Ценообразуване на Power Automate

Оферти за Power Automate

Най-доброто решение за предприятия, които искат предвидимо лицензиране с планове на база потребител или на база бот

Power Automate с премиален достъп

Power Automate за процес

14 €

на потребител/месец

Позволява на лицензираните потребители да автоматизират модерни приложения чрез автоматизация на цифрови процеси въз основа на API (потоци за облак) и наследени приложения чрез базирана на UI роботизирана автоматизация на процеси (потоци за работен плот) в наблюдаван режим.

 • Неограничени потоци за облак (DPA) и потоци за работен плот (RPA) в наблюдаван режим
 • 50 МБ място за съхранение за Power Automate Process Mining 1
 • 5000 кредита за AI Builder
 • Правомощия за Dataverse за капацитет на база данни от 250 МБ и файлове от 2 ГБ

Power Automate за процес

140,40 €

на база бот/месец6

Предоставя лиценз за единичен бот за „автоматизация“, който може да се използва за ненаблюдавана автоматизация на работния плот (RPA) или поток за автоматизация на цифрови процеси (DPA), до който имат достъп неограничен брой потребители в организацията.

 • Потоци за облак (DPA)
 • Потоци за работен плот (RPA) в ненаблюдаван режим
 • Правомощия за Dataverse за капацитет на база данни от 50 МБ и файлове от 200 ГБ

Първи стъпки с Power Automate

Разгледайте плановете за Power Automate

Разгледайте плановете за Power Automate
Power Automate с премиален достъп
$15 на потребител/месец
Power Automate за процес
$150 на база бот/месец6
Автоматизация за работен плот и облак8
Изпълнение на потоци за облак2

Включено в Power Automate с премиален достъп

Включено в Power Automate за процес

Изпълнение на потоци на бизнес процес2

Включено в Power Automate с премиален достъп

Включено в Power Automate за процес

Изпълнение на потоци за работен плот в наблюдаван режим3

Включено в Power Automate с премиален достъп

--

Изпълнение на потоци за работен плот в ненаблюдаван режим3,4 (на бот)

Включено в Power Automate за процес

Добив от процеси и задачи
Анализ на задачи

Включено в Power Automate с премиален достъп

--

Визуализиране и анализ на процеси с помощта на функцията за анализ на процеси 50 MB място за съхранение на данни за Process Mining

--

Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви Използване на предварително създадени конектори
Използване на стандартни и премиални конектори
Използване на персонализирани и локални конектори
Съхранение и управление на данни Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Microsoft Dataverse Капацитет на база данни от 250 МБ5 Капацитет на база данни от 50 МБ5
Капацитет за файлове от 2 ГБ5 Капацитет за файлове от 200 МБ5
Администриране и управление
Управлявани среди

Включено в Power Automate с премиален достъп

Включено в Power Automate за процес

Вливане на AI
Кредити на услугата AI Builder 5000 5000
Разгледайте плановете за Power Automate
Power Automate с премиален достъп
$15 на потребител/месец
Power Automate за процес
$150 на база бот/месец6
Автоматизация за работен плот и облак8
Изпълнение на потоци за облак2

Включено в Power Automate с премиален достъп

Включено в Power Automate за процес

Изпълнение на потоци на бизнес процес2

Включено в Power Automate с премиален достъп

Включено в Power Automate за процес

Изпълнение на потоци за работен плот в наблюдаван режим3

Включено в Power Automate с премиален достъп

--

Изпълнение на потоци за работен плот в ненаблюдаван режим3,4
(на бот)

Включено в Power Automate за процес

Добив от процеси и задачи
Анализ на задачи

Включено в Power Automate с премиален достъп

--

Визуализиране и анализ на процеси с помощта на функцията за анализ на процеси
50 MB място за съхранение на данни за Process Mining

