Конектори

Лесно се свързвайте със своите приложения, данни и услуги, като използвате конектори за потоци за облак в Power Automate.

* Тази ограничена по време оферта е достъпна до 31 март 2023 г. за търговски клиенти чрез каналите за корпоративно лицензиране (VL) и доставчици на решения в облака (CSP). Тази оферта е достъпна и в мрежата директно за потребители с достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 и роли на глобален администратор или администратор на фактуриране. Тази оферта се отнася само за нови клиенти, определени като такива, които нямат платени лицензи към момента на покупката. Безплатните лицензи, като например пробните лицензи, не изключват допустимостта на клиента. Изисква 12-месечна покупка и не може да се комбинира с други оферти. Клиентите от търговския и публичния сектор, които отговарят на условията, могат да получат по-висока отстъпка от 40% вместо това. Преглед на подробностите.