Power Automate – cennik

Plany subskrypcji

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które chcą korzystać z przewidywalnego licencjonowania w połączeniu z planami na użytkownika lub na przepływ

Licencja według użytkownika

Plan na użytkownika

14 €

na użytkownika/miesiąc

Zezwalaj poszczególnym osobom na automatyzowanie usług i aplikacji chmurowych oraz danych za pomocą automatyzacji procesów cyfrowych (DPA). Ten plan umożliwia użytkownikom tworzenie i uruchamianie nieograniczonej liczby przepływów.

W tym:

 • Przepływy w chmurze (DPA)

Licencja według użytkownika

Plan na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

37,40 €

na użytkownika/miesiąc

Zapewnia dostęp do wszystkich możliwości, jakie oferuje plan podstawowy, a także daje możliwość automatyzacji starszych aplikacji komputerowych za pośrednictwem zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) w trybie nadzorowanym.

W tym:

 • Przepływy w chmurze (DPA)
 • Przepływy pulpitu (RPA) w trybie nadzorowanym
 • 5000 środków na usługę AI Builder/miesiąc

Licencja według przepływu

Plan na przepływ

93,60 €

na przepływ/miesiąc; minimum 5 przepływów1, 2

Umożliwia nieograniczonej liczbie osób należących do organizacji uruchamianie automatyzacji procesów cyfrowych (DPA) z poziomu tego samego przepływu.

W tym:

 • Przepływy w chmurze (DPA)

Plany płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które potrzebują elastyczności pozwalającej na płacenie tylko wtedy, gdy członek organizacji uruchomi przepływ powiązany za pomocą łączników w wersji Premium3

Licencja na przebieg przepływu

 

0,60 €

na przebieg przepływu4

Płać za każdy przebieg przepływu w chmurze

W tym:

 • Przepływy w chmurze (DPA)

Licencja na przebieg przepływu

 

0,60 €

na przebieg przepływu4

Płać za każdy przebieg przepływu pulpitu (w trybie nadzorowanym)

W tym:

 • Przepływy pulpitu (RPA) w trybie nadzorowanym

Licencja na przebieg przepływu

 

2,80 €

na przebieg przepływu4

Płać za każdy przebieg przepływu pulpitu (w trybie nienadzorowanym)

W tym:

 • Przepływy pulpitu (RPA) w trybie nienadzorowanym

Przedstawione ceny służą tylko do celów reklamowych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny z cennika z powodu zastosowania innej waluty, innego kraju lub innych zmiennych czynników regionalnych lub organizacyjnych. Cena rzeczywista zostanie wyświetlona podczas finalizacji transakcji.

1Wymagany zakup co najmniej pięciu przepływów.

2 Wymaga dostępu do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 przy użyciu ról administratora globalnego lub administratora rozliczeń.

3 Przebiegi przepływów są rozliczane miesięcznie i jest nimi obciążana subskrypcja Azure. Dowiedz się, w jaki sposób są mierzone przebiegi przepływu.

4 Wymaga subskrypcji platformy Azure.

Zacznij korzystać z aplikacji Power Automate

Zapoznaj się z planami subskrypcji

Zapoznaj się z planami subskrypcji
Plan na użytkownika
$15 na użytkownika/miesiąc
Plan na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA
$40.00 na użytkownika/miesiąc
Plan na przepływ
Już od $100.00 na miesiąc
Eksploracja procesów i zadań
Wizualizowanie i analizowanie procesów za pomocą rozwiązania Process Advisor5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

--

Automatyzacja na komputerach i w chmurze6
Uruchamianie przepływów w chmurze5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

Uwzględnione w planie na przepływ

Uruchamianie przepływów procesów biznesowych5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