--

Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви
Използване на предварително създадени конектори
Използване на стандартни и премиални конектори
Използване на персонализирани и локални конектори
Съхранение и управление на данни
Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Microsoft Dataverse
Капацитет на база данни от 250 МБ5 Капацитет на база данни от 50 МБ5
Капацитет за файлове от 2 ГБ5 Капацитет за файлове от 200 МБ5
Администриране и управление
Управлявани среди

Включено в Power Automate с премиален достъп

Включено в Power Automate за процес

Вливане на AI
Кредити на услугата AI Builder
5000 5000
Разгледайте плановете за Power Automate
Power Automate с премиален достъп
$15 на потребител/месец
Power Automate за процес
$150 на база бот/месец6
Автоматизация за работен плот и облак8
Изпълнение на потоци за облак2

Включено в Power Automate с премиален достъп

Включено в Power Automate за процес

Изпълнение на потоци на бизнес процес2

Включено в Power Automate с премиален достъп

Включено в Power Automate за процес

Изпълнение на потоци за работен плот в наблюдаван режим3

Включено в Power Automate с премиален достъп

--

Изпълнение на потоци за работен плот в ненаблюдаван режим3,4
(на бот)

Включено в Power Automate за процес

Добив от процеси и задачи
Анализ на задачи

Включено в Power Automate с премиален достъп

--

Визуализиране и анализ на процеси с помощта на функцията за анализ на процеси
50 MB място за съхранение на данни за Process Mining

--

Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви
Използване на предварително създадени конектори
Използване на стандартни и премиални конектори
Използване на персонализирани и локални конектори
Съхранение и управление на данни
Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Microsoft Dataverse
Капацитет на база данни от 250 МБ5 Капацитет на база данни от 50 МБ5
Капацитет за файлове от 2 ГБ5 Капацитет за файлове от 200 МБ5
Администриране и управление
Управлявани среди

Включено в Power Automate с премиален достъп

Включено в Power Automate за процес

Вливане на AI
Кредити на услугата AI Builder
5000 5000

Показаните цени са само за маркетингови цели и може да не отразяват действителната цена на артикула поради фактори, като валута, държава и регион. Действителната цена ще бъде отразена при плащането. Всички оферти са предмет на ограничения за продукти и услуги. Научете повече. Свържете се с представител на Microsoft за корпоративни цени и оферти. За да научите за допълнителни опции за лицензиране, моля, вижте Ръководство за лицензиране на Power Platform.

1 Всеки лиценз на база потребител включва капацитет от 50 МБ за анализ на процеси до максимум 100 ГБ на клиент.

2 В ограниченията на услугата. Научете повече за заявките в Power Platform и други ограничения.

3 Включени са функциите за авторизиране на поток за работен плот, както и оркестрация и управление на ботове.

4 Едновременните екземпляри на единичен процес изискват допълнителен бот за автоматизация за всеки екземпляр. Изтеглете ръководство за лицензиране за повече информация.

5 Правомощията за капацитет за база данни на Dataverse и за файлове се обединяват на ниво клиент. Изтеглете ръководството за лицензиране на Power Platform за повече информация.

Разгледайте добавките на Power Automate

AI Builder

468 €

на единица/месец6,7

Влейте AI в потоците си с помощта на персонализирани или предварително създадени модели.

  • AI Builder
 • Налично като добавка за:
  • Съществуващи платени абонаментни планове за Power Automate, Power Apps или Dynamics 365

6 Изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 чрез роли на глобален администратор или администратор на фактуриране.

7 Всяка добавка на AI Builder представлява пакет от 1 милион кредита за услуги, обединени на ниво клиент. Разгледайте Калкулатор на AI Builder за прогнозна оценка на разходите.

8 Вижте документацията за дефиниции за всеки тип поток.

Имате въпроси относно покупката или изискванията за план?

Ресурси на Power Automate

Прочетете ръководството за лицензиране

Вижте често задаваните въпроси относно лицензирането

Изпробвайте Power Automate безплатно, за да развиете уменията си