Оценете капацитета на AI Builder, който е подходящ за вас

Четец на визитки

Идентифицира и извлича информация, като име и имейл, от визитки

Колко визитки ще обработите на месец?

Please enter a whole number greater than zero.

Фирма има 300 търговци, всеки от които обикновено добавя 15 контакта към базата данни с перспективни клиенти на месец. За да автоматизира обработката на визитки с помощта на четец на визитки, фирмата трябва да закупи 1 брой AI Builder.

Научете повече за четеца на визитки

Класификация по категории

Използва обработка на естествен език, за да присвоява етикети към текстови записи

Колко текстови низа ще анализирате на месец?

Please enter a whole number greater than zero.

Фирма получава и обработва 40 000 имейла от клиенти на месец.
За да автоматизира категоризирането и след това маршрутизирането до правилния екип с помощта на класификация по категории и Power Automate, фирмата трябва да закупи 1 брой AI Builder.

Научете повече за класификацията по категории

Обработка на документи

Идентифицира и извлича полета и таблици от документи

Колко страници ще обработвате на месец?

Please enter a whole number greater than zero.

Фирма получава и обработва поръчки за доставка. За да автоматизира процеса си на доставка с помощта на обработка на документи на AI Builder и Power Automate, фирмата има нужда да закупи 2 милиона кредита за услуга (два броя AI Builder) за 20 000 страници поръчки за доставка на месец.

Научете повече за обработката на документи

Извличане на обекти

Разпознава конкретни данни от текст, след което класифицира ключовите елементи в предварително определени категории

Колко текстови низа ще анализирате на месец?

Please enter a whole number greater than zero.

Фирма получава и обработва 40 000 формуляра за обратна връзка от клиенти на месец. За да автоматизира извличането на подходяща информация от имейла и съхраняването й в Microsoft Dataverse с помощта на извличане на обект и Power Automate, фирмата трябва да закупи 1 брой AI Builder.

Научете повече за извличането на обекти

Четец на документи за самоличност

Четене и записване на информация от документи за самоличност

Колко документа за самоличност ще обработвате на месец?

Please enter a whole number greater than zero.

Фирма стартира специална операция, за която клиентите трябва да изпратят сканирано копие на издадената им от държавата шофьорска книжка като доказателство за пребиваване. За да автоматизира извличането на информация от 8000 лиценза на месец, фирмата трябва да закупи 1 брой AI Builder.

Научете повече за четеца на документи за самоличност

Класифициране на изображения

Категоризиране и поставяне на етикети на изображенията

Колко изображения ще обработите на месец?

Please enter a whole number greater than zero.

В рамките на дейността си дадена фирма събира 500 000 изображения на цветя всеки месец. За да автоматизира класификацията на тези изображения за определяне на вида на цветята, фирмата трябва да закупи 2 броя AI Builder.

Научете повече за класификацията на изображения

Обработка на фактури

Идентифицира и извлича ключова информация от фактури

Колко фактури ще обработвате на месец?

Please enter a whole number greater than zero.

Фирма получава и обработва 40 000 фактури на месец. За да автоматизира обработката на своите фактури с помощта на обработка на фактури на AI Builder и Power Automate, фирмата трябва да закупи 2 броя AI Builder.

Научете повече за обработката на фактури

Извличане на ключови фрази

Идентифицира и извлича ключови фрази от неструктурирани текстови документи

Колко текстови низа ще анализирате на месец?

Please enter a whole number greater than zero.

Фирма проведе събитие за своите клиенти и поиска всеки участник да сподели мнението си за събитието във форма на обратна връзка. За да извлече ключовите фрази от отговорите в 1000 формуляра, фирмата трябва да закупи 1 брой AI Builder.

Научете повече за извличането на ключови фрази

Откриване на език

Идентифицира преобладаващия език на текстов документ

Колко текстови низа ще анализирате на месец?

Please enter a whole number greater than zero.

Фирма има глобална мрежа от клиенти, които се свързват с екипа по поддръжка на фирмата по имейл. Екипът по поддръжка получава 30 000 имейла на ден. Тези имейли се пренасочват към центрове за обслужване на клиенти в конкретни географски области въз основа на езиците, използвани в имейлите. За да автоматизира напълно процеса на откриване на език, фирмата трябва да закупи 2 броя AI Builder.

Научете повече за откриването на език

Откриване на обекти

Откриване на обичайни обекти

Разпознава, брои и етикетира елементи в изображения

Колко модела ще обучавате на месец?

Моля, въведете цяло число, по-голямо от нула.

Колко изображения ще обучавате на модел?

Моля, въведете цяло число, по-голямо от нула.

Колко изображения ще обработвате на месец с обучения си модел?

Моля, въведете цяло число, по-голямо от нула.

Откриване на обекти, специфични за домейн

Разпознава, преброява и етикетира конкретни типове елементи в изображения, като емблеми на марки или предмети на рафтове в магазин за търговия на дребно

Колко модела ще обучавате на месец?

Моля, въведете цяло число, по-голямо от нула.

