Power Automate cene

Licenca po korisniku

Plan po korisniku

15 $

po korisniku mesečno

Omogućite pojedinačnim korisnicima da analiziraju svoje procese i kreiraju neograničen broj tokova u oblaku na osnovu jedinstvenih potreba.

  • Dostupno za kupovinu kreditnom karticom.
Vremenski ograničena ponuda po ceni od 15 USD dostupna je za 1

Licenca po korisniku

Plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

40 $

po korisniku mesečno

Omogućite pojedinačnim korisnicima da analiziraju svoje procese i kreiraju neograničen broj tokova u oblaku, kao i da automatizuju stare verzije aplikacija pomoću robotska automatizacija procesa (RPA) i veštačke inteligencije.

  • Uključuje 5000 AI Builder kredita za usluge mesečno.
  • Dostupno za kupovinu kreditnom karticom.

Licenca po toku

Plan po toku

100 $

po toku/mesečno; minimum 5 tokova2

Primenjujte tokove u oblaku sa rezervisanim kapacitetom za neograničen broj korisnika u organizaciji.

Cene prikazane iznad služe samo u marketinške svrhe i ne moraju da odražavaju stvarnu cenu iz cenovnika zbog razlika u valuti, zemlji i regionu. Stvarnu cenu ćete videti prilikom plaćanja.

1 Power Automate plan po korisniku sa licencom nadgledane tehnologije RPA dostupan je određenim klijentima tokom ograničenog vremenskog perioda po ceni od 15 USD po korisniku mesečno, pored standardne cenovne ponude. Ova vremenski ograničena ponuda dostupna je od 1. aprila 2021. do 30. juna 2022. za komercijalne klijente, kao i za klijente širom sveta i klijente pri državnim institucijama SAD putem kanala količinskog licenciranja (VL) i dobavljača rešenja u oblaku (CSP). Ponuda je dostupna i putem usluge Web Direct korisnicima koji imaju pristup Microsoft 365 centru administracije, kao i ulogama globalnog administratora ili administratora za naplatu. Može se primenjivati minimalni zahtev za kupovinu od 5000 licenci i drugi uslovi. Kliknite na Obratite se prodaji za više informacija.

2 Minimalni zahtev za kupovinu od pet tokova.

Power Automate za računare je sada ugrađen u Windows 11

Istražite Power Automate planove

Istražite Power Automate planove
Plan po korisniku
$15 po korisniku mesečno
Plan po korisniku uz RPA sa nadzorom
$40.00 po korisniku mesečno
Plan po toku
$100.00 mesečno
Istraživanje procesa
Vizuelizujte i analizirajte procese sa uslugom Process Advisor3

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

--

Automatizacija radne površine i oblaka4
Pokretanje tokova u oblaku (automatizovano, planirano i trenutno)3

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

Uključeno u plan po toku

Pokretanje tokova poslovnog procesa3

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

Uključeno u plan po toku

Pokretanje nadgledanih RPA tokova za radnu površinu5

--

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

--

Pokretanje nenadgledanih RPA tokova za radnu površinu5

--

(po robotu6) (po robotu6)
Uključite veštačku inteligenciju pomoću usluge AI Builder7
5000 kredita za usluge mesečno
Povezivanje podataka, skladištenje i upravljanje
Povezivanje sa podacima Upotreba unapred napravljenih konektora
Upotreba prilagođenih i lokalnih konektora
Skladištenje podataka i upravljanje njima Kreiranje prilagođenih entiteta i pristup njima
Upotreba usluge Microsoft Dataverse (ranije Common Data Service) 250 MB kapaciteta za baze podataka8 250 MB kapaciteta za baze podataka8 250 MB kapaciteta za bazu podataka8, 9
2 GB kapaciteta za datoteke8 2 GB kapaciteta za datoteke8 1 GB kapaciteta za datoteke8, 9
Istražite Power Automate planove
Plan po korisniku
$15 po korisniku mesečno
Plan po korisniku uz RPA sa nadzorom
$40.00 po korisniku mesečno
Plan po toku
$100.00 mesečno
Istraživanje procesa
Vizuelizujte i analizirajte procese sa uslugom Process Advisor3

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

--

Automatizacija radne površine i oblaka4
Pokretanje tokova u oblaku (automatizovano, planirano i trenutno)3

