Жена работи върху нови техники за анализ на процеси

Какво представлява Process Mining?

Анализът на процеси е техника, предназначена да открива, наблюдава и подобрява процеси чрез извличане на лесно достъпни знания от информационни системи.

Това е процес, който извлича информация от регистрите на събития и регистрите за проверка от всички информационни системи във вашата организация, като системи за корпоративно планиране на ресурси (ERP) или системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), за да разкрие ясна картина на това какво се случва във вашия бизнес.

С други думи, анализът на процеси е почти като да направите рентгенова снимка на своите бизнес процеси, за да ви получите най-ясната цялостна картина за това колко добре се изпълняват вашите бизнес процеси и кои процеси се нуждаят от подобрение, като проблемни затруднения или други области на вашия бизнес, причиняващи значително забавяне.

Анализът на процеси също така предоставя на мениджърите напълно обективен, базиран на данни подход, който им помага да решават проблеми и насочва вземането на решения въз основа на данни в реално време.

Анализ на процеси, извличане на данни и управление на бизнес процеси: каква е разликата?

Тъй като анализът на процеси често се бърка с извличането на данни и управлението на бизнес процеси (BPM), ще е полезно да разберете разликата между трите и какво всъщност прави всяка от тези функции.

За по-голяма яснота, нека започнем с извличането на данни.

Извличането на данни е общият термин за практиката на анализиране на големи обеми от данни с цел да се намерят модели, да се открият тенденции и да се получат аналитични данни за бъдеща употреба. От друга страна, анализът на процеси е просто форма на извличане на данни, която се използва конкретно за намиране на модели вътре в процесите на дадена организация.

При анализа на процеси целта е да се намери информация за бизнес процеси, за да се открие, сравни или подобри определен бизнес процес, докато извличането на данни включва много по-широк набор от данни за извършване на неща, които включват прогнозиране на поведението на клиентите, изследване на отлива на клиенти, откриване на измами и намиране на друга полезна лична информация за вашите клиенти.

С други думи, анализът на процеси е вътрешен процес, който подобрява бизнеса отвътре, докато извличането на данни е по-широкият общ термин, използван за анализиране на всички набори от данни, но може също да включва подобряване на външни възможности извън бизнеса, като подобряване на продажбите или потенциалните клиенти.

От друга страна, управлението на бизнес процеси (BPM) се отнася за усилията на хората в организацията ви да анализират, ускорят и оптимизират процесите.

При управлението на бизнес процеси тези процеси обикновено се регистрират ръчно в софтуерна система за проследяване чрез интервюта, семинари и въпросници. Данните от управлението на бизнес процеси обикновено са много по-качествени, тъй като те се въвеждат от реални хора, но анализът на процеси предоставя много по-количествен подход към същите данни.

С други думи, управлението на бизнес процеси е поглед над бизнес процесите от гледна точка на човешките операции, докато анализът на процеси разкрива какъв е действителният процес въз основа на обективни данни.

Друг начин да разберете разликата между двете е следният – управлението на бизнес процеси е това, което компаниите вярват, че трябва да бъдат, докато анализът на процеси им помага да разберат кои и какви са всъщност от обективна гледна точка.

За да научите повече за управлението на бизнес процеси, прочетете „Какво представлява управлението на бизнес процеси?“

Видове модели за анализ на бизнес процеси

Анализът на процеси има три основни форми: (1) откриване, (2) съответствие и (3) подобрение.

 1. Откриване: Най-често срещаният тип анализ на процеси е процес на откриване. Процесът на откриване е използването на данни от регистри на събития за създаване на модел на процес без външно влияние от съществуващ модел на процес. При процес на откриване никаква информация от съществуващ модел на процес не би допълнила или повлияла на разработването на нов модел на процес.
 2. Съответствие: Процесът за проверка на съответствието проверява дали предвиденият модел на процес се използва в реалната практика. Този тип процес оценява описанието на даден процес спрямо съществуващ модел на процес въз основа на неговите данни от регистри на събития и се опитва да установи отклонения от предвидения модел процес.
 3. Подобрение: Процесът на подобрение (известен също като организационен анализ, анализ на ефективност или процес на разширение) включва подобряване на съществуващ модел на процес въз основа на данни от процес на проверка на съответствието. Например процес на подобрение може да използва данните от процес на проверка на съответствието, за да подобри открити от него затруднения или непродуктивни варианти.

Защо е важен анализът на процеси?

Анализът на процеси има много предимства, които могат да служат на няколко отрасъла – от основите в академичните зали до огромните дълбини на бизнес света.

Само през последното десетилетие анализът на процеси се превърна в една от най-ценните и важни нови технологии, които бизнесите използват не само за да подобрят своите бизнес процеси, но и да се развиват през следващото десетилетие.