Колко изображения ще обучавате на модел?

Моля, въведете цяло число, по-голямо от нула.

Колко изображения ще обработвате на месец с обучения си модел?

Моля, въведете цяло число, по-голямо от нула.

Производствена фирма сглобява продукти на производствена линия. Контролна камера прави снимки на производствената линия на всеки 5 секунди, като предупреждава мениджъра на линия в случай на липсващи части. За да открива автоматично присъствието на части, като обучава наново модела всеки месец, фирмата трябва да закупи 2 броя AI Builder.

Научете повече за откриването на обекти

Прогноза

Използва хронологични модели на данни и резултати, за да предскаже бъдещи резултати

Колко модела ще са ви нужни?

Моля, въведете цяло число, по-голямо от нула.

Колко резултата ще прогнозирате на модел?

Моля, въведете цяло число, по-голямо от нула.

Колко често ще трябва да актуализирате прогнозите?

Фирма иска да предвиди отлива на клиенти, като използва своята база данни от 2,5 милиона клиенти. За да обучи наново своя модел за прогнозиране на AI Builder и да актуализира прогнозирания отлив всеки месец, без да прекъсва работата си, фирмата трябва да закупи 1 брой AI Builder.

Научете повече за прогнозите

Обработка на разписки

Идентифицира и извлича ключова информация от разписки

Колко разписки ще обработвате на месец?

Please enter a whole number greater than zero.

Фирма получава и обработва 2000 разписки на месец. За да автоматизира отчитането на разходите си с помощта на обработка на разписки на AI Builder и Power Automate, фирмата трябва да закупи 1 брой AI Builder.

Научете повече за обработката на разписки

Анализ на впечатление

Открива положителни, отрицателни или неутрални впечатления в текстови данни

Колко текстови низа ще анализирате на месец?

Please enter a whole number greater than zero.

Фирма иска обратна връзка за нов продукт, като издава въпросник на 1000 клиенти. След това фирмата определя процента на положителни, отрицателни и неутрални впечатления. За да анализира автоматично настроението от обратна връзка, фирмата трябва да закупи 1 брой AI Builder.

Научете повече за анализа на впечатления

Разпознаване на текст

Използва оптично разпознаване на символи (OCR) за откриване на печатен и ръкописен текст в изображения

Колко изображения ще обработите на месец?

Please enter a whole number greater than zero.

Фирма има 20 оператори на терен, които използват разпознаване на текст, за да извличат идентификационните номера на автомати от снимки. За да автоматизира напълно процеса на извличане на идентификационните номера на автомати, фирмата трябва да закупи 1 милион кредита за услуги. (1 брой AI Builder) за 50 000 снимки на месец.

Научете повече за разпознаването на текст

Превод на текст

Превеждайте текст на повече от 60 езика

Колко текстови низа ще анализирате за месец?

Please enter a whole number greater than zero.

Фирма получава 60 000 заявки от клиенти на месец на различни езици. За да автоматизира превода на тези заявки с помощта на превод на текст на AI Builder и Power Automate, фирмата трябва да закупи 2 броя AI Builder.

Научете повече за превода на текст

Генериране на текст със заявки към GPT и AI

Създавайте текст, обобщавайте документи и изпълнявайте други задачи с GPT

Колко заявки към GPT ще изпълнявате на месец?

Please enter a whole number greater than zero.

Фирма получава и обработва имейли със заявки на клиенти. Всяка заявка към GPT ще съдържа въвеждане на имейл – средно 500 думи, т.е. 350 маркера – плюс заявката (300 думи, т.е. 210 маркера). Генерираният отговор трябва да бъде около 500 думи (350 маркера). За да помогне за автоматизирането на отговорите с помощта на AI Builder GPT и Power Automate, фирмата трябва да закупи 3 милиона кредита за услуги (3 единици от AI Builder) за 200 000 имейла на месец.

Научете повече за генерирането на текст
t

Прогноза за разход 1, 2

Единици на добавка на AI Builder 3, 4 0 единици
$0 месечна такса

1 Цените са приблизителни, подлежат на промяна и не представляват официална оферта. Действителните изисквания за капацитет може да варират значително въз основа на честотата на използване, броя обучавания и други фактори. Тази прогноза трябва да се разглежда само като ориентировъчна и не дава никаква гаранция за производителност или действителна цена.

2 Показаният обем единици на AI Builder и съответните такси отразяват както моделите, които са достигнали до общата наличност (GA), така и тези, които в момента са пуснати в преглед. Само общо достъпните моделите на GA консумират капацитет на AI Builder. Научете повече за състоянието на издание.

3 Цените на добавката AI Builder не включват основен лиценз за Power Apps, Power Automate или Dynamics 365.

4 Единичната цена на добавка зависи от обема: 500 щ.д. при закупуване на 1 – 9 единици (Ниво 1), 375 щ.д. при закупуване на 10 – 49 единици (Ниво 2), 250 щ.д. при закупуване на повече от 50 единици (Ниво 3).