Ценообразуване на Power Automate

Лиценз на база потребител

План на база потребител

12,60 €

на потребител/месец

Дайте възможност на потребителите да анализират процесите си и да създават неограничен брой потоци за облак въз основа на своите уникални нужди.

  • Налично за закупуване сега с кредитна карта.
Налична е оферта за USD15 за ограничен период от време1

Лиценз на база потребител

План на база потребител с RPA с надзор

33,70 €

на потребител/месец

Дайте възможност на потребителите да анализират процесите си и да създават неограничен брой потоци за облак, както и да автоматизират наследени приложения, чрез роботизирана автоматизация на процеси (RPA) и AI.

  • Включва 5000 AI Builder кредита за услуги на месец.
  • Налично за закупуване сега с кредитна карта.

Лиценз на база поток

План на база поток

84,30 €

на поток/месец; минимум 5 потока2

Внедрете потоци за облак със запазен капацитет за неограничен брой потребители в организацията си.

Показаните по-горе цени са само за маркетингови цели и може да не отразяват действителните цени на артикули поради фактори, като валута, държава и регион. Действителната цена ще бъде отразена при плащането.

1 Планът за Power Automate на база потребител с RPA с надзор е достъпен за ограничен период от време за 15 USD на потребител/месец за отговарящи на условията клиенти в допълнение към стандартните цени. Тази оферта за ограничен период от време е достъпна от 1 април 2021 г. до 30 юни 2022 г. за търговски клиенти и за клиенти от цял свят, както и за клиенти от държавни организации на САЩ чрез канали за корпоративно лицензиране (VL) и доставчик на облачни решения (CSP). Предлага се и в мрежата директно за потребители с достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 и роли на глобален администратор или администратор на фактуриране. Може да се прилагат минимум 5000 лиценза и други условия. Връзка с екипа по продажби, за да научите повече.

2 Минимално изискване за покупка от пет потока.

Power Automate за настолни компютри вече е вграден в Windows 11

Разгледайте плановете за Power Automate

Разгледайте плановете за Power Automate
План на база потребител
$15 на потребител/месец
План на база потребител с RPA с надзор
$40.00 на потребител/месец
План на база поток
$100.00 на месец
Добив от процеси
Визуализирайте и анализирайте процесите с помощта на Process Advisor3

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Автоматизация на настолни компютри и облак4
Изпълнение на потоци за облак (автоматизирано, планирано и незабавно)3

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци на бизнес процес3

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци за работен плот на RPA с надзор5

--

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Изпълнение на потоци за работен плот на RPA без надзор5

--

(на база бот6) (на база бот6)
Вливане на AI с AI Builder7
5000 кредита за услуги/месец
Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви Използване на предварително създадени конектори
Използване на персонализирани и локални конектори
Съхранение и управление на данни Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Използвайте Microsoft Dataverse (по-рано Common Data Service) Капацитет на база данни от 250 МБ8 Капацитет на база данни от 250 МБ8 Капацитет за база данни от 250 МБ8, 9
Капацитет за файлове от 2 ГБ8 Капацитет за файлове от 2 ГБ8 Капацитет за файлове от 1 ГБ8, 9
Разгледайте плановете за Power Automate
План на база потребител
$15 на потребител/месец
План на база потребител с RPA с надзор
$40.00 на потребител/месец
План на база поток
$100.00 на месец
Добив от процеси
Визуализирайте и анализирайте процесите с помощта на Process Advisor3

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Автоматизация на настолни компютри и облак4
Изпълнение на потоци за облак (автоматизирано, планирано и незабавно)3

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци на бизнес процес3

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци за работен плот на RPA с надзор5

--

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Изпълнение на потоци за работен плот на RPA без надзор5

--

(на база бот6) (на база бот6)
Вливане на AI с AI Builder7
5000 кредита за услуги/месец
Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви Използване на предварително създадени конектори
Използване на персонализирани и локални конектори
Съхранение и управление на данни
Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Използвайте Microsoft Dataverse (по-рано Common Data Service)
Капацитет на база данни от 250 МБ8 Капацитет на база данни от 250 МБ8 Капацитет на база данни от 250 МБ8
Капацитет за файлове от 2 ГБ8 Капацитет за файлове от 2 ГБ8 Капацитет за файлове от 2 ГБ8
Разгледайте плановете за Power Automate
План на база потребител
$15 на потребител/месец
План на база потребител с RPA с надзор
$40.00 на потребител/месец
План на база поток
$100.00 на месец
Добив от процеси
Визуализирайте и анализирайте процесите с помощта на Process Advisor3

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Автоматизация на настолни компютри и облак4
Изпълнение на потоци за облак (автоматизирано, планирано и незабавно)3

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци на бизнес процес3

Включено в план на база потребител

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

Включено в план на база поток

Изпълнение на потоци за работен плот на RPA с надзор5

--

Включено в план на база потребител с RPA с надзор

--

Изпълнение на потоци за работен плот на RPA без надзор5

--

(на база бот6) (на база бот6)
Вливане на AI с AI Builder7
5000 кредита за услуги/месец
Свързване, съхранение и управление на данни
Свързване към данните ви
Използване на предварително създадени конектори
Използване на персонализирани и локални конектори
Съхранение и управление на данни
Създаване на персонализирани обекти и достъп до тях
Използвайте Microsoft Dataverse (по-рано Common Data Service)
Капацитет на база данни от 250 МБ8 Капацитет на база данни от 250 МБ8 Капацитет на база данни от 250 МБ8
Капацитет за файлове от 2 ГБ8 Капацитет за файлове от 2 ГБ8 Капацитет за файлове от 2 ГБ8

3 В рамките на ограниченията на обслужването. Научете повече за заявките в Power Platform и други ограничения.

4 Вижте техническата документация за дефиниции за всеки тип поток.

5 Включени са функциите за авторизиране на поток за работен плот, както и оркестрация и управление на ботове.

6 Едновременните екземпляри на единичен процес изискват допълнителен бот без надзор за всеки екземпляр – множество добавки за RPA без надзор могат да бъдат приложени срещу отговарящ на условията лиценз. Моля, изтеглете ръководство за лицензиране за повече информация.

7 Кредитният капацитет на услугата AI Builder е обединен на ниво клиент. Закупете допълнителен капацитет за 1 млн. кредита за услуги за 500 щ.д./месец. Прочетете повече за кредитите за услуги на AI Builder в документация или изтеглете ръководство за лицензиране за повече информация.

8 Правомощията за капацитет за база данни на Dataverse и за файлове се обединяват на ниво клиент.

9 Правомощията за капацитет за база данни и файлове на Dataverse се предоставят за всеки план на база поток и отразяват минималната покупка на 5 потока. Прочетете ръководство за лицензиране за повече информация.

Разгледайте добавките на Power Automate

AI Builder

421,70 €

на единица/месец10

Влейте AI в процесите си.

Добавка за RPA без надзор

126,50 €

на бот/месец

Автоматизирайте вътрешните процеси чрез роботизирана автоматизация на процеси (RPA), без да се изисква взаимодействие от човек.

10 Всяка добавка на AI Builder представлява пакет от 1 милион кредита за услуги, обединени на ниво клиент. Разгледайте Калкулатор на AI Builder за прогнозна оценка на разходите.

Имате въпроси относно покупката или изискванията за план?

Ресурси и обучение

Развийте своите умения по отношение на Power Automate

Прочетете ръководството за лицензиране

Вижте често задаваните въпроси относно лицензирането