Procenite koji AI Builder kapacitet vam odgovara

Čitač vizitkarti

Identifikuje i izdvaja informacije, kao što su ime i e-adrese, sa vizitkarti

Koliko ćete vizitkarti obrađivati mesečno?

Please enter a whole number greater than zero.

Preduzeće ima 300 prodavaca, a svako od njih obično doda 15 kontakata u bazu potencijalnih klijenata mesečno. Za automatizaciju obrade vizitkarti pomoću čitača vizitkarti, preduzeće treba da kupi 1 AI Builder jedinicu.

Saznajte više o čitaču vizitkarti

Klasifikacija kategorija

Koristi obradu prirodnog jezika za dodeljivanje oznaka tekstualnim unosima

Koliko ćete tekstualnih niski analizirati mesečno?

Please enter a whole number greater than zero.

Preduzeće dobija i obrađuje 40.000 e-poruka klijenata mesečno.
Da bi automatizovalo kategorizaciju, a zatim usmeravanje do pravog tima pomoću klasifikacije kategorija i usluge Power Automate, preduzeće treba da kupi 1 AI Builder jedinicu.

Saznajte više o klasifikaciji kategorija

Obrada dokumenata

Identifikuje i izdvaja polja i tabele iz dokumenata

Koliko ćete stranica obrađivati mesečno?

Please enter a whole number greater than zero.

Preduzeće dobija i obrađuje naloge za isporuku. Da bi automatizovalo postupak isporuke pomoću AI Builder obrade dokumenata i usluge Power Automate, preduzeće treba da kupi 2 miliona kredita za usluge (2 AI Builder jedinice) za 20000 stranica naloga za isporuku mesečno.

Saznajte više o obradi dokumenata

Izdvajanje entiteta

Prepoznaje određene podatke iz teksta, a zatim klasifikuje ključne elemente u unapred definisane kategorije

Koliko ćete tekstualnih niski analizirati mesečno?

Please enter a whole number greater than zero.

Preduzeće dobija i obrađuje 40.000 obrazaca sa povratnim informacijama klijenata mesečno. Da bi automatizovalo izdvajanje relevantnih informacija iz e-pošte i njihovo skladištenje u usluzi Microsoft Dataverse koristeći izvlačenje entiteta i Power Automate, preduzeće treba da kupi 1 AI Builder jedinicu.

Saznajte više o izdvajanju entiteta

Čitač identifikacionih dokumenata

Čitajte i čuvajte informacije iz identifikacionih dokumenata

Koliko ćete identifikacionih dokumenata obrađivati mesečno?

Please enter a whole number greater than zero.

Preduzeće pokreće specijalnu operaciju za koju klijenti moraju da pošalju skeniranu kopiju vozačke dozvole kao dokaz prebivališta. Da bi se automatizovalo izdvajanje informacija iz 8000 licenci mesečno, preduzeće treba da kupi 1 jedinicu usluge AI Builder.

Saznajte više o čitaču identifikacionih dokumenata

Klasifikacija slika

Kategorizujte slike i dodelite im oznake

Koliko ćete slika obrađivati mesečno?

Please enter a whole number greater than zero.

U okviru svojih operacija, preduzeće prikuplja 500.000 slika cveća mesečno. Da bi automatizovalo klasifikaciju tih slika radi identifikovanja vrste cveća, preduzeće mora da kupi 2 AI Builder jedinice.

Saznajte više o klasifikaciji slika

Obrada faktura

Identifikuje i izdvaja ključne informacije sa faktura

Koliko ćete faktura obrađivati mesečno?

Please enter a whole number greater than zero.

Preduzeće dobija i obrađuje 40.000 faktura mesečno. Da bi automatizovalo obradu faktura pomoću AI Builder obrade faktura i uslugePower Automate, preduzeće treba da kupi 2 AI Builder jedinice.

Saznajte više o obradi faktura

Izdvajanje ključnih fraza

Identifikuje i izdvaja ključne fraze iz nestrukturiranih tekstualnih dokumenata

Koliko ćete tekstualnih niski analizirati mesečno?

Please enter a whole number greater than zero.

Preduzeće je organizovalo događaj za svoje klijente i zamolilo svakog učesnika da podeli svoje mišljenje o događaju u obrascu za povratne informacije. Da bi izdvojilo ključne fraze iz 1000 odgovora iz obrazaca, preduzeće treba da kupi 1 AI Builder jedinicu.

Saznajte više o izdvajanju ključnih fraza

Otkrivanje jezika

Identifikuje primarni jezik tekstualnog dokumenta

Koliko ćete tekstualnih niski analizirati mesečno?

Please enter a whole number greater than zero.

Preduzeće ima mrežu klijenata širom sveta koji se javljaju timu za podršku putem e-pošte. Tim za podršku dobija 30.000 e-poruka dnevno. One se preusmeravaju do korisničkih službi na određenim geografskim lokacijama u zavisnosti od jezika u e-porukama. Za potpunu automatizaciju procesa otkrivanja jezika, preduzeće treba da kupi 2 AI Builder jedinice.

Saznajte više o otkrivanju jezika

Prepoznavanje objekata

Prepoznavanje uobičajenih objekata

Prepoznaje, broji i označava stavke na slikama

Koliko ćete modela obučavati mesečno?

Unesite ceo broj veći od nule.

Koliko ćete slika obučavati po modelu?

Unesite ceo broj veći od nule.

Koliko ćete slika obrađivati mesečno pomoću obučenog modela?

Unesite ceo broj veći od nule.

Prepoznavanje objekata specifičnih za domen

Prepoznaje, broji i označava određene vrste stavki na slikama kao što su logotipi brendova ili artikli na policama u maloprodaji

Koliko ćete modela obučavati mesečno?

