Nowi klienci mogą w pierwszym roku skorzystać ze zniżki 25% na plan Power Apps na użytkownika i/lub plan Power Automate na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA.*

Power Automate – cennik

Plany subskrypcji

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które chcą korzystać z przewidywalnego licencjonowania w połączeniu z planami na użytkownika lub na przepływ

Licencja według użytkownika

Plan na użytkownika

12,60 €

na użytkownika/miesiąc

Zezwalaj poszczególnym użytkownikom na automatyzowanie usług i aplikacji chmurowych oraz danych za pomocą automatyzacji procesów cyfrowych. Ten plan umożliwia użytkownikom także tworzenie i uruchamianie nieograniczonej liczby przepływów.

W tym:

 • Przepływy w chmurze (DPA)

Licencja według użytkownika

Plan na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

33,70 €

na użytkownika/miesiąc

Zapewnia dostęp do wszystkich możliwości, jakie oferuje podstawowy plan użytkownika, a także daje możliwość automatyzacji starszych aplikacji komputerowych za pośrednictwem zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) w trybie nadzorowanym.

W tym:

 • Przepływy w chmurze (DPA)
 • Przepływy pulpitu (RPA) w trybie nadzorowanym
 • 5000 środków na usługę AI Builder/miesiąc

Licencja według przepływu

Plan na przepływ

84,30 €

na przepływ/miesiąc; minimum 5 przepływów1,2

Umożliwia nieograniczonej liczbie użytkowników należących do organizacji uruchamianie automatyzacji procesów cyfrowych (DPA) z poziomu tego samego przepływu.

W tym:

 • Przepływy w chmurze (DPA)

Plany płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które potrzebują elastyczności pozwalającej na płacenie tylko wtedy, gdy nastąpi przebieg przepływu3

Licencja na przebieg przepływu

 

0,50 €

na przebieg przepływu4

Płać za każdy przebieg przepływu w chmurze

W tym:

 • Przepływy w chmurze (DPA)

Licencja na przebieg przepływu

 

0,50 €

na przebieg przepływu4

Płać za każdy przebieg przepływu pulpitu (w trybie nadzorowanym)

W tym:

 • Przepływy pulpitu (RPA) w trybie nadzorowanym

Licencja na przebieg przepływu

 

2,50 €

na przebieg przepływu4

Płać za każdy przebieg przepływu pulpitu (w trybie nienadzorowanym)

W tym:

 • Przepływy pulpitu (RPA) w trybie nienadzorowanym

Ceny przedstawione powyżej służą tylko do celów reklamowych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny z cennika z powodu zastosowania innej waluty, innego kraju lub innych zmiennych czynników regionalnych lub organizacyjnych. Cena rzeczywista zostanie wyświetlona podczas finalizacji transakcji.

1Wymagany zakup co najmniej pięciu przepływów.

2 Wymaga dostępu do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 przy użyciu ról administratora globalnego lub administratora rozliczeń.

3 Przebiegi przepływów są rozliczane miesięcznie i jest nimi obciążana subskrypcja Azure. Zobacz dokumentację i uzyskaj szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu obliczania przebiegu przepływów

4 Wymaga subskrypcji platformy Azure

Zacznij korzystać z aplikacji Power Automate — za darmo

Sprawdź plany subskrypcji usługi Power Automate

Sprawdź plany subskrypcji usługi Power Automate
Plan na użytkownika
$15 na użytkownika/miesiąc
Plan na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA
$40.00 na użytkownika/miesiąc
Plan na przepływ
Już od $100.00 na miesiąc
Eksploracja procesów i zadań
Wizualizowanie i analizowanie procesów za pomocą rozwiązania Process Advisor5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

--

Automatyzacja na komputerach i w chmurze6
Uruchamianie przepływów w chmurze5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

Uwzględnione w planie na przepływ

Uruchamianie przepływów procesów biznesowych5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

