Osoba korzystająca z zestawu słuchawkowego

Co to jest RPA?

Jak zrobotyzowana automatyzacja procesów usprawnia procesy biznesowe

W fabrykach i organizacjach produkcyjnych roboty są wykorzystywane już od dawna. Od całych dziesięcioleci poprawiają one produktywność pracowników i odciążają ich, pozwalając im skupić się na innych, ważniejszych zadaniach. Teraz takie same możliwości w zakresie zwiększania produktywności można wykorzystać w firmach, których pracownicy wykonują złożone, szeroko zakrojone procesy biznesowe, usługi IT i procesy przepływów pracy — a wszystko to dzięki RPA.

Dzięki użyciu Narzędzia usługi RPA w ramach szerszej strategii automatyzacji procesów biznesowych „roboty” oparte na oprogramowaniu można łatwo skonfigurować, aby generowały odpowiedzi, manipulowały danymi i komunikowały się z innymi systemami cyfrowymi. Przykłady ich użycia są różne: od generowania automatycznych odpowiedzi na wiadomości e-mail w ramach sieci tysięcy wstępnie zaprogramowanych tysięcy botów, po automatyzację zadań systemu ERP.


Dwa rodzaje automatyzacji RPA: nadzorowana i nienadzorowana

Zapoznając się z RPA jako rozwiązaniem automatyzacji przepływów pracy, warto rozważyć dwa różne warianty — automatyzację nadzorowaną i nienadzorowaną — przed wybraniem konfiguracji, która najlepiej sprawdzi się w Twojej organizacji.

Automatyzacja nadzorowana

Automatyzacja nadzorowana pozwala skoncentrować wysiłki w całej organizacji na bardziej wartościowej pracy. Jest to możliwe dzięki automatyzacji ręcznych i powtarzających się zadań obsługi klienta i naśladownictwu działań wykonywanych na pulpicie lub w przeglądarce internetowej, takich jak kliknięcia myszą, poprzez rejestrowanie i odtwarzanie tych akcji w czasie rzeczywistym.

Automatyzacja nienadzorowana

Z kolei automatyzacja nienadzorowana, jak sugeruje to jej nazwa, nie wymaga obecności użytkownika przy komputerze. Nienadzorowane boty wykonują zadania samodzielnie, rejestrując i odtwarzając akcje, i mogą używać wyzwalaczy oraz planować zdarzenia automatyczne, co pozwala przyspieszyć automatyzację dużych zadań za pomocą kompleksowej automatyzacji w całej organizacji.


Korzyści wynikające z użycia rozwiązania RPA

Każdy, komu zdarzyło się wycinać zawartość jednego dużego arkusza kalkulacyjnego i wklejać ją do innego, może potwierdzić, że nużące, powtarzające się zadania nie są najlepszym sposobem na wykorzystanie możliwości poznawczych człowieka. Rodzi to nie tylko nudę u osoby wykonującej zadanie, ale też ryzyko błędów w danych docelowych. Wykonywanie takiego zadania prawdopodobnie trwa także dłużej, niż gdyby zostało ono zrealizowane przez bota.

W ten sposób doszliśmy do dwóch największych zalet korzystania z RPA, którymi są zwiększona produktywność i dokładność. Pracownicy zostają odciążeni, dzięki czemu mogą wykonywać zadania o wyższej wadze, co usprawnia ich pracę. Wystarczy raz zaprogramować roboty, by za każdym razem działały one zgodne z regułami. Roboty nigdy się nie nudzą i nigdy nie robią błędów; wyniki ich działania są spójne i niezawodne.

Boty ułatwiają także organizacjom szybkie skalowanie w górę lub w dół, dzięki czemu organizacje te mogą sobie lepiej radzić z sezonowymi przepływami pracy i/lub skokami w zapotrzebowaniu na usługi — między jednostkami biznesowymi, lokalizacjami, komputerami i chmurą.

Dlaczego warto korzystać z RPA?

 • Pracownicy zostają odciążeni i mogą poświęcić więcej czasu na zadania o większej wadze
 • Zwiększona produktywność
 • Zwiększona dokładność
 • Szybsze i łatwiejsze skalowanie w górę lub w dół

Szybszy zwrot z inwestycji i większa zgodność

Jako że boty nie wymagają niestandardowego programowania przez zespół programistyczny, stanowią one także niezwykle opłacalne rozwiązanie. Kolejną ich zaletą jest możliwość szybkiego wdrożenia. W rezultacie inwestycja w implementację rozwiązania RPA zwraca się zwykle w ciągu tygodni.

Ponadto zapewnianie — i dokumentowanie — zgodności z wymogami stawianymi przez przepisy staje się znacznie prostsze, ponieważ boty RPA wykonują swoje zadania konsekwentnie i niezawodnie. Zmniejsza to ryzyko, eliminuje czynnik błędu ludzkiego i przyspiesza raportowanie, ponieważ wszystkie elementy procesu można z łatwością monitorować i przeliczać.


