Łączniki

Łatwo łącz się ze swoimi aplikacjami, danymi i usługami za pomocą łączników do przepływów w chmurze w Power Automate.