Power Automate – cennik

Oferty dotyczące usługi Power Automate

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które chcą korzystać z przewidywalnego licencjonowania w połączeniu z planami na użytkownika lub na bota

Power Automate Premium

Power Automate Process

14 €

na użytkownika/miesiąc

Umożliwia użytkownikom licencjonowanym automatyzowanie nowoczesnych aplikacji za pomocą automatyzacji procesów cyfrowych opartej na interfejsie API (przepływy w chmurze) i starszych aplikacji za pomocą zrobotyzowanej automatyzacji procesów opartej na interfejsie użytkownika (przepływy pulpitu) w trybie nadzorowanym.

 • Nieograniczone przepływy w chmurze (DPA) i przepływy pulpitu (RPA) w trybie nadzorowanym
 • Magazyn danych usługi Power Automate Process Mining: 50 MB1
 • 5000 środków na usługę AI Builder
 • Uprawnienia do pojemności baz danych (250 MB) i plików (2 GB) usługi Dataverse

Power Automate Process

140,40 €

na bota/miesiąc6

Udzielenie licencji na pojedynczego bota „automatyzacyjnego”, który może być używany na potrzeby przepływu nienadzorowanej automatyzacji pulpitu (RPA) lub automatyzacji procesów cyfrowych (DPA), do którego może uzyskać dostęp nieograniczona liczba użytkowników w organizacji.

 • Przepływy w chmurze (DPA)
 • Przepływy pulpitu (RPA) w trybie nienadzorowanym
 • Uprawnienia do pojemności baz danych (50 MB) i plików (200 MB) usługi Dataverse

Zacznij korzystać z aplikacji Power Automate

Zapoznaj się z planami usługi Power Automate

Zapoznaj się z planami usługi Power Automate
Power Automate Premium
$15 na użytkownika/miesiąc
Power Automate Process
$150 na bota/miesiąc6
Automatyzacja na komputerach i w chmurze8
Uruchamianie przepływów w chmurze2

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Premium

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Process

Uruchamianie przepływów procesów biznesowych2

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Premium

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Process

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nadzorowanym3

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Premium

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nienadzorowanym3,4 (na bota)

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Process

Eksploracja procesów i zadań
Eksploracja zadań

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Premium

--

Wizualizowanie i analizowanie procesów za pomocą eksploracji procesów Przechowywanie 50 MB danych Process Mining

--

Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Połącz się z danymi Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Korzystaj ze standardowych łączników i łączników Premium
Używaj niestandardowych i lokalnych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Microsoft Dataverse 250 MB pojemności bazy danych5 50 MB pojemności bazy danych5
2 GB pojemności plików5 200 MB pojemności plików5
Administracja i nadzór
Środowiska zarządzane

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Premium

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Process

Wprowadzanie technologii AI
Środki na usługę AI Builder 5000 5000
Zapoznaj się z planami usługi Power Automate
Power Automate Premium
$15 na użytkownika/miesiąc
Power Automate Process
$150 na bota/miesiąc6
Automatyzacja na komputerach i w chmurze8
Uruchamianie przepływów w chmurze2

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Premium

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Process

Uruchamianie przepływów procesów biznesowych2

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Premium

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Process

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nadzorowanym3

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Premium

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nienadzorowanym3,4
(na bota)

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Process

Eksploracja procesów i zadań
Eksploracja zadań

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Premium

--

Wizualizowanie i analizowanie procesów za pomocą eksploracji procesów
Przechowywanie 50 MB danych Process Mining

--

Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Połącz się z danymi
Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Korzystaj ze standardowych łączników i łączników Premium
Używaj niestandardowych i lokalnych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Microsoft Dataverse
250 MB pojemności bazy danych5 50 MB pojemności bazy danych5
2 GB pojemności plików5 200 MB pojemności plików5
Administracja i nadzór
Środowiska zarządzane

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Premium

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Process

Wprowadzanie technologii AI
Środki na usługę AI Builder
5000 5000
Zapoznaj się z planami usługi Power Automate
Power Automate Premium
$15 na użytkownika/miesiąc
Power Automate Process
$150 na bota/miesiąc6
Automatyzacja na komputerach i w chmurze8
Uruchamianie przepływów w chmurze2

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Premium

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Process

Uruchamianie przepływów procesów biznesowych2

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Premium

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Process

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nadzorowanym3

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Premium

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nienadzorowanym3,4
(na bota)

