Odhadnite kapacitu nástroja AI Builder, ktorá vám vyhovuje

Čítačka vizitiek

Identifikuje a extrahuje z vizitiek informácie, ako napríklad meno a e-mailová adresa

Koľko vizitiek spracujete za mesiac?

Please enter a whole number greater than zero.

Spoločnosť má 300 predajcov, z ktorých každý mesačne pridá do databázy potenciálnych zákazníkov zvyčajne 15 kontaktov. Na automatizáciu spracovania vizitiek pomocou čítačky vizitiek musí spoločnosť zakúpiť 1 jednotku nástroja AI Builder.

Získajte viac informácií o čítačke vizitiek

Klasifikácia kategórií

Na priradenie značiek k textovým položkám používa spracovanie v prirodzenom jazyku

Koľko textových reťazcov budete mesačne analyzovať?

Please enter a whole number greater than zero.

Spoločnosť mesačne prijíma a spracúva 40 000 e-mailov od zákazníkov.
Na automatizáciu kategorizácie a následné zadanie vhodnému tímu pomocou klasifikácie kategórií a služby Power Automate musí spoločnosť zakúpiť 1 jednotku nástroja AI Builder.

Získajte ďalšie informácie o klasifikácii kategórií

Spracovanie dokumentov

Identifikuje a extrahuje polia a tabuľky z dokumentov

Koľko strán spracujete za mesiac?

Please enter a whole number greater than zero.

Spoločnosť prijíma a spracúva objednávky na doručenie. Na automatizáciu svojho procesu zásielok pomocou spracovania dokumentov v nástroji AI Builder a pomocou služby Power Automate si spoločnosť musí zakúpiť 2 milióny servisných kreditov (2 jednotky nástroja AI Builder) pre 20 000 strán objednávok na doručenie za mesiac.

Ďalšie informácie o spracovaní dokumentov

Extrahovanie entít

Rozpoznáva konkrétne údaje z textu a následne roztriedi kľúčové prvky do vopred definovaných kategórií

Koľko textových reťazcov budete mesačne analyzovať?

Please enter a whole number greater than zero.

Spoločnosť každý mesiac prijíma a spracúva 40 000 formulárov so spätnou väzbou od zákazníkov. Na automatizáciu extrahovania relevantných informácií z e-mailov a ich ukladanie do služby Microsoft Dataverse pomocou extrahovania entít a služby Power Automate si musí spoločnosť zakúpiť 1 jednotku nástroja AI Builder.

Získajte ďalšie informácie o extrahovaní entít

Čítačka dokladov totožnosti

Čítanie a ukladanie informácií z dokladov totožnosti

Koľko dokladov totožnosti spracujete za mesiac?

Please enter a whole number greater than zero.

Spoločnosť spúšťa špeciálnu operáciu, v rámci ktorej musia zákazníci zaslať ako doklad o mieste bydliska naskenovaný dokument svojho štátom vydaného vodičského preukazu. Na automatizáciu extrahovania informácií z 8 000 vodičských preukazov mesačne si musí spoločnosť zakúpiť 1 jednotku nástroja AI Builder.

Ďalšie informácie o čítačke dokladov totožnosti

Klasifikácia fotografií

Kategorizácia a priraďovanie označení k fotografiám

Koľko fotografií budete spracúvať za mesiac?

Please enter a whole number greater than zero.

Spoločnosť v rámci svojej prevádzkovej činnosti zhromaždí každý mesiac 500 000 fotografií kvetov. Na automatizáciu klasifikácie týchto fotografií na účely identifikácie typov kvetov musí spoločnosť zakúpiť 2 jednotky nástroja AI Builder.

Získajte ďalšie informácie o klasifikácii fotografií

Spracovanie faktúr

Identifikuje a extrahuje kľúčové informácie z faktúr

Koľko faktúr spracujete za mesiac?

Please enter a whole number greater than zero.

Spoločnosť každý mesiac prijíma a spracúva 40 000 faktúr. Na automatizáciu spracovania faktúr pomocou spracovania faktúr v nástroji AI Builder a pomocou služby Power Automate si spoločnosť musí zakúpiť 2 jednotky nástroja AI Builder.