Това е така, защото анализът на процеси е много повече от подобряване на продажбите – той също така помага на бизнеса да намали оперативните разходи, които влияят върху общата възвръщаемост на инвестицията (ROI) чрез количествено определяне на неефективността в оперативните модели, като позволява на мениджърите да вземат обективни, базирани на данни решения за правилно разпределение на ресурсите за подобряване на работните потоци.

За да научите повече за това как анализът на процеси може да бъде от полза за вашата организация, вижте направлявана обиколка за Microsoft Process Advisor в тази демонстрация със самостоятелно направление.

Предимства на анализа на процеси

Анализът на процеси съдържа няколко предимства за всеки отрасъл. Някои от тези тях включват:

 • Обективни аналитични данни: Анализът на процеси предоставя базирани на факти аналитични данни въз основа на действителни данни, за да помогне на мениджърите да проверяват, анализират и подобряват съществуващите бизнес процеси.
 • По-евтино, по-бързо и по-точно: За разлика от ръчните процеси, които често се наблюдават при управлението на бизнес процеси, анализът на процеси предоставя по-точна информация, много по-бързо и по-евтино от семинарите за съпоставяне на процеси и други процеси с ръчно въвеждане на данни.
 • Работи със съществуващи системи: Анализът на процеси може да работи с вашите съществуващи софтуерни системи, за да ви помогне да разширите съществуващите си технологични инвестиции, без да е необходимо да инвестирате в нови софтуерни технологии.

За да научите повече за това как анализът на процеси и роботизираната автоматизация на процесите (RPA) могат да увеличат ефективността на работата, точността, скоростта и съответствието, прочетете: „Какво трябва да знаете за предимствата на RPA.“

Как работи анализът на процеси с движението за разработка с малко код

Тъй като повечето компании продължават да настояват за по-бързи темпове на работа, те започват да преминават към модели за разработка с малко код, при което се разчита на проекти с по-малко писане на код и екип от разработчици.

Анализът на процеси е процес, който може да помогне да се определи кои бизнес процеси могат да работят най-добре при модел с разработка с малко код.

Но първо, какво е разработка с малко код? Разработката с малко код е алтернативен подход за разработка на софтуер, който изисква минимален опит или знания за писането на код.

С други думи, разработчици и неразработчици могат бързо и лесно да създават нови приложения и продукти с помощта на предварително зададени модули, шаблони, функционалност за плъзгане и пускане и автоматизирани процеси.

Това позволява на отдели с разработчици и неразработчици да създават уебсайтове, приложения и други цифрови продукти за впечатляващо кратки срокове.

Когато организациите използват анализ на процеси, те могат първо да определят кои процеси могат да бъдат разработени по-бързо при модел на разработка с малко код, преди да преработят целия бизнес към модел на разработка с малко код, или да определят на кои процеси трябва да се даде приоритет, ако е необходимо писане на много код от разработчици.

С други думи, анализът на процеси помага преходът към модел на разработка с малко код да протича гладко, без да се създава ненужно изоставане от работата.

Обективните данни от анализа на процеси също така ще осигурят на вашите мениджъри точен план за това как да проектират наново всеки процес на работен поток от горе до долу за плавен и безпроблемен преход към модел на разработка с малко код.

За да научите повече за разработката с малко код, прочетете: „Какво представлява платформа за разработка с малко код?“

Как софтуерът за анализ на процеси подобрява работните потоци: примери и случаи на използване

Инструментите и техниките за анализ на процеси могат да се използват за подобряване на работните потоци за широка гама отрасли.

Тъй като анализът на процеси откроява и определя количествено оперативната неефективност, много отрасли започнаха да прилагат инструменти за анализ на процеси, за да открият как могат да подобрят всеки процес в своята организация.

Някои случаи на използване в отраслите включват:

