Шаблони

Автоматизирайте задачи или процеси между конектори, като използвате предварително изградени или персонализирани шаблони за потоци за облак на Power Automate. Разгледайте стотици възможности и открийте какво е възможно.

* Тази ограничена по време оферта е достъпна до 31 март 2023 г. за търговски клиенти чрез каналите за корпоративно лицензиране (VL) и доставчици на решения в облака (CSP). Тази оферта е достъпна и в мрежата директно за потребители с достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 и роли на глобален администратор или администратор на фактуриране. Тази оферта се отнася само за нови клиенти, определени като такива, които нямат платени лицензи към момента на покупката. Безплатните лицензи, като например пробните лицензи, не изключват допустимостта на клиента. Изисква 12-месечна покупка и не може да се комбинира с други оферти. Клиентите от търговския и публичния сектор, които отговарят на условията, могат да получат по-висока отстъпка от 40% вместо това. Преглед на подробностите.