Unesite ceo broj veći od nule.

Koliko ćete slika obučavati po modelu?

Unesite ceo broj veći od nule.

Koliko ćete slika obrađivati mesečno pomoću obučenog modela?

Unesite ceo broj veći od nule.

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom sastavlja proizvode na proizvodnoj liniji. Kontrolna kamera pravi snimke proizvodne linije na 5 sekundi i upozorava menadžera linije u slučaju da nedostaju delovi. Da bi automatski otkrivalo prisustvo delova ponovnom obukom modela svakog meseca, preduzeće treba da kupi 2 AI Builder jedinice.

Saznajte više o prepoznavanju objekata

Predviđanje

Koristi pređašnje rezultate i obrasce u podacima za predviđanje budućih ishoda

Koliko vam modela treba?

Unesite ceo broj veći od nule.

Koliko ćete ishoda predviđati po modelu?

Unesite ceo broj veći od nule.

Koliko često ćete morati da ažurirate predviđanja?

Preduzeće želi da predvidi gubitak klijenata na osnovu baze podataka od 2 i po miliona klijenata. Da bi svakog meseca ponovo obučavalo AI Builder model predviđanja i ažuriralo predviđeni gubitak klijenata, radeći bez prekida, preduzeće treba da kupi 1 AI Builder jedinicu.

Saznajte više o predviđanju

Obrada priznanica

Identifikuje i izdvaja ključne informacije sa priznanica

Koliko ćete priznanica obrađivati mesečno?

Please enter a whole number greater than zero.

Preduzeće dobija i obrađuje 2000 priznanica mesečno. Da bi se automatizovalo izveštavanje o troškovima pomoću AI Builder obrade priznanica i usluge Power Automate, preduzeće treba da kupi 1 AI Builder jedinicu.

Saznajte više o obradi priznanica

Analiza raspoloženja

Otkriva pozitivno, negativno ili neutralno raspoloženje u tekstualnim podacima

Koliko ćete tekstualnih niski analizirati mesečno?

Please enter a whole number greater than zero.

Preduzeće prikuplja povratne informacije o novom proizvodu izdavanjem upitnika za 1000 klijenata. Zatim određuje procenat pozitivnog, negativnog i neutralnog raspoloženja. Za automatsku analizu raspoloženje u povratnim informacijama, preduzeće treba da kupi 1 AI Builder jedinicu.

Saznajte više o analizi raspoloženja

Prepoznavanje teksta

Koristi optičko prepoznavanje znakova (OCR) za otkrivanje odštampanog i ručno napisanog teksta na slikama

Koliko ćete slika obrađivati mesečno?

Please enter a whole number greater than zero.

Preduzeće ima 20 terenskih operatera koji pomoću prepoznavanja teksta izdvajaju ID-ove aparata za samoposluživanje sa fotografija. Za potpunu automatizaciju postupka izdvajanja ID-ova aparata sa slika, preduzeće treba da kupi 1 milion kredita za usluge (1 AI Builder jedinicu) za 50.000 fotografija mesečno.

Saznajte više o prepoznavanju teksta

Prevod teksta

Prevod teksta na preko 60 jezika

Koliko ćete tekstualnih niski analizirati mesečno?

Please enter a whole number greater than zero.

Preduzeće mesečno dobija 60.000 zahteva klijenata na različitim jezicima. Da bi automatizovalo prevod tih zahteva pomoću AI Builder prevoda teksta i usluge Power Automate, preduzeće treba da kupi 2 AI Builder jedinice.

Saznajte više o prevodu teksta

Generisanje teksta pomoću GPT i odziva veštačke inteligencije

Kreiranje teksta, rezimiranje dokumenata i još mnogo toga uz GPT

Koliko ćete GPT zahteva obavljati mesečno?

Please enter a whole number greater than zero.

Preduzeće prima i obrađuje e-poruke sa zahtevima klijenata. Svaki GPT zahtev će sadržati unos e-pošte – u proseku 500 reči, tj. 350 tokena – plus zahtev (300 reči, tj. 210 tokena). Generisani odgovor mora da ima oko 500 reči (350 tokena). Kako bi automatizovalo odgovore koristeći AI Builder GPT i Power Automate, preduzeće mora da kupi 3 miliona kredita za uslugu (3 jedinice usluge AI Builder) za 200.000 e-poruka mesečno.

Saznajte više o Generisanju teksta
t

Procenjeni troškovi 1, 2

AI Builder jedinice dodatka 3, 4 0 jedinica(e)
$0 mesečna naknada

1Cene su procene, podložne su promenama i ne predstavljaju zvaničnu ponudu. Stvarni zahtevi za kapacitet mogu znatno da se razlikuju u zavisnosti od učestalosti upotrebe, broja obuka i drugih faktora. Ova procena vam daje samo okvirnu ideju i ne pruža nikakvu garanciju performansi niti stvarnu cenu.

2 Prikazan broj AI Builder jedinica i odgovarajuće naknade odražavaju modele koji su postali opšte dostupni i one koji su trenutno dostupni u verziji za pregled. Samo opšte dostupni modeli troše AI Builder kapacitet. Saznajte više o statusu izdanja.

3 Cene AI Builder dodatka ne uključuju osnovnu Power Apps, Power Automate ni Dynamics 365 licencu.

4 Cena jedinice dodatka zavisi od količine: 500 USD za kupovinu 1–9 jedinica (nivo 1), 375 USD za kupovinu 10–49 jedinica (nivo 2), 250 USD za kupovinu više od 50 jedinica (nivo 3).