Пътни карти на продуктите Microsoft Power Platform и Dynamics 365

Подобряване на планирането за предстоящи издания

Използвайте плановика за издания (преглед), за да филтрирате, сортирате, преглеждате, споделяте и персонализирате плановете за издаване.

Хронология за изданието от 2022, вълна 2

(октомври 2022 г. – март 2023 г.)

12 юли

Налични планове за издаване

Научете повече за предстоящите възможности.

1 август

Наличен ранен достъп

Изпробвайте функциите, преди да бъдат активирани автоматично.

1 октомври

Обща наличност

Регионалните внедрявания започват на 3 октомври.

Разгледайте продуктовата наличност на Power Platform и Dynamics 365 по географска област

Общност

Свържете се с експерти и колеги и намерете местни събития.

Блог

Получавайте последните новини, съвети и прозрения за модернизиране на бизнеса ви.

Документация

Намерете ресурси за потребители, разработчици и ИТ специалисти.