Ценообразуване на Power Automate

Абонаментни планове

Най-доброто решение за предприятия, които искат предвидимо лицензиране с планове на база потребител или план на база поток

Лиценз на база потребител

План на база потребител

12,60 €

на потребител/месец

Позволете на отделните потребители да автоматизират приложенията, услугите и данните в облака с помощта на автоматизация на цифровите процеси (DPA). Този план позволява на потребителите да създават и изпълняват неограничен брой потоци.

Включва следните:

 • Потоци за облак (DPA)

Лиценз на база потребител

План на база потребител с RPA с надзор

33,70 €

на потребител/месец

Позволява същите възможности като плана на база потребител, както и възможността за автоматизиране на наследени приложения на настолен компютър чрез роботизирана автоматизация на процеси (RPA) в наблюдаван режим.

Включва следните:

 • Потоци за облак (DPA)
 • Потоци за работен плот (RPA) в наблюдаван режим
 • 5000 AI Builder кредита/месец

Лиценз на база поток

План на база поток

84,30 €

на поток/месец; минимум 5 потока1,2

Позволете на неограничен брой потребители в рамките на организацията да изпълняват автоматизация на цифрови процеси (DPA) от един и същи поток.

Включва следните:

 • Потоци за облак (DPA)

Планове за плащане при използване

Най-добрият вариант за предприятия, които искат гъвкавостта да плащат само при изпълнение на поток3

Лиценз по изпълнение на поток

 

0,50 €

изпълнение на база поток4

Плащане за всяко изпълнение на поток за облак

Включва следните:

 • Потоци за облак (DPA)

Лиценз по изпълнение на поток

 

0,50 €

изпълнение на база поток4

Плащане за всяко изпълнение на поток за работен плот (наблюдаван режим)

Включва следните:

 • Потоци за работен плот (RPA) в наблюдаван режим

Лиценз по изпълнение на поток

 

2,50 €

изпълнение на база поток4

Плащане за всяко изпълнение на поток за работен плот (ненаблюдаван режим)

Включва следните:

 • Потоци за работен плот (RPA) в ненаблюдаван режим

Показаните по-горе цени са само за маркетингови цели и може да не отразяват действителните цени на артикули поради фактори, като валута, държава, регион и организация. Действителната цена ще бъде отразена при плащането.

1 Минимално изискване за покупка на пет потока.

2 Изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с/със роли на глобален администратор или администратор на фактуриране.

3 Изпълненията на потоци се фактурират на месечна база и се таксуват към абонамент за Azure. Вижте документацията за конкретни указания относно начина на измерване на изпълненията на потоци

4 Изисква абонамент за Azure

Първи стъпки с Power Automate – безплатно

Разгледайте абонаментните планове за Power Automate

Разгледайте абонаментните планове за Power Automate
План на база потребител
$15 на потребител/месец
План на база потребител с RPA с надзор
$40.00 на потребител/месец
План на база поток
Започва от $100.00 на месец
Добив от процеси и задачи
Визуализирайте и анализирайте процесите с помощта на Process Advisor5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Автоматизация на настолни компютри и облак6
Изпълнение на потоци за облак5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци на бизнес процес5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци за работен плот в наблюдаван режим7

--

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Изпълнение на потоци за работен плот в ненаблюдаван режим7

--

(на база бот)8 (на база бот)8
Вливане на AI с AI Builder9
5000 кредита за услуги/месец
Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви Използване на предварително създадени конектори
Използване на персонализирани и локални конектори
Съхранение и управление на данни Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Използвайте Microsoft Dataverse (по-рано Common Data Service) Капацитет на база данни от 250 МБ10 Капацитет на база данни от 250 МБ10 Капацитет на база данни от 250 МБ10, 11
Капацитет за файлове от 2 ГБ10 Капацитет за файлове от 2 ГБ10 Капацитет за файлове от 2 ГБ10, 11
Разгледайте абонаментните планове за Power Automate
План на база потребител
$15 на потребител/месец
План на база потребител с RPA с надзор
$40.00 на потребител/месец
План на база поток
Започва от $100.00 на месец
Добив от процеси и задачи
Визуализирайте и анализирайте процесите с помощта на Process Advisor5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Автоматизация на настолни компютри и облак6
Изпълнение на потоци за облак5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци на бизнес процес5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци за работен плот в наблюдаван режим7

--

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Изпълнение на потоци за работен плот в ненаблюдаван режим7

--

(на база бот)8 (на база бот)8
Вливане на AI с AI Builder9
5000 кредита за услуги/месец
Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви Използване на предварително създадени конектори
Използване на персонализирани и локални конектори
Съхранение и управление на данни
Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Използвайте Microsoft Dataverse (по-рано Common Data Service)
Капацитет на база данни от 250 МБ10 Капацитет на база данни от 250 МБ10 Капацитет на база данни от 250 МБ10, 11
Капацитет за файлове от 2 ГБ10 Капацитет за файлове от 2 ГБ10 Капацитет за файлове от 2 ГБ10, 11
Разгледайте абонаментните планове за Power Automate
План на база потребител
$15 на потребител/месец
План на база потребител с RPA с надзор
$40.00 на потребител/месец
План на база поток
Започва от $100.00 на месец
Добив от процеси и задачи
Визуализирайте и анализирайте процесите с помощта на Process Advisor5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Автоматизация на настолни компютри и облак6
Изпълнение на потоци за облак5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци на бизнес процес5

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци за работен плот в наблюдаван режим7