Uwzględnione w planie na przepływ

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nadzorowanym7

--

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nienadzorowanym7

--

(na bota)8 (na bota)8
Wprowadzaj technologię AI do swoich przepływów za pomocą rozwiązania AI Builder9
5000 środków na usługę/miesiąc
Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Połącz się z danymi Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Używaj niestandardowych i lokalnych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service) 250 MB pojemności bazy danych10 250 MB pojemności bazy danych10 250 MB pojemności bazy danych10, 11
2 GB pojemności plików10 2 GB pojemności plików10 2 GB pojemności plików10, 11
Zapoznaj się z planami subskrypcji
Plan na użytkownika
$15 na użytkownika/miesiąc
Plan na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA
$40.00 na użytkownika/miesiąc
Plan na przepływ
Już od $100.00 na miesiąc
Eksploracja procesów i zadań
Wizualizowanie i analizowanie procesów za pomocą rozwiązania Process Advisor5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

--

Automatyzacja na komputerach i w chmurze6
Uruchamianie przepływów w chmurze5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

Uwzględnione w planie na przepływ

Uruchamianie przepływów procesów biznesowych5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

Uwzględnione w planie na przepływ

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nadzorowanym7

--

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nienadzorowanym7

--

(na bota)8 (na bota)8
Wprowadzaj technologię AI do swoich przepływów za pomocą rozwiązania AI Builder9
5000 środków na usługę/miesiąc
Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Połącz się z danymi Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Używaj niestandardowych i lokalnych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service)
250 MB pojemności bazy danych10 250 MB pojemności bazy danych10 250 MB pojemności bazy danych10, 11
2 GB pojemności plików10 2 GB pojemności plików10 2 GB pojemności plików10, 11
Zapoznaj się z planami subskrypcji
Plan na użytkownika
$15 na użytkownika/miesiąc
Plan na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA
$40.00 na użytkownika/miesiąc
Plan na przepływ
Już od $100.00 na miesiąc
Eksploracja procesów i zadań
Wizualizowanie i analizowanie procesów za pomocą rozwiązania Process Advisor5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

--

Automatyzacja na komputerach i w chmurze6
Uruchamianie przepływów w chmurze5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

Uwzględnione w planie na przepływ

Uruchamianie przepływów procesów biznesowych5

Uwzględnione w planie na użytkownika

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

Uwzględnione w planie na przepływ

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nadzorowanym7

--

Uwzględnione w planie na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nienadzorowanym7

--

(na bota)8 (na bota)8
Wprowadzaj technologię AI do swoich przepływów za pomocą rozwiązania AI Builder9
5000 środków na usługę/miesiąc
Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Połącz się z danymi
Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Używaj niestandardowych i lokalnych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service)
250 MB pojemności bazy danych10 250 MB pojemności bazy danych10 250 MB pojemności bazy danych10, 11
2 GB pojemności plików10 2 GB pojemności plików10 2 GB pojemności plików10, 11

Poznaj plany płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Poznaj plany płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem
Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu
(w trybie nadzorowanym)
Na przepływ pulpitu
(w trybie nienadzorowanym)
Automatyzacja na komputerach i w chmurze6
Uruchamianie przepływów w chmurze5

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów procesów biznesowych5

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nadzorowanym7

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nienadzorowanym7

--

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nienadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

Wprowadzaj technologię AI do swoich przepływów za pomocą rozwiązania AI Builder9

--

--

Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Połącz się z danymi Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service) 1 GB pojemności bazy danych10 (na środowisko z włączoną obsługą płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem)
Poznaj plany płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem
Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu
(w trybie nadzorowanym)
Na przepływ pulpitu
(w trybie nienadzorowanym)
Automatyzacja na komputerach i w chmurze6
Uruchamianie przepływów w chmurze5

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów procesów biznesowych5

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nadzorowanym7

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nienadzorowanym7

--

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nienadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

Wprowadzaj technologię AI do swoich przepływów za pomocą rozwiązania AI Builder9

--

--

Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Połącz się z danymi
Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service)
1 GB pojemności bazy danych10 (na środowisko z włączoną obsługą płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem)
Poznaj plany płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem
Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu
(w trybie nadzorowanym)
Na przepływ pulpitu
(w trybie nienadzorowanym)
Automatyzacja na komputerach i w chmurze6
Uruchamianie przepływów w chmurze5

