Szacowanie odpowiedniej pojemności usługi AI Builder

Czytnik wizytówek

Identyfikuje i wyodrębnia z wizytówek informacje takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail

Ile wizytówek będziesz przetwarzać w miesiącu?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma ma 300 sprzedawców i co miesiąc każdy z nich dodaje około 15 kontaktów do bazy danych potencjalnych klientów. Aby zautomatyzować przetwarzanie wizytówek przy użyciu czytnika wizytówek firma musi zakupić 1 jednostkę narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o czytniku wizytówek

Klasyfikacja kategorii

Używa przetwarzania języka naturalnego w celu przypisania znaczników do wpisów tekstowych

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Każdego miesiąca firma otrzymuje i przetwarza 40 000 wiadomości e-mail od klientów.
Aby zautomatyzować kategoryzację, a następnie przekierować wiadomości do odpowiedniego zespołu przy użyciu klasyfikacji kategorii i programu Power Automate, należy zakupić 1 jednostkę narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej na temat klasyfikacji kategorii

Wyodrębnianie jednostek

Recognizes specific data from text, and then classifies the key elements into predefined categories

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

A company receives and processes 40,000 customer feedback forms per month. To automate extracting relevant information from the email and storing it in Microsoft Dataverse using entity extraction and Power Automate, the company needs to purchase 1 unit of AI Builder.

Dowiedz się więcej o wyodrębnianiu jednostek

Przetwarzanie formularzy

Identyfikuje i wyodrębnia pola oraz tabele z dokumentów

Ile stron będziesz przetwarzać miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma otrzymuje i przetwarza zamówienia na dostawy. Aby zautomatyzować proces wysyłki wykorzystując przetwarzanie formularzy przez AI Builder oraz Power Automate, firma musi zakupić 2 mln środków na usługi (2 jednostki AI Builder) na 4000 stron zamówień na dostawy na miesiąc.

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu formularzy

Czytnik dokumentów tożsamości

Odczytuj i zapisuj informacje z dokumentów tożsamości

Ile dokumentów tożsamości będziesz przetwarzać miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma uruchamia specjalną operację, w przypadku której klienci muszą wysłać skan prawa jazdy wystawionego w danym województwie jako potwierdzenie stałego pobytu. Aby zautomatyzować wyodrębnianie informacji z 8000 praw jazdy na miesiąc, firma musi zakupić 1 jednostkę narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o czytniku dokumentów tożsamości

Image classification

Categorize and assign labels to images

How many images will you process per month?

Please enter a whole number greater than zero.

A company collects 500,000 images of flowers every month as part of its operations. To automate the classification of those images to identify the flower type, the company needs to purchase 2 units of AI Builder.

Learn more about image classification

Przetwarzanie faktur

Identyfikuje i wyodrębnia kluczowe informacje z faktur

Ile faktur będziesz przetwarzać miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma otrzymuje i przetwarza 3000 faktur miesięcznie. Aby zautomatyzować przetwarzanie faktur za pomocą funkcji przetwarzania faktur narzędzia AI Builder i usługi Power Automate, firma musi zakupić 2 jednostki narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu faktur

Wyodrębnianie kluczowych fraz

Identyfikuje i wyodrębnia kluczowe frazy z dokumentów tekstowych bez struktury

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

A company held an event for its clients and requested that each attendee share their opinion of the event in a feedback form. To extract the key phrases from 1,000 form responses, the company needs to purchase 1 unit of AI Builder.

Dowiedz się więcej o wyodrębnianiu kluczowych fraz

Wykrywanie języka

Identyfikuje przeważający język w dokumencie

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma ma globalną sieć klientów, którzy kontaktują się z jej zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail. Zespół pomocy technicznej otrzymuje 3000 wiadomości e-mail dziennie. Te wiadomości e-mail są kierowane do centrów obsługi klienta w określonych obszarach geograficznych na podstawie języków użytych w wiadomościach e-mail. Aby w pełni zautomatyzować proces wykrywania języka, firma musi zakupić 2 jednostki narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o wykrywaniu języka

Wykrywanie obiektów

Wykrywanie typowych obiektów

Rozpoznaje, zlicza i etykietuje elementy w ramach obrazu

How many models will you train per month?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