 • Производство: Анализът на процеси може да помогне на мениджърите в производствения отрасъл да получат аналитични данни за времето за производство на конкретен продукт и да преразпределят ресурси, като пространство за съхранение, машини или работници, според нуждите за подобряване на производството и отговаряне на търсенето.
 • Например: Coca-Cola Bottling Company United се натъкнаха на проблеми с поръчките на популярните си диспенсери за напитки Freestyle. Използването на роботизирана автоматизация на процеси (RPA) с Microsoft Power Automate им помогна да изпълняват поръчките по-добре и по-бързо, без да прибягват до наемане на повече служители на пълен работен ден.
 • Образование: Анализът на процеси може да следи и оценява представянето и поведението на учениците, като например колко време всеки ученик прекарва в разглеждане на учебни материали. Може също така да помогне на учителите и администраторите да идентифицират кои процеси работят най-добре за всяка учебна програма.
 • Здравеопазване: Анализът на процеси помага за намаляване на времето за обработка на лечението за всеки пациент и дори помага за предоставяне на препоръки за по-бързо възстановяване.
 • Обществено строителство: Анализът на процеси може да рационализира процеса на фактуриране за няколко заинтересовани лица в проекти за обществено строителство за компании в различни отрасли, като строителство, почистване, екологични отдели, ИТ и комуникации.
 • Например: Vodafone – водеща телекомуникационна компания в Европа и Африка – рационализира своите бизнес процеси, като направи Microsoft Power Platform достъпна за всички свои служители, като им предостави повече от 1000 решения за автоматизиране на ежедневните им задачи.
 • Финанси: Анализът на процеси може да помогне за подобряване на междуорганизационните процеси за финансовите институции, като одитиране на сметки, увеличаване на приходите и разширяване на техните клиентски бази.
 • For example: Illimity, Italy’s first cloud-native bank, used process mining and other robotic process automations (RPA) to improve its loan application and approvals processes for its applicants.
 • Електронна търговия: Анализът на процеси може да помогне за изследване на поведението на онлайн купувачите и да препоръча нови стратегии за максимално увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите и продажбите за търговците на дребно в електронната търговия или всякакъв вид онлайн пазаруване.
 • Разработка на софтуер: Анализът на процеси може да помогне на разработчиците на софтуер и ИТ администраторите да реорганизират процесите си на разработка в ясно документирана визуална карта, така че да могат да наблюдават процесите си, за да се уверят, че разработката им върви според очакванията.

Цифрова трансформация с Process Mining

Тъй като организациите по целия свят трябва да са в крак с цифровите трансформации, които се случват всяка година, много организации имат остра нужда от проверка на своите бизнес процеси от горе до долу.

Чрез анализ на процеси дадена организация може да подобри всеки аспект от своите бизнес процеси и да придобие аналитични данни за това как действително работи в сравнение с начина, по който смята, че работи, с ясна визуална карта, предоставена от инструментите за анализ на процеси.

Анализът на процеси е непрекъснат процес, който може да предостави на организацията ви автоматизирано съпоставяне на процеси, процеси на откриване и анализ на данни, за да подобрите всеки процес в бизнеса си, за да поддържате ефективността му и да добивате предвидените резултати.

Когато всеки процес във вашата организация работи с оптимална ефективност по всяко време, това позволява на организацията да се променя и адаптира към новите технологии бързо и ефективно, без това да възпрепятства производството или да намалява възвръщаемостта на инвестициите ви. Освен това дава възможност на организацията да въвежда иновации и да укрепва отношенията с клиентите.

За да научите повече за инструментите за анализ на процеси и роботизираната автоматизация на процеси (RPA), вижте защо фирмите приемат с радост инструментите за RPA и проучете сами как Microsoft Power Automate може да помогне за подобряването на вашите бизнес процеси.

Често задавани въпроси

Какво представлява анализът на процеси?

Анализът на процеси е техника, предназначена да открива, наблюдава и подобрява процеси чрез извличане на лесно достъпни знания от информационните системи. Това е процес, който извлича информация от регистрите за събития и регистрите за проверка от всички информационни системи във вашата организация, за да разкрие ясна картина на това какво се случва във вашия бизнес. Той създава ясна визуална карта, която разкрива и определя количествено оперативната неефективност, като затруднения, непродуктивни варианти, отклонения от предназначението и преработка.

Какви са видовете анализ на процеси?

Анализът на процеси има три основни форми: (1) откриване, (2) съответствие и (3) подобрение. Процесът на откриване изследва нови начини за извършване на процес без външно влияние на съществуващ модел на процес. Процесът на проверка на съответствието тества, за да провери дали процесът работи по предназначение. А процесът на подобрение подобрява съществуващ процес, който процесът за проверка на съответствието е маркирал като проблемен.

Защо да се използва анализ на процеси?

Анализът на процеси помага на организациите да откриват оперативна неефективност, която засяга цялостното производство, като затруднения, непродуктивни варианти, отклонения от предназначението и преработка. Тези открития често помагат на бизнеса да реорганизира работните си процеси, за да разпредели правилно ресурсите за по-добри работни потоци въз основа на обективни данни.

Каква роля може да играе анализът на процеси по пътя към цифровата трансформация на една организация?

Анализът на процеси помага на организациите да определят кои процеси помагат или вредят на общите им работни потоци. С ясна визуална карта, базирана на събраните данни от записи в регистри на събития и регистри за проверка във всяка информационна система в организацията, мениджърите могат да използват данните, за да преразпределят ресурси, където е необходимо, за да подобрят работните потоци и производството.

Как анализът на процеси и автоматизацията с малко код се допълват взаимно?

Анализът на процеси може да помогне на организациите да приоритизират кои задачи могат да преминат към модел на разработка с малко код, без да натрупват задачи. Може също така да помогне на бизнеса да организира кои процеси могат да се извършват в среда за разработка с малко код и кои трябва да се извършват от разработчик.