Osoba siedząca na krześle i patrząca na laptopa

Twórz spójność dzięki automatyzacji procesów biznesowych

Przeprowadzaj innych użytkowników przez wieloetapowe procesy, aby zapewnić spójność przepływów procesów biznesowych, będących funkcją automatyzacji procesów biznesowych (BPA) w usłudze Power Automate.

Dlaczego warto korzystać z automatyzacji procesów biznesowych?

Zapewniaj spójne wykonywanie procesów

Udostępniaj użytkownikom kompleksowe wskazówki, aby usprawniać procesy sprzedaży, marketingu i usług — bez względu na ich złożoność.

Łącz się z potrzebnymi informacjami

Usprawniaj kompleksowe procesy, używając wszystkich swoich danych — ze wszystkich źródeł — i łącząc się z nimi przy użyciu usługi Microsoft Dataverse.

Podejmuj bardziej świadome decyzje

Odkrywaj szczegółowe informacje dzięki analityce powiązanej z danymi przepływu procesów biznesowych.

Automatyzuj wieloetapowe procesy dzięki funkcji BPA

Obraz projektanta procesów

Szybko mapuj etapy i kroki przepływu procesu biznesowego.

Obraz przedstawiający etapy BPA

Postępuj zgodnie z podręcznikiem graficznym, który pokazuje bieżący postęp i skojarzone z nim kroki.

Obraz centrum akcji

Łatwo przeprowadzaj zatwierdzanie i wykonuj następne kroki, wyświetlając listę przepływów procesów biznesowych.

Obraz uruchamiania przepływów w chmurze

Łatwo uruchamiaj przepływy w chmurze — bezpośrednio z przepływu procesu biznesowego.

Obraz przedstawiający zabezpieczenia w funkcji BPA

Kontroluj dostęp i widoczność wybranych przepływów procesów biznesowych.

Obraz wstępnego tworzenia procesów

Szybko rozpoczynaj pracę dzięki gotowym do użycia procesom biznesowym w typowych scenariuszach.

* Do tworzenia przepływów procesów biznesowych w usłudze Power Automate jest wymagana licencja na użytkownika. Wybierz plany licencji rozwiązania Dynamics 365 obejmujące licencję na użytkownika.