Łączniki

Łatwo łącz się ze swoimi aplikacjami, danymi i usługami za pomocą łączników do przepływów w chmurze w Power Automate.

* Ta ograniczona czasowo oferta jest dostępna do 31 marca 2023 roku dla klientów komercyjnych za pośrednictwem kanałów licencjonowania zbiorowego (VL) i dostawcy rozwiązań w chmurze (CSP). Ta oferta jest również dostępna w Internecie bezpośrednio dla użytkowników z dostępem do centrum administracyjnego Microsoft 365 oraz ról administratora globalnego lub administratora rozliczeń. Ta oferta dotyczy tylko nowych klientów, których definiuje się jako takich, którzy nie mają w momencie zakupu żadnych płatnych licencji. Korzystanie z bezpłatnych licencji, takich jak licencje próbne, nie wyklucza możliwości skorzystania z oferty przez klienta. Wymagany zakup 12-miesięcznej licencji; ta oferta nie łączy się z innymi ofertami. Uprawnieni klienci komercyjni i klienci z sektora publicznego mogą w zamian otrzymać wyższy rabat na poziomie 40%. Zobacz szczegóły.