 po korisniku mesečno
Power Automate proces
$150 po robotu/mesečno6
Automatizacija na radnoj površini i u oblaku8
Pokretanje tokova u oblaku2

Uključeno u Power Automate premijum

Uključeno u Power Automate proces

Pokretanje tokova poslovnog procesa2

Uključeno u Power Automate premijum

Uključeno u Power Automate proces

Pokretanje tokova za radnu površinu u nadgledanom režimu3

Uključeno u Power Automate premijum

--

Pokretanje tokova za radnu površinu u nenadgledanom režimu3,4
(po robotu)

Uključeno u Power Automate proces

Istraživanje procesa i zadataka
Istraživanje zadataka

Uključeno u Power Automate premijum

--

Vizuelizujte i analizirajte procese uz traženje procesa
50 MB Process Mining podataka o je sačuvano

--

Povezivanje podataka, skladištenje i upravljanje
Povezivanje sa podacima
Upotreba unapred napravljenih konektora
Koristite standardne i premijum konektore
Upotreba prilagođenih i lokalnih konektora
Skladištenje podataka i upravljanje njima
Kreiranje prilagođenih entiteta i pristup njima
Microsoft Dataverse
250 MB kapaciteta za baze podataka5 50 MB kapaciteta za baze podataka5
kapacitet za datoteke od 2 GB5 kapacitet za datoteke od 200 MB5
Administracija i upravljanje
Nadgledana okruženja

Uključeno u Power Automate premijum

Uključeno u Power Automate proces

Uključite veštačku inteligenciju
AI Builder krediti za usluge
5.000 5.000
Istražite Power Automate planove
Power Automate premijum
$15 po korisniku mesečno
Power Automate proces
$150 po robotu/mesečno6
Automatizacija na radnoj površini i u oblaku8
Pokretanje tokova u oblaku2

Uključeno u Power Automate premijum

Uključeno u Power Automate proces

Pokretanje tokova poslovnog procesa2

Uključeno u Power Automate premijum

Uključeno u Power Automate proces

Pokretanje tokova za radnu površinu u nadgledanom režimu3

Uključeno u Power Automate premijum

--

Pokretanje tokova za radnu površinu u nenadgledanom režimu3,4
(po robotu)

Uključeno u Power Automate proces

Istraživanje procesa i zadataka
Istraživanje zadataka

Uključeno u Power Automate premijum

--

Vizuelizujte i analizirajte procese uz traženje procesa
50 MB Process Mining podataka o je sačuvano

--

Povezivanje podataka, skladištenje i upravljanje
Povezivanje sa podacima
Upotreba unapred napravljenih konektora
Koristite standardne i premijum konektore
Upotreba prilagođenih i lokalnih konektora
Skladištenje podataka i upravljanje njima
Kreiranje prilagođenih entiteta i pristup njima
Microsoft Dataverse
250 MB kapaciteta za baze podataka5 50 MB kapaciteta za baze podataka5
kapacitet za datoteke od 2 GB5 kapacitet za datoteke od 200 MB5
Administracija i upravljanje
Nadgledana okruženja

Uključeno u Power Automate premijum

Uključeno u Power Automate proces

Uključite veštačku inteligenciju
AI Builder krediti za usluge
5.000 5.000

Prikazane cene služe samo u marketinške svrhe i ne odražavaju stvarnu cenu zbog faktora kao što su valuta, zemlja, regionalne i organizacione varijante. Vaša stvarna cena biće prikazana na kasi. Sve ponude podležu ograničenjima usluga i proizvoda. Saznajte više. Obratite se predstavniku korporacije Microsoft za cene i ponude za velika preduzeća. Da biste saznali više o dodatnim opcijama za licenciranje, pogledajte Power Platform vodič za licenciranje.

1 Svaka licenca po korisniku ima 50 MB za traženje procesa do maksimalnih 100 GB po klijentu.

2 Uz ograničenja usluge. Saznajte više o Power Platform zahtevima i drugim ograničenjima.

3 Obuhvaćeni su kreiranje tokova za radnu površinu, kao i orkestracija robota i upravljanje njima.

4 Istovremene instance jedinstvenog procesa zahtevaju dodatnog robota za automatizaciju za svaku instancu. Preuzmite vodič za licenciranje ih za više informacija.

5 Prava na kapacitet za Dataverse baze podataka i datoteke određuju se na nivou zakupca. Preuzmite Power Platform vodič za licenciranje za više informacija.

Istražite Power Automate dodatke

AI Builder

$500

po jedinici/mesečno6,7

Uključite veštačku inteligenciju u tokove pomoću prilagođenih ili unapred napravljenih modela.

  • AI Builder
 • Dostupno kao programski dodatak za sledeće:
  • Postojeći Power Automate, Power Apps ili Dynamics 365 planovi plaćene pretplate

6 Zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa uloge globalnog administratora ili administratora za naplatu.

7 Svaka jedinica AI Builder dodatka predstavlja paket od 1 miliona kredita za usluge na nivou zakupca. Istražite AI Builder kalkulator da biste procenili troškove.

8 Definicije svakog tipa toka potražite na dokumentaciji.

Imate pitanja o kupovini ili zahtevima plana?

Power Automate resursi

Pročitajte vodič za licenciranje

Pogledajte odgovore na najčešća pitanja o licenciranju

Besplatno isprobajte Power Automate da biste razvili veštine