Човек, който използва наушници

Power Automate Process Mining

Получете максимална ефективност и прозрения за процесите

Оптимизирайте работата и открийте възможности за автоматизация с помощта на добавката за анализ на процеси и задачи в Power Automate.

Висока ефективност и мощни прозрения за процесите

Шаблоните за автоматизация и приложения с малко код помагат да получите конкурентно предимство от процесите си.

 • Вградени шаблони
 • Анализ на процесите от край до край
 • Подходящи за бизнеса ви отчети
 • Откриване на повторна работа
 • Анализ на основната причина с помощта на AI
 • Пълна прозрачност на процесите
 • Вашият анализ на процеси в Power BI
 • Споделяне на отчети в Power BI
 • Активатори за KPI въз основа на действия

Накратко за Power Automate Process Mining

Разберете по-добре начина, по който работи вашата организация, и намерете нови начини за увеличаване на ефективността с помощта на анализ на процеси и задачи.

Анализ на процеси

Откривайте неефективности в цялата си организация.

 • Свързвайте, трансформирайте и качвайте данни от разнообразни източници.

 • Визуализирайте карта на процес и получавайте прозрения от данните.

 • Разбирайте по-добре сложни бизнес процеси и споделяйте прозрения в цялата си организация.

Анализ на задачи

Улавяйте и анализирайте дейността на работния плот.

 • Анализирайте процеси и получавайте прозрения с помощта на автоматично генерирано групиране.

 • Визуализирайте карта на процес, за да анализирате действията и да получите прозрения.

 • Използвайте прозренията и препоръките с указания, за да започнете да автоматизирате.

Първи стъпки с Power Automate Process Mining