Power Automate cene

Planovi pretplate

Najbolje za preduzeća koja žele predvidljivo licenciranje sa planovima po korisniku ili planovima po toku

Licenca po korisniku

Plan po korisniku

15 $

po korisniku mesečno

Omogućite pojedinačnim korisnicima da automatizuju aplikacije u oblaku, usluge i podatke pomoću automatizacije digitalnih procesa (DPA). Ovaj plan omogućava korisnicima da kreiraju i pokrenu neograničen broj tokova.

Sadrži sledeće funkcije:

 • Tokovi u oblaku (DPA)

Licenca po korisniku

Plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

40 $

po korisniku mesečno

Omogućite iste mogućnosti kao i osnovni korisnički plan uz mogućnost da automatizujete nasleđene aplikacije na računaru koristeći robotsku automatizaciju procesa (RPA) u nadgledanom režimu.

Sadrži sledeće funkcije:

 • Tokovi u oblaku (DPA)
 • Tokovi za radnu površinu (RPA) u nadgledanom režimu
 • 5000 kredita mesečno za AI Builder

Licenca po toku

Plan po toku

100 $

po toku/mesečno; minimalno 5 tokova1, 2

Omogućite neograničenom broju korisnika u organizaciji da pokreću automatizaciju digitalnih procesa (DPA) u istom toku.

Sadrži sledeće funkcije:

 • Tokovi u oblaku (DPA)

Planovi plaćanja po utrošku

Najbolje za preduzeća koja žele fleksibilnost da plate samo kada se pokrene tok3

Licenca po izvršavanju toka

 

1 $

po izvršavanju toka4

Platite za svako pokretanje toka u oblaku

Sadrži sledeće funkcije:

 • Tokovi u oblaku (DPA)

Licenca po izvršavanju toka

 

1 $

po izvršavanju toka4

Platite za svako pokretanje toka za radnu površinu (nadgledani režim)

Sadrži sledeće funkcije:

 • Tokovi za radnu površinu (RPA) u nadgledanom režimu

Licenca po izvršavanju toka

 

3 $

po izvršavanju toka4

Platite za svako pokretanje toka za radnu površinu (nenadgledani režim)

Sadrži sledeće funkcije:

 • Tokovi za radnu površinu (RPA) u nenadgledanom režimu

Cene prikazane iznad služe samo u marketinške svrhe i ne moraju da odražavaju stvarnu cenu iz cenovnika zbog razlika u valutama, zemljama, regionima i organizacijama. Stvarnu cenu ćete videti prilikom plaćanja.

1 Minimalni zahtev za kupovinu je pet tokova.

2 Zahteva pristup Microsoft 365 centru administracije sa uloga globalnog administratora ili administratora za naplatu.

3 Izvršavanja toka se obračunavaju na mesečnom nivou i naplaćuju Azure pretplati. Pogledajte dokumentaciju za specifične smernice o načinu merenja pokretanja toka

4 Zahteva Azure pretplatu

Počnite da koristite Power Automate – besplatno

Istražite planove Power Automate pretplate

Istražite planove Power Automate pretplate
Plan po korisniku
$15 po korisniku mesečno
Plan po korisniku uz RPA sa nadzorom
$40.00 po korisniku mesečno
Plan po toku
Počev od $100.00 mesečno
Istraživanje procesa i zadataka
Vizuelizujte i analizirajte procese sa uslugom Process Advisor5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

--

Automatizacija na računaru i u oblaku6
Pokretanje tokova u oblaku5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

Uključeno u plan po toku

Pokretanje tokova poslovnog procesa5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

Uključeno u plan po toku

Pokretanje tokova za radnu površinu u nadgledanom režimu7

--

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

--

Pokretanje tokova za radnu površinu u nenadgledanom režimu7

--

(po robotu)8 (po robotu)8
Uključite veštačku inteligenciju pomoću usluge AI Builder9
5000 kredita za usluge mesečno
Povezivanje podataka, skladištenje i upravljanje
Povezivanje sa podacima Upotreba unapred napravljenih konektora
Upotreba prilagođenih i lokalnih konektora
Skladištenje podataka i upravljanje njima Kreiranje prilagođenih entiteta i pristup njima
Upotreba usluge Microsoft Dataverse (ranije Common Data Service) kapacitet za baze podataka od 250 MB10 kapacitet za baze podataka od 250 MB10 kapacitet za baze podataka od 250 MB10, 11
kapacitet za datoteke od 2 GB10 kapacitet za datoteke od 2 GB10 kapacitet za datoteke od 2 GB10, 11
Istražite planove Power Automate pretplate
Plan po korisniku
$15 po korisniku mesečno
Plan po korisniku uz RPA sa nadzorom
$40.00 po korisniku mesečno
Plan po toku
Počev od $100.00 mesečno
Istraživanje procesa i zadataka
Vizuelizujte i analizirajte procese sa uslugom Process Advisor5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