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów procesów biznesowych5

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nadzorowanym7

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

--

Uruchamianie przepływów pulpitu w trybie nienadzorowanym7

--

Uwzględnione w ramach przebiegu w trybie nienadzorowanym w planie Na przepływ w chmurze lub przepływ pulpitu

Wprowadzaj technologię AI do swoich przepływów za pomocą rozwiązania AI Builder9

--

--

Łączność z danymi, przechowywanie danych oraz zarządzanie nimi
Połącz się z danymi
Używaj wstępnie utworzonych konektorów
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service)
1 GB pojemności bazy danych10 (na środowisko z włączoną obsługą płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem)

5 W ramach limitów usługi. Dowiedz się więcej o żądaniach platformy Power Platform i innych limitach.

6 Zobacz dokumentacją, aby zapoznać się z definicjami poszczególnych typów przepływów.

7 Obejmuje tworzenie przepływów pulpitu oraz aranżację botów i zarządzanie nimi.

8 Równoczesne wystąpienia pojedynczego procesu wymagają dodatkowego nienadzorowanego bota dla każdego wystąpienia. Do kwalifikującej się licencji podstawowej można zastosować wiele dodatków nienadzorowanej automatyzacji RPA. Pobierz przewodnik licencjonowania, aby uzyskać więcej informacji.

9 Dyspozycyjność środków na usługę AI Builder jest umieszczana w puli na poziomie klienta. Można również dokupić 1 mln dodatkowych środków na usługę w cenie 500 USD/miesiąc. Przeczytaj FAQ lub pobierz przewodnik licencjonowania, aby uzyskać więcej informacji.

10 Uprawnienia do pojemności plików i baz danych usługi Dataverse są umieszczane w puli na poziomie dzierżawcy.

11 Uprawnienia do pojemności plików i baz danych usługi Dataverse są udostępniane dla każdego planu na przepływ i odzwierciedlają minimalny zakup pięciu przepływów. Pobierz przewodnik licencjonowania, aby uzyskać więcej informacji.

Eksplorowanie dodatków usługi Power Automate

AI Builder

421,70 €

na jednostkę/miesiąc12, 13

Wprowadzaj sztuczną inteligencję do swoich przepływów, korzystając z niestandardowych lub wstępnie utworzonych modeli.

 • W tym:
  • AI Builder
 • Aplikacja dostępna jako dodatek dla:
  • Istniejące płatne plany subskrypcji Power Automate, Power Apps lub Dynamics 365

Nienadzorowane RPA

140,40 €

na bota/miesiąc12

Dodaj możliwość automatyzowania starszych aplikacji na komputerze stacjonarnym lub na maszynach wirtualnych, korzystając ze zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) w trybie nienadzorowanym.

 • Obejmuje:
  • Przepływy pulpitu (RPA) w trybie nienadzorowanym
  • 5000 środków na usługę AI Builder na miesiąc
 • Aplikacja dostępna jako dodatek dla:
  • Plan na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA lub plan na przepływ

Hostowana automatyzacja RPA

201,30 €

na bota/miesiąc12

Uruchamiaj zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA) jako usługę z opcjami hostowanej maszyny.

 • W tym:
  • Maszyna hostowana przez Microsoft
  • Przepływy pulpitu (RPA) w trybie nienadzorowanym
  • 5000 środków na usługę AI Builder na miesiąc
 • Aplikacja dostępna jako dodatek dla:
  • Plan na użytkownika z nadzorowaną automatyzacją RPA lub plan na przepływ

12 Wymaga dostępu do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 przy użyciu ról administratora globalnego lub administratora rozliczeń.

13 Każda jednostka dodatku usługi AI Builder to pakiet 1 mln środków na usługi w puli na poziomie klienta. Wykorzystaj kalkulator usługi AI Builder, aby oszacować koszty.

Masz pytania dotyczące zakupu lub wymagań planu?

Zasoby i nauka

Wypróbuj bezpłatnie usługę Power Automate i rozwiń swoje umiejętności

Przeczytaj przewodnik licencjonowania

Wyświetl często zadawane pytania dotyczące licencjonowania