Ďalšie informácie o spracovaní faktúr

Extrakcia kľúčových fráz

Identifikuje a extrahuje kľúčové frázy z neštruktúrovaných textových dokumentov

Koľko textových reťazcov budete mesačne analyzovať?

Please enter a whole number greater than zero.

Spoločnosť usporiadala podujatie pre svojich klientov a požiadala každého účastníka, aby sa podelil o svoj názor na toto podujatie vo formulári odozvy. Na extrahovanie kľúčových fráz z 1 000 odpovedí vo formulároch musí spoločnosť zakúpiť 1 jednotku nástroja AI Builder.

Získajte ďalšie informácie o extrahovaní kľúčových fráz

Rozpoznávanie jazyka

Určí dominantný jazyk textového dokumentu

Koľko textových reťazcov budete mesačne analyzovať?

Please enter a whole number greater than zero.

Spoločnosť má globálnu sieť zákazníkov, ktorí kontaktujú tím podpory spoločnosti prostredníctvom e-mailu. Tím podpory dostane denne 30 000 e-mailov. Tieto e-maily smerujú do centier služieb pre zákazníkov v konkrétnych geografických oblastiach podľa jazykov použitých v e-mailoch. Na plnú automatizáciu procesu rozpoznávania jazyka si spoločnosť musí zakúpiť 2 jednotky nástroja AI Builder.

Získajte ďalšie informácie o rozpoznávaní jazyka

Rozpoznávanie objektov

Spoločné rozpoznávanie objektov

Rozpoznáva, počíta a označuje položky na obrázkoch

Koľko modelov budete trénovať za mesiac?

Zadajte celé číslo väčšie ako nula.

Koľko fotografií budete trénovať v rámci každého modelu?

Zadajte celé číslo väčšie ako nula.

Koľko fotografií budete spracúvať za mesiac vaším natrénovaným modelom?

Zadajte celé číslo väčšie ako nula.

Rozpoznávanie špecifických objektov domény

Rozpoznáva, počíta a označuje konkrétne typy položiek na obrázkoch, ako sú logá značiek alebo objekty na regáloch v predajniach

Koľko modelov budete trénovať za mesiac?

Zadajte celé číslo väčšie ako nula.

Koľko fotografií budete trénovať v rámci každého modelu?

Zadajte celé číslo väčšie ako nula.

Koľko fotografií budete spracúvať za mesiac vaším natrénovaným modelom?

Zadajte celé číslo väčšie ako nula.

Výrobná spoločnosť montuje výrobky na výrobnej linke. Kontrolná kamera každých 5 sekúnd zachytáva snímky výrobnej linky a v prípade, keď chýbajú diely, varuje manažéra linky. Na automatické rozpoznávanie prítomnosti dielov a preškolenie modelu raz mesačne si spoločnosť musí zakúpiť 2 jednotky nástroja AI Builder.

Získajte ďalšie informácie o rozpoznávaní objektov

Predikcia

Používa historické dátové vzory a výsledky na predpovedanie budúcich výsledkov

Koľko modelov budete potrebovať?

Zadajte celé číslo väčšie ako nula.

Koľko výsledkov predpovedá každý model?

Zadajte celé číslo väčšie ako nula.

Ako často budete musieť predikcie aktualizovať?

Spoločnosť chce predpovedať odchod zákazníkov pomocou svojej databázy s 2,5 miliónom zákazníkov. Na preškolenie modelu predikcie v nástroji AI Builder a každomesačnú aktualizáciu predpovedania odchodu, ktorá musí bežať bez prerušenia, musí spoločnosť zakúpiť 1 jednotku nástroja AI Builder.

Prečítajte si ďalšie informácie o predikcii

Spracovanie príjmových dokladov

Identifikuje a extrahuje kľúčové informácie z príjmových dokladov

Koľko príjmových dokladov spracujete za mesiac?

Please enter a whole number greater than zero.

Spoločnosť každý mesiac prijíma a spracúva 2 000 príjmových dokladov. Na automatizáciu vykazovania nákladov pomocou spracovania príjmových dokladov v nástroji AI Builder a pomocou služby Power Automate si spoločnosť musí zakúpiť 1 jednotku nástroja AI Builder.

