Kobieta siedząca przy biurku i pracująca na komputerze

Korzystaj z możliwości automatyzacji na komputerze

Łącz stare i nowe systemy oraz zmniejszaj liczbę powtarzalnych zadań, korzystając z automatyzacji opartej na interfejsie użytkownika i przepływach pulpitu — funkcji automatyzacji procesów mechanicznych dostępnej w aplikacji Power Automate.

Automatyzuj tak, jak chcesz

Korzystaj z automatyzacji w tle lub obejmującej interakcje z innymi osobami.

Nadzorowane RPA

Uruchamiaj przepływy pulpitu lub odpowiadaj na monity na urządzeniu z systemem Windows.

Nienadzorowane RPA

Uruchamiaj niezależnie przepływy pulpitu na urządzeniach z systemem Windows lub na maszynach wirtualnych.

Hostowana automatyzacja RPA

Uruchamiaj przepływy pulpitu — uwzględniające interakcję z użytkownikiem lub działające autonomicznie — w ramach hostowanej przez Microsoft, automatycznie skalowanej infrastruktury.

Twórz szybko automatyzacje pulpitu bezpośrednio z poziomu menu Start w systemie Windows 11, korzystając z aplikacji klasycznej Power Automate.

Przenoś dane między chmurą a starym systemem, korzystając z rozwiązania Power Automate

Przeprowadzaj bezpieczną automatyzację na każdym poziomie dzięki wbudowanej funkcji zarządzania wyjątkami oraz dostępnej technologii zarządzania, ochrony prywatności i zapobiegania utracie danych.

Zrzut ekranu: zarządzanie urządzeniem

Korzystaj z możliwości łatwego wdrażania oraz skalowania automatyzacji w całym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem hostowanych przez Microsoft maszyn wirtualnych obsługiwanych przez usługę Azure.

Zrzut ekranu przedstawiający przykład użycia rozwiązania aplikacji klasycznej Power Automate

Usprawnij naukę i tworzenie, korzystając z przykładów użycia przepływów pulpitu w aplikacji klasycznej Power Automate. Zrozum logikę i dostosuj wstępnie opracowane przykłady w celu zaspokojenia własnych unikatowych potrzeb.

Zobacz aplikację Power Automate w akcji

Skorzystaj z przewodnika nadzorowanego

Dowiedz się, jak w kilka minut zautomatyzować zadania i procesy biznesowe.

Uruchom przewodnik

Obejrzyj pokazy

Dowiedz się, jak zautomatyzować najbardziej czasochłonne, powtarzalne zadania.

Obejrzyj

Zapoznaj się z przypadkami użycia

Zobacz, jak automatyzować procesy działające na dużą skalę, zarządzać danymi i usprawnić sprawozdawczość.

Dowiedz się więcej

Uzyskuj dostęp do usługi Power Automate na komputerze

Użytkownicy systemu Windows 10/11 mają dostęp do osobistych przepływów pulpitu w aplikacji klasycznej Power Automate. Wystarczy pobrać aplikację ze sklepu Microsoft Store lub uruchomić ją z menu Start.

Co klienci mówią o automatyzacji procesów cyfrowych (RPA) w rozwiązaniu Power Automate

Tło dla Coca-Cola Bottling Company
Logo Coca-Cola Bottling Company United

„Tworzenie interfejsów API dla starszych aplikacji było zbyt kosztowne... Musieliśmy też korzystać z zewnętrznych witryn internetowych. Skorzystaliśmy z botów RPA rozwiązania Power Automate, aby wypełnić te luki i zautomatyzować proces”.

Allan McDaniel
Manager of Development for BI and Master Data, Coca-Cola
Bottling Company United

Co analitycy mówią o automatyzacji procesów cyfrowych (RPA) w rozwiązaniu Power Automate

Logo firmy Gartner

Dowiedz się, dlaczego Microsoft został uznany za lidera w raporcie 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Robotic Process Automation (RPA).1

Przeczytaj raport

Dane pokazują, że platforma Microsoft Power Platform poprawia wyniki biznesowe

Dowiedz się, jak platforma Power Platform pomogła organizacjom poprawić wyniki biznesowe, umożliwiając pracownikom tworzenie rozwiązań dla siebie i innych osób.

140 procent

zwrotu z inwestycji w ciągu trzech lat

8,32 mln USD

obecna wartość netto

Punkty danych z przeprowadzonego w sierpniu 2022 r. na zlecenie przez firmę Forrester Consulting w imieniu Microsoft badania Total Economic Impact™ odzwierciedlają trzyletni zwrot z inwestycji połączony z obecną wartością netto wdrożenia funkcji premium platformy Power Platform dla organizacji złożonej.

Zacznij korzystać z przepływów pulpitu

Windows 10

Automatyzuj osobiste przepływy pulpitu na komputerze, nie ponosząc dodatkowych kosztów.

Pobierz teraz

Windows 11

Automatyzuj osobiste przepływy pulpitu na swoim komputerze, korzystając z aplikacji dostępnej z poziomu menu Start.

Uruchom aplikację

Power Automate

Poznaj wszystkie możliwości aplikacji Power Automate oferującej dostęp do wszystkich przepływów, dodatków i aplikacji.

Zacznij teraz
1 Gartner, Magic Quadrant for Robotic Process Automation, 26 lipca 2022, Saikat Ray i inni

GARTNER i Magic Quadrant są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i są używane w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone. W swoich publikacjach badawczych firma

Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.