Човек гледа лаптоп, докато седи на стол

Създаване на последователност с помощта на автоматизация на бизнес процеси

Насочвайте всички през многоетапни процеси, за да осигурите последователност с потоците на бизнес процесите – възможността за автоматизиране на бизнес процеси (BPA) в Power Automate.

Защо автоматизация на бизнес процеси?

Уверете се, че процесите се следват последователно

Осигурете насоки за потребителя от начало до край, за да рационализирате своите процеси на продажби, маркетинг и услуги – независимо от тяхната сложност.

Свържете се с необходимата ви информация

Оптимизирайте процесите от край до край, като използвате и се свържете с всичките си данни – от всичките си източници – с помощта на Microsoft Dataverse.

Вземайте по-информирани решения

Откривайте прозрения с помощта на анализ, свързан с данните на вашия поток на бизнес процес.

Автоматизиране на многоетапните процеси с помощта на BPA

Изображение на разработчик на процеси

Начертайте бързо етапите и стъпките от потока на бизнес процеса си.

Изображение, показващо етапите на BPA

Следвайте визуално ръководство, което показва текущия напредък и стъпките, свързани с него.

Изображение на центъра за действия

Улеснете предоставянето на одобрения и извършването на следващите стъпки, като прегледате списък с потоци на бизнес процеси.

Изображение на изпълняващи се потоци за облак

Изпълнявайте лесно потоци за облак – директно от потока на бизнес процеса си.

Изображение, показващо защита с помощта на BPA

Контролирайте достъпа и видимостта за конкретни потоци на бизнес процеси.

Изображение на предварително създадени процеси

Започнете бързо с готови за използване бизнес процеси за обичайни сценарии.

* Необходим е лиценз на база потребител за създаване на потоци на бизнес процеси в Power Automate. Избрани планове с лиценз за Dynamics 365 включват този лиценз на база потребител.