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

Uključeno u plan po toku

Pokretanje tokova poslovnog procesa3

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

Uključeno u plan po toku

Pokretanje nadgledanih RPA tokova za radnu površinu5

--

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

--

Pokretanje nenadgledanih RPA tokova za radnu površinu5

--

(po robotu6) (po robotu6)
Uključite veštačku inteligenciju pomoću usluge AI Builder7
5000 kredita za usluge mesečno
Povezivanje podataka, skladištenje i upravljanje
Povezivanje sa podacima Upotreba unapred napravljenih konektora
Upotreba prilagođenih i lokalnih konektora
Skladištenje podataka i upravljanje njima
Kreiranje prilagođenih entiteta i pristup njima
Upotreba usluge Microsoft Dataverse (ranije Common Data Service)
250 MB kapaciteta za baze podataka8 250 MB kapaciteta za baze podataka8 250 MB kapaciteta za baze podataka8
2 GB kapaciteta za datoteke8 2 GB kapaciteta za datoteke8 2 GB kapaciteta za datoteke8
Istražite Power Automate planove
Plan po korisniku
$15 po korisniku mesečno
Plan po korisniku uz RPA sa nadzorom
$40.00 po korisniku mesečno
Plan po toku
$100.00 mesečno
Istraživanje procesa
Vizuelizujte i analizirajte procese sa uslugom Process Advisor3

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

--

Automatizacija radne površine i oblaka4
Pokretanje tokova u oblaku (automatizovano, planirano i trenutno)3

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

Uključeno u plan po toku

Pokretanje tokova poslovnog procesa3

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

Uključeno u plan po toku

Pokretanje nadgledanih RPA tokova za radnu površinu5

--

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

--

Pokretanje nenadgledanih RPA tokova za radnu površinu5

--

(po robotu6) (po robotu6)
Uključite veštačku inteligenciju pomoću usluge AI Builder7
5000 kredita za usluge mesečno
Povezivanje podataka, skladištenje i upravljanje
Povezivanje sa podacima
Upotreba unapred napravljenih konektora
Upotreba prilagođenih i lokalnih konektora
Skladištenje podataka i upravljanje njima
Kreiranje prilagođenih entiteta i pristup njima
Upotreba usluge Microsoft Dataverse (ranije Common Data Service)
250 MB kapaciteta za baze podataka8 250 MB kapaciteta za baze podataka8 250 MB kapaciteta za baze podataka8
2 GB kapaciteta za datoteke8 2 GB kapaciteta za datoteke8 2 GB kapaciteta za datoteke8

3 Uz ograničenja usluge. Saznajte više o Power Platform zahtevima i drugim ograničenjima.

4 Pogledajte tehnička dokumentacija za definicije za svaki tip toka.

5 Uključeni su kreiranje toka za radnu površinu, orkestracija i upravljanje robotom.

6 Istovremene instance pojedinačnog procesa zahtevaju dodatnog nenadgledanog robota za svaku instancu – više nenadgledanih RPA dodataka može biti primenjeno na kvalifikovanu osnovnu licencu. Preuzmite vodič za licenciranje za dalje informacije.

7 Kapacitet AI Builder kredita za usluge se grupiše na nivou zakupca. Kupite dodatni kapacitet od 1 miliona kredita za usluge po ceni od 500 USD mesečno. Pročitajte više o AI Builder kreditima za usluge u dokumentacija ili preuzmite vodič za licenciranje za više informacija.

Prava na 8 Dataverse kapacitet za baze podataka i datoteke zajednički se određuju na nivou zakupca.

9 Dataverse baza podataka i prava kapaciteta datoteka su dostupna za svaki plan po toku i odražavaju minimalnu kupovinu 5 tokova. Pročitajte vodič za licenciranje za još informacija.

Istražite Power Automate dodatke

AI Builder

500 $

po jedinici mesečno10

Uključite veštačku inteligenciju u procese.

Dodatak za RPA bez nadzora

150 $

po robotu mesečno

Automatizujte pozadinske procese pomoću robotske automatizacije procesa (RPA) bez ljudske interakcije.

10 Svaka jedinica AI Builder dodatka predstavlja paket od 1 miliona kredita za usluge prikupljenih na nivou zakupca. Istražite AI Builder kalkulator da biste procenili troškove.

Imate pitanja o kupovini ili zahtevima plana?

Resursi i učenje

Unapredite Power Automate veštine

Pročitajte vodič za licenciranje

Pogledajte odgovore na najčešća pitanja o licenciranju