Kobieta siedząca przy biurku i pracująca na komputerze

Korzystaj z możliwości automatyzacji na komputerze

Łącz stare i nowe systemy oraz zmniejszaj liczbę powtarzalnych zadań, korzystając z automatyzacji opartej na interfejsie użytkownika i przepływach pulpitu — funkcji automatyzacji procesów mechanicznych dostępnej w aplikacji Power Automate.

Rozpocznij bezpłatnie

Automatyzuj tak, jak chcesz

Korzystaj z automatyzacji w tle lub obejmującej interakcje z innymi osobami

Nadzorowane RPA

Uruchamiaj przepływy pulpitu lub odpowiadaj na monity na urządzeniu z systemem Windows.

Nienadzorowane RPA

Uruchamiaj niezależnie przepływy pulpitu na urządzeniu z systemem Windows lub na maszynach wirtualnych.

Korzystaj z aplikacji klasycznej Power Automate i automatyzuj procesy bezpośrednio z poziomu menu Start w systemie Windows 11.

Przenoś dane między chmurą a starym systemem, korzystając z rozwiązania Power Automate

Przeprowadzaj bezpieczną automatyzację na każdym poziomie dzięki wbudowanej funkcji zarządzania wyjątkami oraz dostępnej technologii zarządzania, ochrony prywatności i zapobiegania utracie danych.

Zrzut ekranu: zarządzanie urządzeniem

Korzystaj z możliwości łatwego wdrażania na maszynach wirtualnych przy użyciu hostowanych nienadzorowanych botów RPA oraz automatyzacji automatycznego skalowania w całym przedsiębiorstwie z wykorzystaniem usługi Power Automate i platformy Azure.

Zrzut ekranu przedstawiający przykład użycia rozwiązania aplikacji klasycznej Power Automate

Usprawnij naukę i tworzenie, korzystając z przykładów użycia przepływów pulpitu w aplikacji klasycznej Power Automate. Zrozum logikę i ulepszaj wstępnie opracowane przykłady pod kątem własnych unikatowych potrzeb.

Zobacz aplikację Power Automate w akcji

Skorzystaj z przewodnika nadzorowanego

Dowiedz się, jak w kilka minut zautomatyzować zadania i procesy biznesowe.

Uruchom przewodnik

Obejrzyj pokazy

Dowiedz się, jak zautomatyzować najbardziej czasochłonne, powtarzalne zadania.

Obejrzyj

Zapoznaj się z przypadkami użycia

Zobacz, jak automatyzować procesy działające na dużą skalę, zarządzać danymi i usprawnić sprawozdawczość.

Dowiedz się więcej

Uzyskuj dostęp do usługi Power Automate na komputerze

Użytkownicy systemu Windows 10/11 mają dostęp do osobistych przepływów pulpitu w aplikacji klasycznej Power Automate. Wystarczy pobrać aplikację ze sklepu Microsoft Store lub uruchomić ją z menu Start.

Co klienci mówią o automatyzacji procesów cyfrowych (RPA) w rozwiązaniu Power Automate

Tło dla Coca-Cola Bottling Company
Logo Coca-Cola Bottling Company United

„Tworzenie interfejsów API dla starszych aplikacji było zbyt kosztowne... Musieliśmy też korzystać z zewnętrznych witryn internetowych. Skorzystaliśmy z botów RPA rozwiązania Power Automate, aby wypełnić te luki i zautomatyzować proces”.

Allan McDaniel
Manager of Development for BI and Master Data, Coca-Cola
Bottling Company United

Co analitycy mówią o automatyzacji procesów cyfrowych (RPA) w rozwiązaniu Power Automate

Logo firmy Gartner

Dowiedz się, dlaczego Microsoft został uznany za lidera w raporcie 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Robotic Process Automation (RPA).1

Przeczytaj raport
Logo Forrester

Microsoft uznany za lidera w raporcie The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q1 2021.

Przeczytaj raport

Zacznij korzystać z przepływów pulpitu

Windows 10

Automatyzuj osobiste przepływy pulpitu na komputerze, nie ponosząc dodatkowych kosztów.

Pobierz teraz

Windows 11

Automatyzuj osobiste przepływy pulpitu na swoim komputerze, korzystając z aplikacji dostępnej z poziomu menu Start.

Uruchom aplikację

Power Automate

Poznaj wszystkie możliwości aplikacji Power Automate oferującej dostęp do wszystkich przepływów, dodatków i aplikacji.

Zacznij teraz
1 Gartner, Magic Quadrant for Robotic Process Automation, 26 lipca 2022, Saikat Ray i inni

GARTNER i Magic Quadrant są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i są używane w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone. W swoich publikacjach badawczych firma

Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.