Duży obraz

Korzystaj z funkcji AI na potrzeby automatyzacji przy użyciu rozwiązania AI Builder

Korzystaj z inteligentnej automatyzacji i wyszukuj szczegółowe informacje, tworząc dostosowane modele AI w usłudze Power Automate.

Twórz modele AI w kilka minut

Łatwość tworzenia

Umożliwiaj wszystkim użytkownikom tworzenie modeli AI i zarządzanie nimi dzięki szczegółowym wskazówkom oraz uproszczonym funkcjom zarządzania i ładu.

Łatwość nawiązywania połączenia

Zastosuj technologię AI do źródeł danych dzięki bibliotece zawierającej ponad 500 łączników, w tym przeznaczonych dla rozwiązań Microsoft 365 i Dynamics 365.

Łatwość rozbudowywania

Podaruj deweloperom narzędzia, które pozwolą im szybko rozszerzyć możliwości z zakresu technologii AI przy użyciu wbudowanych łączników na interfejsy API platformy Azure.

Zwiększaj możliwości przepływów pracy za pomocą modelu GPT

Twórz bardziej zaawansowane automatyzacje

Zwiększaj możliwości w zakresie automatyzacji, używając zaawansowanych modeli AI, w tym GPU, za pomocą usługi Azure OpenAI Service.

Generuj tekst

Przyspiesz tworzenie zawartości, korzystając z tekstu generowanego przez AI na podstawie zestawu instrukcji i sprawiającego wrażenie spisanego przez człowieka. Używaj różnych szablonów na potrzeby różnych przykładów użycia, takich jak generowanie zawartości kreatywnej i konwersacje z czatbotem.

Uzyskuj odpowiedzi na pytania

Oszczędzaj czas i zasoby, automatyzując proces odpowiadania na pytania z użyciem botów, które szybko i dokładnie wyszukują stosowne informacje.

obraz przedstawiający laptopa i urządzenie przenośne reprezentujący szablony podsumowań

Generuj podsumowania tekstu

Zwiększ produktywność i wydajność, korzystając z szablonów podsumowań (w wersji zapoznawczej) do analizowania i klasyfikowania długich dokumentów, wiadomości e-mail i dłuższych fragmentów tekstu.

Umożliwiaj wszystkim członkom organizacji pracę z technologią AI

Interpretacja i przetwarzanie tekstu

Sprawnie kompiluj, szkól i publikuj modele AI bez pisania jakiegokolwiek kodu, korzystając z szablonów i nadzorowanego procesu, albo szybko osadzaj wstępnie utworzone składniki bezpośrednio w przepływach.

Wykrywanie i przetwarzanie obiektów na obrazach

Szybko przetwarzaj dowolny typ formularza przy użyciu funkcji inteligentnej automatyzacji dokumentów. Wyodrębnij dane z dokumentów otrzymanych pocztą e-mail za pomocą narzędzia AI Builder, organizuj proces za pomocą usługi Power Automate oraz ułatwiaj przeglądy i zatwierdzenia za pomocą Power Apps.

Przewidywanie wyników biznesowych

Szybko upraszczaj zadania, korzystaj z modeli AI, takich jak przewidywanie, przetwarzanie formularzy, wykrywanie obiektów, klasyfikacja kategorii oraz wyodrębnianie jednostek, za pomocą prostego, intuicyjnego interfejsu. Zwiększaj produktywność dzięki wstępnie utworzonym scenariuszom AI, takim jak np. czytnik wizytówek, klasyfikacja kategorii (wersja zapoznawcza) czy rozpoznawanie tekstu oraz tłumaczenie.

Łatwo analizuj opinie klientów

Ponieważ narzędzie AI Builder zostało stworzone jako element usługi Możliwości platformy Azure AI — i używa Twoich danych w rozwiązaniach Dynamics 365, Microsoft 365 i Microsoft Dataverse — możesz trenować i kompilować modele bez kodu w celu rozszerzenia analiz w aplikacjach biznesowych.

Jak klienci używają narzędzia AI Builder podczas pracy

Sonae
Gdy odkryłem, że AI Builder może nauczyć się odczytywać obrazy PDF i wyodrębniać z nich potrzebne informacje, szybko i łatwo włączyłem to narzędzie do naszego rozwiązania o znaczeniu krytycznym. Dzięki niemu... mamy rozwiązanie, które jest całkowicie automatyczne i wolne od błędów.

Edgar Simoes
Projects IT4HR Analyst, Sonae

Ingram Micro
W naturalny sposób przeszliśmy do korzystania z automatyzacji i funkcji AI do zmniejszania obciążeń naszych pracowników, by mogli oni bardziej poświęcić się współpracy z klientami i pomagać nam szybciej wspólnie osiągać sukcesy.

James Annes
US Vice President of Business Operations and Transformation, Ingram Micro

QuoteWizard
Stosujemy rozwiązanie Microsoft Power Automate w celu usprawnienia procesów oraz wspierania naszych inżynierów w zakresie koncentrowania się na zadaniach o wyższym priorytecie i większej wartości.

Joseph Springer
Senior Director of Technology, QuoteWizard

Hexion
Składniki platformy Microsoft Power Platform i narzędzia AI Builder umożliwiły nam szybkie dostarczenie nowatorskiego i dobrze zintegrowanego rozwiązania w ramach naszej platformy Dynamics 365 dla partnerów biznesowych z dziedziny marketingu i sprzedaży. Platforma zmienia sytuację w nowym świecie wymagającym szybkiego dostarczania aplikacji.

Jim Parker
Web and Collaboration Service Manager, Hexion