Ďalšie informácie o spracovaní príjmových dokladov

Analýza pocitov

Rozpozná pozitívny, negatívny alebo neutrálny pocit v textových údajoch

Koľko textových reťazcov budete mesačne analyzovať?

Please enter a whole number greater than zero.

Spoločnosť žiada o odozvu na nový produkt odoslaním dotazníka pre 1 000 zákazníkov. Spoločnosť potom určí percento pozitívnych, negatívnych a neutrálnych pocitov. Na automatickú analýzu pocitov v rámci odozvy musí spoločnosť zakúpiť 1 jednotku nástroja AI Builder.

Získajte viac informácií o analýze pocitov

Rozpoznávanie textu

Používa optické rozpoznávanie znakov (OCR) na detekciu tlačeného a ručne písaného textu na obrázkoch

Koľko obrázkov spracujete za mesiac?

Please enter a whole number greater than zero.

Spoločnosť má v teréne 20 operátorov, ktorí pomocou rozpoznávania textu extrahujú z fotografií identifikátory výdajných automatov. Na úplnú automatizáciu procesu extrahovania identifikátorov automatov z fotografií musí spoločnosť zakúpiť 1 milión servisných kreditov (1 jednotku nástroja AI Builder) pre 50 000 fotografií za mesiac.

Ďalšie informácie o rozpoznávaní textu

Preklad textu

Preložte text do viac ako 60 jazykov

Koľko textových reťazcov budete za mesiac analyzovať?

Please enter a whole number greater than zero.

Spoločnosť prijíma 60 000 žiadostí od zákazníkov mesačne v rôznych jazykoch. Na automatizáciu prekladu týchto žiadostí pomocou prekladu textu v nástroji AI Builder a pomocou služby Power Automate si spoločnosť musí zakúpiť 2 jednotky nástroja AI Builder.

Ďalšie informácie o preklade textu

Generovanie textu pomocou nástroja GPT a výziev umelej inteligencie

Vytvárajte text, súhrny dokumentov a ešte omnoho viac pomocou nástroja GPT

Koľko žiadostí GPT vykonáte za mesiac?

Please enter a whole number greater than zero.

Spoločnosť prijíma a spracováva e-maily so žiadosťami od zákazníkov. Každá žiadosť GPT bude obsahovať e-mailový vstup – v priemere 500 slov, teda 350 tokenov – plus žiadosť (300 slov, teda 210 tokenov). Vygenerovaná odpoveď musí mať približne 500 slov (350 tokenov). V záujme automatizácie odpovedí pomocou nástroja AI Builder GPT a služby Power Automate si musí spoločnosť zakúpiť 3 milióny servisných kreditov (3 jednotky nástroja AI Builder) pre 200 000 e-mailov za mesiac.

Ďalšie informácie o generovaní textu
t

Odhad nákladov 1, 2

Doplnkové jednotky nástroja AI Builder 3, 4 0 jednotky
$0 mesačný poplatok

1 Ceny sú odhady, ktoré sa môžu zmeniť, a nepredstavujú formálnu cenovú ponuku. Skutočné kapacitné nároky sa môžu výrazne líšiť v závislosti frekvencie používania, počtu školení a ďalších faktorov. Tento odhad sa má považovať len za usmernenie a neposkytuje žiadnu záruku výkonnosti ani skutočnej ceny.

2 Zobrazený počet jednotiek nástroja AI Builder a zodpovedajúce poplatky platia pre oba modely, ktoré dosiahli všeobecnú dostupnosť (GA), ako aj tie, ktoré sú v súčasnosti vydané v rámci verzie Preview. Kapacitu nástroja AI Builder spotrebúvajú iba všeobecne dostupné modely. Získajte ďalšie informácie o stave vydania.

3 Ceny doplnku AI Builder nezahŕňajú základné licencie služieb Power Apps, Power Automate alebo Dynamics 365.

4 Cena doplnkovej jednotky závisí od množstva: 500 USD pri nákupe 1 – 9 jednotiek (úroveň 1), 375 USD pri nákupe 10 – 49 jednotiek (úroveň 2), 250 USD pri nákupe viac ako 50 jednotiek (úroveň 3).