Osoba sediaca na stoličke a pozerajúca sa na prenosný počítač

Vytvárajte konzistentnosť pomocou automatizácie obchodných procesov

Prevádzajte všetkých viackrokovými procesmi, aby sa zaručila konzistentnosť s postupmi podnikových procesov – funkcia automatizácie obchodných procesov (BPA) v nástroji Power Automate.

Prečo automatizácia obchodných procesov?

Zabezpečte dôsledné dodržiavanie procesov

Poskytnite používateľom pokyny od začiatku do konca, aby ste zefektívnili svoje procesy predaja, marketingu a služieb – bez ohľadu na ich zložitosť.

Pripájajte sa k informáciám, ktoré potrebujete

Zefektívnite komplexné procesy používaním všetkých svojich údajov a pripájaním k nim – zo všetkých svojich zdrojov – pomocou služby Microsoft Dataverse.

Vykonávajte informovanejšie rozhodnutia

Získajte prehľady pomocou analytických nástrojov previazaných s údajmi vašich postupov podnikových procesov.

Automatizujte viackrokové procesy pomocou BPA

Obrázok návrhára procesov

Rýchlo zmapujte etapy a kroky svojho postupu podnikového procesu.

Obrázok zobrazujúci etapy BPA

Postupujte podľa vizuálneho sprievodcu, ktorý zobrazuje aktuálny postup a s ním spojené kroky.

Obrázok Centra akcií

Uľahčite udeľovanie schválení a vykonávanie ďalších krokov zobrazením zoznamu postupov podnikových procesov.

Obrázok spúšťania postupov v cloude

Jednoducho spúšťajte postupy v cloude – priamo zo svojho postupu podnikového procesu.

Obrázok zobrazujúci zabezpečenie pomocou BPA

Ovládajte prístup a viditeľnosť pre špecifické postupy podnikových procesov.

Obrázok vopred pripravených procesov

Začnite rýchlo s firemnými procesmi pripravenými na použitie pre bežné scenáre.

* Na vytváranie postupov podnikových procesov v nástroji Power Automate je potrebná licencia pre jednotlivých používateľov. Vybrané plány licencií na Dynamics 365 zahŕňajú túto licenciu pre jednotlivých používateľov.