--

Automatizacija na računaru i u oblaku6
Pokretanje tokova u oblaku5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

Uključeno u plan po toku

Pokretanje tokova poslovnog procesa5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

Uključeno u plan po toku

Pokretanje tokova za radnu površinu u nadgledanom režimu7

--

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

--

Pokretanje tokova za radnu površinu u nenadgledanom režimu7

--

(po robotu)8 (po robotu)8
Uključite veštačku inteligenciju pomoću usluge AI Builder9
5000 kredita za usluge mesečno
Povezivanje podataka, skladištenje i upravljanje
Povezivanje sa podacima Upotreba unapred napravljenih konektora
Upotreba prilagođenih i lokalnih konektora
Skladištenje podataka i upravljanje njima
Kreiranje prilagođenih entiteta i pristup njima
Upotreba usluge Microsoft Dataverse (ranije Common Data Service)
kapacitet za baze podataka od 250 MB10 kapacitet za baze podataka od 250 MB10 kapacitet za baze podataka od 250 MB10, 11
kapacitet za datoteke od 2 GB10 kapacitet za datoteke od 2 GB10 kapacitet za datoteke od 2 GB10, 11
Istražite planove Power Automate pretplate
Plan po korisniku
$15 po korisniku mesečno
Plan po korisniku uz RPA sa nadzorom
$40.00 po korisniku mesečno
Plan po toku
Počev od $100.00 mesečno
Istraživanje procesa i zadataka
Vizuelizujte i analizirajte procese sa uslugom Process Advisor5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

--

Automatizacija na računaru i u oblaku6
Pokretanje tokova u oblaku5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

Uključeno u plan po toku

Pokretanje tokova poslovnog procesa5

Uključeno u plan po korisniku

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

Uključeno u plan po toku

Pokretanje tokova za radnu površinu u nadgledanom režimu7

--

Uključeno u plan po korisniku uz RPA sa nadzorom

--

Pokretanje tokova za radnu površinu u nenadgledanom režimu7

--

(po robotu)8 (po robotu)8
Uključite veštačku inteligenciju pomoću usluge AI Builder9
5000 kredita za usluge mesečno
Povezivanje podataka, skladištenje i upravljanje
Povezivanje sa podacima
Upotreba unapred napravljenih konektora
Upotreba prilagođenih i lokalnih konektora
Skladištenje podataka i upravljanje njima
Kreiranje prilagođenih entiteta i pristup njima
Upotreba usluge Microsoft Dataverse (ranije Common Data Service)
kapacitet za baze podataka od 250 MB10 kapacitet za baze podataka od 250 MB10 kapacitet za baze podataka od 250 MB10, 11
kapacitet za datoteke od 2 GB10 kapacitet za datoteke od 2 GB10 kapacitet za datoteke od 2 GB10, 11

Istražite Power Automate planove plaćanja po utrošku

Istražite Power Automate planove plaćanja po utrošku
Po pokretanju toka u oblaku ili toka za radnu površinu
(u nadgledanom režimu)
Po toku za radnu površinu
izvršavanja (u nenadgledanom režimu)
Automatizacija na računaru i u oblaku6
Pokretanje tokova u oblaku5

Uključeno u pokretanje nadgledanog režima toka u oblaku ili toka za radnu površinu

--

Pokretanje tokova poslovnog procesa5

Uključeno u pokretanje nadgledanog režima toka u oblaku ili toka za radnu površinu

--

Pokretanje tokova za radnu površinu u nadgledanom režimu7

Uključeno u pokretanje nadgledanog režima toka u oblaku ili toka za radnu površinu

--

Pokretanje tokova za radnu površinu u nenadgledanom režimu7

--

Uključeno u pokretanje nenadgledanog režima toka u oblaku ili toka za radnu površinu

Uključite veštačku inteligenciju pomoću usluge AI Builder9

--

--

Povezivanje podataka, skladištenje i upravljanje
Povezivanje sa podacima Upotreba unapred napravljenih konektora
Skladištenje podataka i upravljanje njima Kreiranje prilagođenih entiteta i pristup njima
Upotreba usluge Microsoft Dataverse (ranije Common Data Service) Kapacitet baze podataka od 1 GB10 (po okruženju sa omogućenim plaćanjem po utrošku)
Istražite Power Automate planove plaćanja po utrošku
Po pokretanju toka u oblaku ili toka za radnu površinu
(u nadgledanom režimu)
Po toku za radnu površinu
izvršavanja (u nenadgledanom režimu)
Automatizacija na računaru i u oblaku6
Pokretanje tokova u oblaku5

Uključeno u pokretanje nadgledanog režima toka u oblaku ili toka za radnu površinu

--

Pokretanje tokova poslovnog procesa5

Uključeno u pokretanje nadgledanog režima toka u oblaku ili toka za radnu površinu