Uwzględnione w planie na przepływ

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nadzorowanym7

--

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nienadzorowanym7

--

(na bota)8 (na bota)8
Wprowadzanie technologii AI przy użyciu narzędzia AI Builder9
5000 środków na usługę/miesiąc
Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Połącz się z danymi Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Używaj niestandardowych i lokalnych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service) 250 MB pojemności bazy danych10 250 MB pojemności bazy danych10 250 MB pojemności bazy danych10, 11
2 GB pojemności plików10 2 GB pojemności plików10 2 GB pojemności plików10, 11
Sprawdź plany subskrypcji usługi Power Automate
Plan na użytkownika
$15 na użytkownika/miesiąc
Plan na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA
$40.00 na użytkownika/miesiąc
Plan na przepływ
Już od $100.00 na miesiąc
Eksploracja procesów i zadań
Wizualizowanie i analizowanie procesów za pomocą rozwiązania Process Advisor5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

--

Automatyzacja na komputerach i w chmurze6
Uruchamianie przepływów w chmurze5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

Uwzględnione w planie na przepływ

Uruchamianie przepływów procesów biznesowych5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

Uwzględnione w planie na przepływ

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nadzorowanym7

--

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nienadzorowanym7

--

(na bota)8 (na bota)8
Wprowadzanie technologii AI przy użyciu narzędzia AI Builder9
5000 środków na usługę/miesiąc
Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Połącz się z danymi Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Używaj niestandardowych i lokalnych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service)
250 MB pojemności bazy danych10 250 MB pojemności bazy danych10 250 MB pojemności bazy danych10, 11
2 GB pojemności plików10 2 GB pojemności plików10 2 GB pojemności plików10, 11
Sprawdź plany subskrypcji usługi Power Automate
Plan na użytkownika
$15 na użytkownika/miesiąc
Plan na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA
$40.00 na użytkownika/miesiąc
Plan na przepływ
Już od $100.00 na miesiąc
Eksploracja procesów i zadań
Wizualizowanie i analizowanie procesów za pomocą rozwiązania Process Advisor5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

--

Automatyzacja na komputerach i w chmurze6
Uruchamianie przepływów w chmurze5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

Uwzględnione w planie na przepływ

Uruchamianie przepływów procesów biznesowych5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

Uwzględnione w planie na przepływ

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nadzorowanym7

--

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nienadzorowanym7

--

(na bota)8 (na bota)8
Wprowadzanie technologii AI przy użyciu narzędzia AI Builder9
5000 środków na usługę/miesiąc
Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Połącz się z danymi
Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Używaj niestandardowych i lokalnych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service)
250 MB pojemności bazy danych10 250 MB pojemności bazy danych10 250 MB pojemności bazy danych10, 11
2 GB pojemności plików10 2 GB pojemności plików10 2 GB pojemności plików10, 11

Sprawdź plany usługi Power Automate zakładające płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Sprawdź plany usługi Power Automate zakładające płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu
(w trybie nadzorowanym)
Na przepływ pulpitu
(w trybie nienadzorowanym)
Automatyzacja na komputerach i w chmurze6
Uruchamianie przepływów w chmurze5

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów procesów biznesowych5

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nadzorowanym7

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nienadzorowanym7

--

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nienadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

Wprowadzanie technologii AI przy użyciu narzędzia AI Builder9

--

--

Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Połącz się z danymi Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service) 1 GB pojemności bazy danych10 (na środowisko z włączoną obsługą płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem)
Sprawdź plany usługi Power Automate zakładające płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu
(w trybie nadzorowanym)
Na przepływ pulpitu
(w trybie nienadzorowanym)
Automatyzacja na komputerach i w chmurze6
Uruchamianie przepływów w chmurze5

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów procesów biznesowych5

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nadzorowanym7

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nienadzorowanym7

--

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nienadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

Wprowadzanie technologii AI przy użyciu narzędzia AI Builder9

--

--

Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Połącz się z danymi
Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service)
1 GB pojemności bazy danych10 (na środowisko z włączoną obsługą płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem)
Sprawdź plany usługi Power Automate zakładające płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu
(w trybie nadzorowanym)
Na przepływ pulpitu
(w trybie nienadzorowanym)
Automatyzacja na komputerach i w chmurze6
Uruchamianie przepływów w chmurze5

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów procesów biznesowych5

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nadzorowanym7

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nienadzorowanym7

--

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nienadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