--

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Изпълнение на потоци за работен плот в ненаблюдаван режим7

--

(на база бот)8 (на база бот)8
Вливане на AI с AI Builder9
5000 кредита за услуги/месец
Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви
Използване на предварително създадени конектори
Използване на персонализирани и локални конектори
Съхранение и управление на данни
Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Използвайте Microsoft Dataverse (по-рано Common Data Service)
Капацитет на база данни от 250 МБ10 Капацитет на база данни от 250 МБ10 Капацитет на база данни от 250 МБ10, 11
Капацитет за файлове от 2 ГБ10 Капацитет за файлове от 2 ГБ10 Капацитет за файлове от 2 ГБ10, 11

Разгледайте плановете за плащане при използване за Power Automate

Разгледайте плановете за плащане при използване за Power Automate
На база поток за облак или поток за работен плот
изпълнение (наблюдаван режим)
На база поток за работен плот
изпълнение (ненаблюдаван режим)
Автоматизация на настолни компютри и облак6
Изпълнение на потоци за облак5

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци на бизнес процес5

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци за работен плот в наблюдаван режим7

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци за работен плот в ненаблюдаван режим7

--

Включено в режим на ненаблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

Вливане на AI с AI Builder9

--

--

Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви Използване на предварително създадени конектори
Съхранение и управление на данни Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Използвайте Microsoft Dataverse (по-рано Common Data Service) Капацитет на база данни 1 ГБ10 (на база среда с активирано плащане при използване)
Разгледайте плановете за плащане при използване за Power Automate
На база поток за облак или поток за работен плот
изпълнение (наблюдаван режим)
На база поток за работен плот
изпълнение (ненаблюдаван режим)
Автоматизация на настолни компютри и облак6
Изпълнение на потоци за облак5

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци на бизнес процес5

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци за работен плот в наблюдаван режим7

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци за работен плот в ненаблюдаван режим7

--

Включено в режим на ненаблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

Вливане на AI с AI Builder9

--

--

Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви
Използване на предварително създадени конектори
Съхранение и управление на данни
Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Използвайте Microsoft Dataverse (по-рано Common Data Service)
Капацитет на база данни 1 ГБ10 (на база среда с активирано плащане при използване)
Разгледайте плановете за плащане при използване за Power Automate
На база поток за облак или поток за работен плот
изпълнение (наблюдаван режим)
На база поток за работен плот
изпълнение (ненаблюдаван режим)
Автоматизация на настолни компютри и облак6
Изпълнение на потоци за облак5

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци на бизнес процес5

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци за работен плот в наблюдаван режим7

Включено в режим на наблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

--

Изпълнение на потоци за работен плот в ненаблюдаван режим7

--

Включено в режим на ненаблюдавано изпълнение на база поток за облак или поток за работен плот

Вливане на AI с AI Builder9

--

--

Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви
Използване на предварително създадени конектори
Съхранение и управление на данни
Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Използвайте Microsoft Dataverse (по-рано Common Data Service)
Капацитет на база данни 1 ГБ10 (на база среда с активирано плащане при използване)

5 В рамките на ограниченията на обслужването. Научете повече за заявките в Power Platform и други ограничения.

6 Вижте техническата документация за дефиниции за всеки тип поток.

7 Включени са функциите за авторизиране на поток за работен плот, както и оркестрация и управление на ботове.

8 Едновременните екземпляри на единичен процес изискват допълнителен бот без надзор за всеки екземпляр – множество добавки за RPA без надзор могат да бъдат приложени срещу отговарящ на условията лиценз. Моля, изтеглете ръководство за лицензиране за повече информация.

9 Кредитният капацитет на услугата AI Builder е обединен на ниво клиент. Закупете допълнителен капацитет за 1 млн. кредита за услуги за 500 щ.д./месец. Прочетете повече за кредитите за услуги на AI Builder в документация или изтеглете ръководство за лицензиране за повече информация.

10 Правомощията за капацитет за база данни на Dataverse и за файлове се обединяват на ниво клиент.

11 Правомощията за капацитет за база данни и файлове на Dataverse се предоставят за всеки план на база поток и отразяват минималната покупка на 5 потока. Прочетете ръководство за лицензиране за повече информация.

Разгледайте добавките на Power Automate

AI Builder

421,70 €

на единица/месец2,12

Влейте AI в потоците си с помощта на персонализирани или предварително създадени модели.

 • Включва следните:
  • AI Builder
 • Налично като добавка за:
  • Съществуващи платени абонаментни планове за Power Automate, Power Apps или Dynamics 365

Ненаблюдавана RPA

126,50 €

на база бот/месец2

Добавете възможност за автоматизиране на наследени приложения на вашия работен плот или виртуални машини с помощта на роботизирана автоматизация на процеси (RPA) в ненаблюдаван режим.

 • Включва следното:
  • Потоци за работен плот (RPA) ненаблюдаван режим
  • 5000 AI Builder кредита за услуги на месец
 • Налично като добавка за:
  • Плана на база потребител с наблюдавана RPA или плана на база поток

12 Всяка добавка на AI Builder представлява пакет от 1 милион кредита за услуги, обединени на ниво клиент. Разгледайте Калкулатор на AI Builder за прогнозна оценка на разходите.

Имате въпроси относно покупката или изискванията за план?

Ресурси и обучение

Развийте своите умения по отношение на Power Automate

Прочетете ръководството за лицензиране

Вижте често задаваните въпроси относно лицензирането