Kobieta siedząca przy biurku i pracująca na komputerze

Automatyzuj pulpit za pomocą automatyzacji procesów mechanicznych

Łącz stare i nowe systemy oraz zmniejszaj liczbę powtarzalnych zadań, korzystając z automatyzacji opartej na interfejsie użytkownika i przepływach pulpitu — funkcji automatyzacji procesów mechanicznych dostępnej w aplikacji Power Automate.

Rozpocznij bezpłatnie

Dlaczego warto używać automatyzacji procesów mechanicznych

Zwiększ efektywność

Zdejmij z barków swojego zespołu powtarzalne, czasochłonne zadania za sprawą łatwej w użyciu automatyzacji z użyciem małej ilości kodu, dzięki czemu jego członkowie będą mogli skoncentrować się na najważniejszych zadaniach.

Korzystaj z nieograniczonych możliwości

Łącz się z innymi produktami, łącz nowe i starsze platformy, uruchamiaj maszyny wirtualne i korzystaj z łączników od partnerów dostępnych w ramach przepływów w chmurze — albo twórz własne rozwiązania.

Zmniejsz ryzyko wystąpienia kosztownych pomyłek i zwiększ bezpieczeństwo

Przeprowadzaj automatyzację bezpieczniej na każdym poziomie dzięki wbudowanej funkcji zarządzania wyjątkami oraz dostępnej technologii zarządzania, ochrony prywatności i zapobiegania utracie danych.

Usprawniaj procesy biznesowe, korzystając z RPA

Obraz przedstawiający intuicyjny interfejs

Każdy użytkownik, niezależnie od poziomu umiejętności technicznych, może szybko tworzyć zautomatyzowane przepływy pracy, używając wizualnego projektanta korzystającego z małej ilości kodu.

Obraz przedstawiający setki akcji

Korzystaj z setek akcji do przeciągania i upuszczania, które umożliwiają interakcje z interfejsem użytkownika i aplikacjami pulpitu. Używaj zmiennych i instrukcji warunkowych, uruchamiaj aplikacje, kopiuj, wklejaj i nie tylko.

Obraz przedstawiający łatwe rejestrowanie kroków

Oszczędzaj czas, rejestrując akcje wykonywane przy użyciu klawiatury i myszy oraz importując je bezpośrednio do wizualnego projektanta.

Obraz przedstawiający nadzorowany lub nienadzorowany proces RPA

Inicjuj przepływy pulpitu lub odpowiadaj na monity w trybie nadzorowanym lub wybierz tryb nienadzorowany, aby uruchomić przepływ pulpitu niezależnie w tle.

Obraz przedstawiający inteligentną automatyzację

Uruchamiaj przepływy pulpitu z dostępnych przepływów w chmurze i używaj modułu AI Builder, aby korzystać z możliwości, jakie daje hiperautomatyzacja.

Co klienci mówią o automatyzacji procesów cyfrowych (RPA) w rozwiązaniu Power Automate

Tło dla Coca-Cola Bottling Company
Logo Coca-Cola Bottling Company United

„Tworzenie interfejsów API dla starszych aplikacji było zbyt kosztowne... Musieliśmy też korzystać z zewnętrznych witryn internetowych. Skorzystaliśmy z botów RPA rozwiązania Power Automate, aby wypełnić te luki i zautomatyzować proces”.

Allan McDaniel
Manager of Development for BI and Master Data, Coca-Cola
Bottling Company United

Co analitycy mówią o automatyzacji procesów cyfrowych (RPA) w rozwiązaniu Power Automate

Logo firmy Gartner

Microsoft uznany za lidera w wydanym w lipcu 2021 r. raporcie Gartner® Magic Quadrant™ for Robotic Process Automation (RPA).1

Przeczytaj raport
Logo Forrester

Microsoft uznany za lidera w raporcie The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q1 2021.

Przeczytaj raport

Poznaj zasoby dotyczące RPA

Osoba pracująca na laptopie prezentująca korzystanie z systemu Windows 11

Dowiedz się, jak zwiększyć produktywność, korzystając z możliwości z zakresu RPA dostępnych w aplikacji Power Automate, która teraz stanowi zintegrowany element systemu Windows 11.

Osoba pracująca na laptopie prezentująca korzystanie z zestawu startowego ADV

Łatwiej zarządzaj obciążeniami, korzystając z nowego zestawu startowego Azure Virtual Desktop (wersja zapoznawcza).

Osoba pracująca na laptopie prezentująca korzystanie z botów RPA

Skup się na ważniejszej pracy, trenując oprogramowanie botów do automatyzacji RPA, które będą wykonywać powtarzalne zadania.

Osoba pracująca na laptopie prezentująca szkolenie z zakresu usługi Power Automate

Uzyskaj szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu korzystania z rozwiązania Microsoft Power Automate.

Zacznij korzystać z przepływów pulpitu

Windows 10

Bezpłatnie automatyzuj osobiste przepływy pulpitu na komputerze.

Pobierz bezpłatnie

Windows 11

Automatyzuj bezpłatnie osobiste przepływy pulpitu na swoim komputerze, korzystając z aplikacji dostępnej z poziomu menu Start.

Uruchom aplikację

Power Automate

Poznaj wszystkie możliwości aplikacji Power Automate oferującej dostęp do wszystkich przepływów, dodatków i aplikacji.

Rozpocznij bezpłatnie
1 Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation, 26 lipca 2021, Saikat Ray, Arthur Villa i inni

GARTNER i Magic Quadrant są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i są używane w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.