Określenie, czy firma może skorzystać na wprowadzeniu RPA

Na implementacji rozwiązania RPA mogą skorzystać organizacje z różnych branży. Podczas oceny zasadności zastosowania tego rozwiązania w swojej firmie najpierw zastanów się, czy realizujesz zadania „zaplecza”, które można by było usprawnić poprzez automatyzację procesu. Oparte na regułach procesy o charakterze niesubiektywnym są charakterystyczne dla obszarów takich jak finanse, zaopatrzenie, zarządzanie łańcuchami dostaw, opieka zdrowotna, obsługa klienta i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Firmy świadczące usługi z zakresu zarządzania i wsparcia IT są głównymi kandydatami do wprowadzenia rozwiązania RPA, jako że usprawnia ono działalność zespołów pomocy technicznej oraz monitorowanie urządzeń sieciowych. Dzięki automatyzacji procesów zespół zajmujący się obsługą infrastruktury informatycznej może szybciej badać i rozwiązywać problemy.

Dodatkowo rozwiązania RPA często znajdują zastosowanie w branżach, w których korzysta się z technologii rozpoznawania głosu oraz automatycznych asystentów online, jako że postęp technologiczny, jaki możemy ostatnio zaobserwować, umożliwia botom dostarczanie odpowiedzi w normalnym, zrozumiałym języku, a nie w postaci kodu programistycznego. Niesie to za sobą ogromne korzyści dla dużych biur obsługi klienta i innych organizacji, które wchodzą w liczne interakcje z klientami, dzięki możliwości lepszego wykorzystania zasobów.

Kto może odnieść korzyść z wprowadzenia RPA?

 • Organizacje realizujące w ramach „systemu zaplecza” zadania, które można usprawnić poprzez wprowadzenie automatyzacji procesów
 • Firmy świadczące usługi w zakresie zarządzania i wsparcia IT
 • Każda firma, która korzysta z funkcji rozpoznawania głosu lub zautomatyzowanych asystentów online

Funkcje, na które należy zwrócić uwagę, wybierając oprogramowanie RPA

Wyszukując rozwiązanie RPA odpowiednie dla swojej firmy, masz do dyspozycji wiele różnych opcji. Wybór właściwego rozwiązania to ważna decyzja biznesowa, dlatego warto wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Łatwość użycia: Każdy członek organizacji powinien mieć możliwość tworzenia i używania botów, jak również możliwość zbierania danych, które ułatwią liderom podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.
 • Skalowalność: Warto wybrać platformę RPA, która daje możliwość centralnego zarządzania, a w razie potrzeby także skalowania do dowolnej liczby lokalizacji.
 • Niezawodność: Jako że automatyzacja ma objąć setki lub tysiące zadań, strategiczne znaczenie dla sukcesu firmy ma niezawodność — oraz wbudowana funkcja monitorowania i analizy danych.
 • Szybkość: Z odpowiednim rozwiązaniem w kilka godzin można zaprojektować i przetestować nowe procesy mechaniczne, a następnie przeprowadzić szybką optymalizację botów.
 • Inteligentny charakter: Najlepsze narzędzia obsługują proste, oparte na zadaniach działania, operacje odczytu z dowolnego źródła danych oraz zapisu w nim, jak również możliwość korzystania z zaawansowanego uczenia w celu usprawnienia przyszłej automatyzacji.

Poszukaj kompleksowego rozwiązania obejmującego funkcje hiperautomatyzacji

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku każdej innej technologii, także technologia RPA nieustannie się rozwija — i to z ogromną prędkością. Niezawodne rozwiązanie o potężnych możliwościach, które spełnia wszystkie podstawowe potrzeby firmy, powinno być dla każdej organizacji priorytetem — jego wzbogacenie o dodatkowe funkcje ma jednak także swoje uzasadnienie. To właśnie na tym etapie na scenę wkracza hiperautomatyzacja.

Wybierz kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia dostęp do funkcji hiperautomatyzacji, by Twoja firma mogła korzystać z technologii łączącej wiele składników automatyzacji procesów — umożliwi to integrację narzędzi i technologii, które dodatkowo rozszerzają możliwości automatyzacji zadań za sprawą interfejsów API, sztucznej inteligencji, eksploracji procesów, analiz danych oraz innych narzędzi.

Rozpocznij korzystanie z technologii RPA

Odkryj narzędzie umożliwiające usprawnienie powtarzających się zadań i procesów niewymagających tworzenia dokumentacji, by móc skupić swoją uwagę na tym, co najważniejsze. Wybierając Microsoft Power Automate, oszczędzasz czas i wysiłek, a wszystko to dzięki pojedynczemu rozwiązaniu RPA.