--

Pokretanje tokova za radnu površinu u nadgledanom režimu7

Uključeno u pokretanje nadgledanog režima toka u oblaku ili toka za radnu površinu

--

Pokretanje tokova za radnu površinu u nenadgledanom režimu7

--

Uključeno u pokretanje nenadgledanog režima toka u oblaku ili toka za radnu površinu

Uključite veštačku inteligenciju pomoću usluge AI Builder9

--

--

Povezivanje podataka, skladištenje i upravljanje
Povezivanje sa podacima
Upotreba unapred napravljenih konektora
Skladištenje podataka i upravljanje njima
Kreiranje prilagođenih entiteta i pristup njima
Upotreba usluge Microsoft Dataverse (ranije Common Data Service)
Kapacitet baze podataka od 1 GB10 (po okruženju sa omogućenim plaćanjem po utrošku)
Istražite Power Automate planove plaćanja po utrošku
Po pokretanju toka u oblaku ili toka za radnu površinu
(u nadgledanom režimu)
Po toku za radnu površinu
izvršavanja (u nenadgledanom režimu)
Automatizacija na računaru i u oblaku6
Pokretanje tokova u oblaku5

Uključeno u pokretanje nadgledanog režima toka u oblaku ili toka za radnu površinu

--

Pokretanje tokova poslovnog procesa5

Uključeno u pokretanje nadgledanog režima toka u oblaku ili toka za radnu površinu

--

Pokretanje tokova za radnu površinu u nadgledanom režimu7

Uključeno u pokretanje nadgledanog režima toka u oblaku ili toka za radnu površinu

--

Pokretanje tokova za radnu površinu u nenadgledanom režimu7

--

Uključeno u pokretanje nenadgledanog režima toka u oblaku ili toka za radnu površinu

Uključite veštačku inteligenciju pomoću usluge AI Builder9

--

--

Povezivanje podataka, skladištenje i upravljanje
Povezivanje sa podacima
Upotreba unapred napravljenih konektora
Skladištenje podataka i upravljanje njima
Kreiranje prilagođenih entiteta i pristup njima
Upotreba usluge Microsoft Dataverse (ranije Common Data Service)
Kapacitet baze podataka od 1 GB10 (po okruženju sa omogućenim plaćanjem po utrošku)

5 Uz ograničenja usluge. Saznajte više o zahtevima za Power Platform i drugim ograničenjima.

6 Pogledajte odeljak tehnička dokumentacija za definicije svakog tipa toka.

7 Obuhvaćeni su kreiranje tokova za radnu površinu, kao i orkestracija robota i upravljanje njima.

8 Za istovremene instance jednog procesa potreban je dodatni nenadgledani robot za svaku instancu – moguće je primeniti više nenadgledanih RPA dodataka na kvalifikovanu osnovnu licencu. Preuzmite vodič za licenciranje da biste pronašli dodatne informacije.

9 Kapacitet AI Builder kredita za usluge određuje se na nivou zakupca. Kupite dodatni kapacitet od 1 miliona kredita za usluge po ceni od 500 USD mesečno. Pročitajte više o AI Builder kreditima za usluge na dokumentacija ili preuzmite vodič za licenciranje da biste pronašli dodatne informacije.

10 Prava na kapacitet za Dataverse baze podataka i datoteke određuju se na nivou zakupca.

11 Prava na kapacitet za Dataverse baze podataka i datoteke dostupna su za svaki plan po toku i odražavaju minimalnu kupovinu od 5 tokova. Pročitajte vodič za licenciranje za dodatne informacije.

Istražite Power Automate dodatke

AI Builder

500 $

po jedinici mesečno2,12

Uključite veštačku inteligenciju u tokove pomoću prilagođenih ili unapred napravljenih modela.

 • Sadrži sledeće funkcije:
  • AI Builder
 • Dostupno kao programski dodatak za sledeće:
  • Postojeći Power Automate, Power Apps ili Dynamics 365 planovi plaćene pretplate

Nenadgledani RPA

150 $

po robotu mesečno2

Dodajte mogućnost automatizacije zastarelih aplikacija na stonom računaru ili virtuelnim mašinama pomoću robotske automatizacije procesa (RPA) u nenadgledanom režimu.

 • Uključuje sledeće:
  • Tokovi za radnu površinu (RPA) u nenadgledanom režimu
  • 5000 AI Builder kredita za usluge mesečno
 • Dostupno kao programski dodatak za:
  • Plan po korisniku sa nadgledanim RPA ili plan po toku

12 Svaka jedinica AI Builder dodatka predstavlja paket od 1 miliona kredita za usluge na nivou zakupca. Istražite AI Builder kalkulator da biste procenili troškove.

Imate pitanja o kupovini ili zahtevima plana?

Resursi i učenje

Unapredite Power Automate veštine

Pročitajte vodič za licenciranje

Pogledajte odgovore na najčešća pitanja o licenciranju