How many images will you train per model?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

How many images will you process per month with your trained model?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Wykrywanie obiektów specyficznych dla domeny

Rozpoznaje, zlicza i etykietuje określone typy elementów w ramach obrazu, takie jak logotypy marek i obiekty na półkach sklepowych

How many models will you train per month?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

How many images will you train per model?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

How many images will you process per month with your trained model?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Firma wytwórcza składa produkty na linii produkcyjnej. Aparat kontrolny wykonuje migawki linii produkcyjnej co 30 sekund, ostrzegając kierownika linii w przypadku wystąpienia braku części. Aby automatycznie wykrywać obecność części, należy ponownie trenować model w każdym miesiącu. Oznacza to, że firma musi zakupić 2 jednostki AI Builder.

Dowiedz się więcej o wykrywaniu obiektów

Przewidywanie

Przewiduje przyszłe wyniki za pomocą wzorców danych historycznych i rezultatów

Ile modeli będzie Ci potrzebnych?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Ile wyników na dany model przewidujesz?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Jak często chcesz aktualizować przewidywania?

Firma chce przewidzieć zjawisko zmienności klientów przy użyciu bazy danych klientów zawierającej 2,5 mln wpisów. Aby ponownie przeszkolić model predykcyjny AI Builder i zaktualizować prognozowane miesięczne zmiany bez wystąpienia przerwy, firma musi zakupić 1 jednostkę AI Builder.

Dowiedz się więcej o przewidywaniu

Przetwarzanie paragonów

Identyfikuje i wyodrębnia kluczowe informacje z paragonów

Ile paragonów będziesz przetwarzać miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

A company receives and processes 2,000 receipts per month. To automate its expense reporting using AI Builder receipt processing and Power Automate, the company needs to purchase 1 unit of AI Builder.

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu paragonów

Analiza opinii

Wykrywa pozytywną, negatywną i neutralną tonację w danych tekstowych

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma prosi o przekazanie opinii na temat nowego produktu, przesyłając kwestionariusz do 1000 odbiorców. Następnie firma określa procent pozytywnych, negatywnych i neutralnych tonacji. Aby automatycznie analizować tonację opinii, firma musi zakupić 1 jednostkę AI Builder.

Dowiedz się więcej o analizie tonacji

Rozpoznawanie tekstu

Korzysta z technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR), aby wykrywać na obrazach tekst drukowany i odręczny

Ile obrazów będziesz przetwarzać miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma zatrudnia 20 pracowników terenowych, którzy korzystają z technologii rozpoznawania tekstu do pozyskiwania ze zdjęć identyfikatorów automatów sprzedających. Aby w pełni zautomatyzować proces pozyskiwania identyfikatorów maszyn na podstawie obrazów, firma musi zakupić 1 mln środków na usługi (1 jednostkę AI Builder) na 50 000 zdjęć na miesiąc.

Dowiedz się więcej o rozpoznawaniu tekstu

Tłumaczenie tekstu

Tłumaczenie tekstu na ponad 60 języków

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować w miesiącu?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma otrzymuje od klientów 15 000 żądań na miesiąc w różnych językach. Aby zautomatyzować tłumaczenie tych żądań przy użyciu funkcji tłumaczenia tekstu narzędzia AI Builder i usługi Power Automate, firma musi kupić 2 jednostki narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o tłumaczeniu tekstu
t

Szacowany koszt 1, 2

Jednostki dodatku narzędzia AI Builder 3 0 jednostki
$0 opłata miesięczna

1 Podane ceny są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Nie są częścią oficjalnej oferty. Rzeczywiste wymagania w zakresie pojemności mogą znacząco różnić się w zależności od częstotliwości użytkowania, liczby szkoleń i innych czynników. To oszacowanie powinno być traktowane wyłącznie informacyjnie i nie daje gwarancji funkcjonowania ani rzeczywistej ceny.

2 Displayed AI Builder unit volume and corresponding fees reflect both models that have reached general availability (GA) and those currently released in preview. Only generally available models consume AI Builder capacity. Learn more about release status.

3 Cennik dodatku narzędzia AI Builder nie uwzględnia podstawowej licencji na rozwiązania Power Apps, Power Automate ani Dynamics 365.