Човек, който гледа компютърен екран, вероятно научава за роботизираната автоматизация на процеси

Какво трябва да знаете за ползите от RPA

Като решение роботизираната автоматизация на процеси (RPA) има много ползи за организациите и индустриите, когато се прилага към задачи и работни потоци. Днес организациите приемат RPA и се възползват от увеличаването на производителността на труда, точността, скоростта и съответствието. Научете как RPA може да бъде от полза за вашия бизнес.

Предимствата на роботизираната автоматизация на процеси

С помощта на RPA вашият бизнес може да автоматизира процеси и задачи, за да спести време и да избегне често срещани човешки грешки. Софтуерът RPA работи, като конфигурира ботове да изпълняват задачи, които обикновено се извършват от хора. Ботовете могат да бъдат научени да щракват и да пишат в различни приложения, както и да бъдат конфигурирани да изпълняват по-сложни задачи, без необходимост от човешка намеса. RPA облагодетелства вашия бизнес чрез автоматизиране на различни дейности, включително прехвърляне на данни, актуализиране на клиентски профили, въвеждане на данни, управление на инвентара и други по-сложни задачи.

Ето седем ключовите предимства на роботизирана автоматизация на процеси:

 1. Пестене на време

  Повтарящите се административни задачи са обичайна част от много бизнес процеси. RPA позволява на вашия бизнес да автоматизира и изпълнява повтарящи се задачи с бърза, роботизирана скорост. Освен това вашата фирма и служители получават ползи от RPA, защото могат да вложат повече време в чувствителни и сложни задачи.

 2. Увеличаване на ROI

  Инструментите на RPA са по-ефективни при управлението на повтарящи се задачи от хората и помагат на вашия бизнес да подобри производителността на работата. Ето защо една от най-големите ползи от RPA е положителното въздействие върху ROI. С помощта на роботизирана автоматизация на процесите вашият бизнес може да подобри множество процеса и да събере значителни количества качествени и количествени данни във времето, което помага за по-ефективното информиране и управление на разходите.

 3. Елиминиране на човешката грешка

  Реално погледнато, без значение колко опитен е човек в ролята си, човешката грешка и умората винаги са фактори, които трябва да се имат предвид. При RPA автоматизираните ботове никога не се уморяват, така че задачите се изпълняват точно, както е предназначено, всеки път.

 4. Повишаване на защитата

  Киберсигурността е изключително важна за вашия бизнес и решенията на RPA помагат за предпазване от заплахи за сигурността. RPA повишава сигурността, като намалява броя на човешките взаимодействия с чувствителни данни и информация, което помага за предотвратяване на скъпи изтичания и пробиви на данни. Инструментите на RPA помагат да поддържате бизнеса си защитен, независимо дали предпазват от достъп от неупълномощени потребители, или извършват задействани излизания от акаунта.

 5. Увеличаване на съответствието

  Съответствието е важно за надеждността и устойчивостта на вашия бизнес и решенията на RPA се придържат към определени правила и насоки с голяма точност и последователност. Обикновено повечето организации следват различни индустриални и правителствени разпоредби и тези организации се възползват от предимствата на RPA с автоматизирано, последователно съответствие. Освен това RPA може да се одитира от едно място, вместо да се извършват множество одити на приложения, което намалява рисковете за съответствие. Роботизирана автоматизация на процеси може да се прилага към договорни работни потоци и подавания, актуализации на формуляри, както и свързани със съответствие известия и сигнали.

 6. Мащабиране на автоматизация на бизнес процеси

  Тъй като вашата фирма прилага инструмент на RPA за повече бизнес дейности, автоматизация от процеси и задачи се разширява във вашата организация. Роботизираната автоматизация на процеси също така позволява на вашия бизнес да се мащабира, за да посрещне сезонните увеличения на търсенето и прогнозираните цели с по-голяма увереност, независимо дали обработва поръчки, фактури, управлява инвентар, или други форми на производство и обслужване.

 7. Удовлетвореност на служителите

  Когато досадните процеси се автоматизират, служителите се освобождават, за да се съсредоточат върху по-критичните нужди на вашия бизнес. Тъй като RPA намалява повтарящите се задачи, обикновено изпълнявани от хора, удовлетворението на служителите се увеличава. След това служителите могат да прилагат уменията си към задачи, които изискват стратегическо мислене, като бизнес планиране, връзки с обществеността и мозъчна атака.

Как автоматизацията на работни потоци е от полза за вашата организация?

Автоматизацията на работни потоци се отнася до използването на технология за автоматизация за автоматизиране и свързване на бизнес процеси за формиране на опростен работен поток. Докато автоматизацията на работни потоци използва RPA за изпълнение на отделните задачи в рамките на работен поток, тя се различава от RPA, тъй като автоматизира и свързва цели процеси заедно от началото до завършването – с което образува цялостен работен поток.

Ето четири начина, по които автоматизацията на работни потоци може да бъде от полза за вашата организация:

 1. Опростяване на процесите

  Автоматизацията на работни потоци свързва и автоматизира различни дейности, свързани с работата, като същевременно изпълнява задачите по-бързо и по-точно от хората, което прави процесите по-лесни за вашата организация.

 2. Увеличение на производителността

  Понякога фирмите се нуждаят от възможността да извършват процеси по-бързо, за да отговорят на търсенето над средното ниво. Софтуерът за автоматизация на работни потоци увеличава производителността чрез увеличаване на скоростта и точността на вашите бизнес процеси и чрез мащабиране на автоматизирани процеси във вашата организация. Увеличаването на производителността означава по-голяма способност да обслужвате и развивате вашата организация и клиентска база.