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Process

Eksploracja procesów i zadań
Eksploracja zadań

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Premium

--

Wizualizowanie i analizowanie procesów za pomocą eksploracji procesów
Przechowywanie 50 MB danych Process Mining

--

Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Połącz się z danymi
Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Korzystaj ze standardowych łączników i łączników Premium
Używaj niestandardowych i lokalnych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Microsoft Dataverse
250 MB pojemności bazy danych5 50 MB pojemności bazy danych5
2 GB pojemności plików5 200 MB pojemności plików5
Administracja i nadzór
Środowiska zarządzane

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Premium

Uwzględnione w rozwiązaniu Power Automate Process

Wprowadzanie technologii AI
Środki na usługę AI Builder
5000 5000

Pokazane ceny służą tylko do celów reklamowych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny z cennika z powodu zastosowania innej waluty, innego kraju lub innych czynników regionalnych i organizacyjnych. Cena rzeczywista zostanie odzwierciedlona podczas finalizacji transakcji. Wszystkie oferty podlegają limitom usług produktów. Dowiedz się więcej. Skontaktuj się z przedstawicielem Microsoft, aby uzyskać informacje o cenach i ofertach dla przedsiębiorstw. Aby dowiedzieć się więcej o dodatkowych opcjach licencjonowania, patrz Przewodnik licencjonowania usługi Power Platform.

1 Każda licencja na użytkownika jest oferowana z 50 MB na eksplorację procesów (do 100 GB na klienta).

2 W ramach limitów usługi. Dowiedz się więcej o żądaniach usługi Power Platform i poznaj inne limitach.

3 Obejmuje tworzenie przepływów pulpitu oraz aranżację botów i zarządzanie nimi.

4 Równoczesne wystąpienia pojedynczego procesu wymagają dodatkowego bota automatyzacyjnego dla każdego wystąpienia. Pobierz przewodnik licencjonowania, aby uzyskać więcej informacji.

5 Uprawnienia do pojemności plików i baz danych usługi Dataverse są umieszczane w puli na poziomie klienta. Pobierz przewodnik licencjonowania rozwiązania Power Platform, aby uzyskać więcej informacji.

Eksplorowanie dodatków usługi Power Automate

Hostowana automatyzacja RPA

201,30 €

na bota/miesiąc6

Uruchamiaj zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA) jako usługę z opcjami hostowanej maszyny.

  • Maszyna hostowana przez Microsoft
  • Przepływy pulpitu (RPA) w trybie nienadzorowanym
  • 5000 środków na usługę AI Builder na miesiąc
 • Rozwiązanie dostępne jako dodatek do rozwiązania:
  • Power Automate Premium

AI Builder

468 €

na jednostkę/miesiąc6,7

Wprowadzaj sztuczną inteligencję do swoich przepływów, korzystając z niestandardowych lub wstępnie utworzonych modeli.

  • AI Builder
 • Aplikacja dostępna jako dodatek dla:
  • Istniejące płatne plany subskrypcji Power Automate, Power Apps lub Dynamics 365

Process Mining

4 680,30 €

na klienta/miesiąc

Wykrywaj, wizualizuj i analizuj procesy w celu zidentyfikowania możliwości ich ulepszania i optymalizowania

  • Magazyn danych eksploracji procesów: 100 GB
  • 2 GB pojemności bazy danych usługi Dataverse
  • 1 TB pojemności plików usługi Dataverse
 • Rozwiązanie dostępne jako dodatek do rozwiązania:
  • Power Automate Premium

6 Wymaga dostępu do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 przy użyciu ról administratora globalnego lub administratora rozliczeń.

7 Każda jednostka dodatku usługi AI Builder to pakiet 1 mln środków na usługi w puli na poziomie klienta. Wykorzystaj kalkulator usługi AI Builder, aby oszacować koszty.

8 Zobacz dokumentacją, aby zapoznać się z definicjami poszczególnych typów przepływów.

Masz pytania dotyczące zakupu lub wymagań planu?

Zasoby usługi Power Automate

Przeczytaj przewodnik licencjonowania

Wyświetl często zadawane pytania dotyczące licencjonowania

Wypróbuj bezpłatnie usługę Power Automate i rozwiń swoje umiejętności