Wprowadzanie technologii AI przy użyciu narzędzia AI Builder9

--

--

Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Połącz się z danymi
Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service)
1 GB pojemności bazy danych10 (na środowisko z włączoną obsługą płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem)

5 W ramach limitów usługi. Dowiedz się więcej o żądaniach platformy Power Platform i innych limitach.

6 Zobacz dokumentację techniczną, aby zapoznać się z definicjami poszczególnych typów przepływów.

7 Obejmuje tworzenie przepływów pulpitu oraz aranżację botów i zarządzanie nimi.

8 Równoczesne wystąpienia pojedynczego procesu wymagają dodatkowego nienadzorowanego bota dla każdego wystąpienia — do kwalifikującej się licencji podstawowej można zastosować wiele dodatków nienadzorowanej automatyzacji RPA. Pobierz przewodnik licencjonowania, aby uzyskać dodatkowe informacje.

9 Dyspozycyjność środków na usługę AI Builder jest umieszczana w puli na poziomie klienta. Można również dokupić 1 mln dodatkowych środków na usługę w cenie 500 USD/miesiąc. Przeczytaj więcej na temat środków na usługę AI Builder w dokumentacją lub pobierz przewodnik licencjonowania, aby uzyskać dalsze informacje.

10 Uprawnienia do pojemności plików i baz danych usługi Dataverse są umieszczane w puli na poziomie dzierżawcy.

11 Uprawnienia do pojemności plików i baz danych usługi Dataverse są udostępniane dla każdego planu na przepływ i odzwierciedlają minimalny zakup 5 przepływów. Przeczytaj przewodnik licencjonowania, aby uzyskać dalsze informacje.

Eksplorowanie dodatków usługi Power Automate

AI Builder

421,70 €

na jednostkę/miesiąc2, 12

Wprowadzaj sztuczną inteligencję do swoich przepływów, korzystając z niestandardowych lub wstępnie utworzonych modeli.

 • W tym:
  • AI Builder
 • Aplikacja dostępna jako dodatek dla:
  • Istniejące płatne plany subskrypcji Power Automate, Power Apps lub Dynamics 365

Nienadzorowane RPA

126,50 €

na bota/miesiąc2

Dodaj możliwość automatyzowania starszych aplikacji na komputerze stacjonarnym lub na maszynach wirtualnych, korzystając ze zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) w trybie nienadzorowanym.

 • Obejmuje:
  • Przepływy pulpitu (RPA) w trybie nienadzorowanym
  • 5000 środków na usługę AI Builder na miesiąc
 • Aplikacja dostępna jako dodatek dla:
  • Plan usługi na użytkownika z nadzorowanym RPA lub plan na przepływ

12 Każda jednostka dodatku usługi AI Builder to pakiet 1 mln środków na usługi w puli na poziomie klienta. Wykorzystaj kalkulator usługi AI Builder, aby oszacować koszty.

Masz pytania dotyczące zakupu lub wymagań planu?

Zasoby i nauka

Rozwijaj umiejętności związane z usługą Power Automate

Przeczytaj przewodnik licencjonowania

Wyświetl często zadawane pytania dotyczące licencjonowania

* Ta ograniczona czasowo oferta jest dostępna do 31 marca 2023 roku dla klientów komercyjnych za pośrednictwem kanałów licencjonowania zbiorowego (VL) i dostawcy rozwiązań w chmurze (CSP). Ta oferta jest również dostępna w Internecie bezpośrednio dla użytkowników z dostępem do centrum administracyjnego Microsoft 365 oraz ról administratora globalnego lub administratora rozliczeń. Ta oferta dotyczy tylko nowych klientów, których definiuje się jako takich, którzy nie mają w momencie zakupu żadnych płatnych licencji. Korzystanie z bezpłatnych licencji, takich jak licencje próbne, nie wyklucza możliwości skorzystania z oferty przez klienta. Wymagany zakup 12-miesięcznej licencji; ta oferta nie łączy się z innymi ofertami. Uprawnieni klienci komercyjni i klienci z sektora publicznego mogą w zamian otrzymać wyższy rabat na poziomie 40%. Zobacz szczegóły.