 3. Увеличаване на надеждността

  Тъй като автоматизираните процеси се придържат точно към правилата на работния поток, те предлагат резултати, при които е много по-малко вероятно да има грешки. Следователно вашата организация придобива увереност, тъй като инструментите за автоматизация осигуряват надеждни и надеждни резултати всеки път.

 4. Управление на разходите

  Всяко предприятие иска да управлява ефективно разходите си. Бизнес процесите обаче често се влияят от много променливи, като например търсенето и променливата човешка производителност, което може да доведе до колебания в разходите. Автоматизацията на работни потоци позволява на вашата организация да има по-предвидими резултати и разходи чрез автоматизиране на стандартизирани процеси. С помощта на автоматизацията на работни потоци вашата организация намалява необходимостта от допълнителни ресурси и в резултат на това е по-добре подготвена да управлява разходите и да отговаря по-последователно на променливите изисквания.

RPA за отрасли и отдели

RPA може да се адаптира за управление на задачи за различни отрасли и отдели. Ето как следните шест отрасли и отдели могат да използват роботизирана автоматизация на процеси:

 1. Информационни технологии

  Отделите за информационни технологии (ИТ) получават предимства от Инструменти за RPA чрез постигане на повишено съответствие, намаляване на натоварването и намален риск за сигурността. Тези отдели редовно са залети с въпроси, билети и задачи, свързани със сигурността. Когато бъде внедрена, RPA намалява натоварването на ИТ отделите, като се справя със задачи, които не изискват намеса на специалист, като сортиране на билети и напомняния за софтуерни актуализации. Въпреки това RPA може също да управлява специализирани задачи, като проверки за съответствие между приложенията и настройка и управление на инфраструктура.

 2. Човешки ресурси

  Намалете времето, вложено в повтарящи се задачи, свързани с дейности като наемане и адаптиране на служители. Отделът за човешки ресурси може да използва софтуера RPA за бърза обработка на заявления в търсене на висококвалифицирани, подходящи служители. RPA може също така да се адаптира за извършване на рутинни задачи за включване, като предоставяне на нови служители на техните идентификационни данни, като имейли и пароли, както и необходимата документация за въвеждане.

 3. Финанси

  За финансовите екипи точността на данните и воденето на записи са от съществено значение. Инструментите на RPA повишават точността и надеждността на счетоводството и управлението на данни. Софтуерът RPA може също така да помогне на финансовите отдели чрез извършване на прости или сложни финансови изчисления, автоматизиране на комуникацията за вземания, автоматизирана консолидация и отчитане и валидиране на плащания.

 4. Продажби

  С помощта на решение на RPA процесите на продажба се улесняват. С помощта на автоматизация екипите по продажбите увеличават обема на потенциалния бизнес чрез автоматизиран обхват, актуализации на профили и придобиване на нови потенциални клиенти. Инструментът на RPA също така намалява нуждата от експертен опит в рутинни задачи между отделите, като позволява по-добро сътрудничество между екипите по продажбите и другите отдели.

 5. Маркетинг

  Маркетинговите екипи използват роботизирана автоматизация на процеси в своя полза по няколко начина. Маркетинговите отдели например внедряват RPA за закупуване на реклами, задействани ръководства, управление на работния процес и анализи. С помощта на софтуера RPA маркетинговите екипи избягват изтичането на креативност и се фокусират върху създаването и доставката на съдържание.

 6. Операции

  RPA може да рационализира и намали разходите за различни оперативни процеси. RPA може например да се използва за бързо оценяване на запитвания и изпълнение на заявки като част от процесите на възлагане на обществени поръчки. А при веригите за доставки RPA управлява поставянето на поръчки, комуникацията и изпълнението на поръчките и обработката на плащанията.

Научете повече за инструментите на RPA

Докато научавате повече за инструментите на RPA, е важно да познавате възможности на RPA, както и разликите между RPA и автоматизация на работни потоци. Също така е важно първо да разберете напълно своите бизнес нужди, а след това да намерите правилното решение на RPA за решаване на тези нужди и подобряване на вашите бизнес процеси.

За да намерите инструменти на роботизираната автоматизация на процеси, разгледайте инструментите на RPA, като Microsoft Power Automate, който се отличава с устойчиви възможности на RPA.

Често задавани въпроси

Какви са ползите от роботизираната автоматизация на процеси?

Предимствата на роботизираната автоматизация на процесите включват спестяване на време и човешки ресурси, повишена възвръщаемост на инвестициите, елиминиране на човешка грешка и възможност за мащабиране на автоматизацията в цялата организация.

Как автоматизацията на работни потоци е от полза за вашата организация?

Автоматизацията на работни потоци носи полза за вашата организация чрез увеличаване на продуктивността чрез автоматизиране на някои или всички компоненти на бизнес процес.

Какви са ползите от автоматизацията на работни потоци?

Предимствата на автоматизацията на работния процес са опростяване на процеса, повишена производителност и надеждност и по-голяма способност за контрол на разходите.

Може ли роботизираната автоматизация на процеси да се използва за всеки процес?

RPA се представя най-добре, когато се използва за структурирани, базирани на правила, повтарящи се процеси. Процеси, които имат постоянно променящи се атрибути, са по-малко подходящи за RPA.