Žena sediaca za stolom pracujúca na počítači

Automatizujte svoj počítač pomocou robotickej automatizácie procesov

Prepojte staré a nové systémy a obmedzte opakujúce sa úlohy pomocou automatizácie založenej na používateľskom rozhraní s postupmi v počítačovom prostredí – funkciou robotickej automatizácie procesov (RPA) v službe Power Automate.

Začnite bezplatne

Prečo používať robotickú automatizáciu procesov

Zvyšovanie efektivity

Osloboďte svoj tím od opakujúcich sa časovo náročných úloh pomocou ľahko použiteľnej automatizácie vyžadujúcej iba minimálne programovanie, aby sa mohol sústrediť na dôležitejšiu prácu.

Získajte neobmedzené možnosti

Vykonajte pripojenie k ďalším produktom, prepojte nové a staršie systémy, prevádzkujte ich na virtuálnych počítačoch a využite výhody partnerských konektorov v dostupných postupoch v cloude – alebo si vytvorte svoje vlastné.

Obmedzte nákladné chyby a zlepšite zabezpečenie

Automatizujte bezpečnejšie na všetkých úrovniach s integrovaným spracovaním výnimiek a dostupnými technológiami riadenia, ochrany osobných údajov a prevencie straty údajov.

Zjednodušte svoje firemné procesy pomocou RPA

Obrázok intuitívneho rozhrania

Vytvárajte automatizované pracovné postupy rýchlo pomocou vizuálneho návrhára vyžadujúceho iba minimálne programovanie, ktorý pomôže všetkým bez ohľadu na ich technické znalosti.

Obrázok stoviek akcií

Využite stovky akcií ovládaných presunutím myšou, ktoré interagujú s používateľským rozhraním a aplikáciami vášho počítača. Môžete používať premenné a podmienky, spúšťať aplikácie, kopírovať a prilepovať a ešte viac.

Obrázok ľahkého nahrávania krokov

Ušetrite čas zaznamenaním akcií vykonávaných pomocou myši a klávesnice a ich priamym importovaním do vizuálneho návrhára.

Obrázok RPA s obsluhou alebo bez obsluhy

Inicializujte postupy v počítačovom prostredí alebo reagujte na výzvy v režime s obsluhou, prípadne zvoľte dostupný režim bez obsluhy, aby mohol počítačový postup pracovať autonómne na pozadí.

Obrázok inteligentnej automatizácie

Prevádzkujte postupy v počítačovom prostredí z dostupných postupov v cloude a pomocou nástroja AI Builder využívajte výhody hyperautomatizácie.

Čo hovoria zákazníci o RPA v službe Power Automate

Ilustračné pozadie pre spoločnosť Coca-Cola Bottling Company
Logo spoločnosti Coca-Cola Bottling Company United

„Vytvorenie rozhraní API pre naše staršie aplikácie bolo príliš nákladné… a museli sme tiež používať webovú lokalitu tretej strany. Na vyplnenie týchto medzier a automatizáciu celého procesu sme použili roboty RPA v službe Power Automate.“

Allan McDaniel
Manager of Development for BI and Master Data, Coca-Cola
Bottling Company United

Čo hovoria analytici o RPA v službe Power Automate

Logo spoločnosti Gartner

Spoločnosť Microsoft bola menovaná za lídra v správe z júla 2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Robotic Process Automation (RPA).1

Prečítajte si správu
Logo spoločnosti Forrester

Spoločnosť Microsoft bola menovaná za lídra v správe The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Q1 2021.

Prečítajte si správu

Preskúmajte zdroje RPA

Osoba pracujúca s prenosným počítačom na účely ilustrácie používania systému Windows 11

Prečítajte si, ako zvýšiť produktivitu pomocou RPA v aplikácii Power Automate, ktorá je teraz integrovaná v systéme Windows 11.

Osoba pracujúca s prenosným počítačom na účely ilustrácie používania úvodnej súpravy ADV

Spravujte pracovné záťaže RPA ľahšie pomocou novej úvodnej súpravy Azure Virtual Desktop (verzia Preview).

Osoba pracujúca s prenosným počítačom na účely ilustrácie používania robotov RPA

Zamerajte sa na dôležité úlohy trénovaním softvérových robotov RPA, aby mohli vykonávať opakujúce sa úlohy.

Osoba pracujúca s prenosným počítačom na účely ilustrácie učenia sa, ako používať Power Automate

Získajte podrobné informácie o tom, ako používať Microsoft Power Automate.

Začíname pracovať s postupmi v počítačovom prostredí

Windows 10

Automatizujte osobné postupy v počítačovom prostredí vo svojom počítači zadarmo.

Stiahnuť zadarmo

Windows 11

Automatizujte osobné postupy v počítačovom prostredí vo svojom počítači zadarmo pomocou aplikácie dostupnej v ponuke Štart.

Spustiť aplikáciu

Power Automate

Vyskúšajte si všetko, čo Power Automate ponúka, s prístupom ku všetkým postupom, doplnkom a aplikáciám.

Začnite bezplatne
1 Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation, 26. júla 2021, Saikat Ray, Arthur Villa a kol.

GARTNER a Magic Quadrant sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v USA a iných krajinách a v tomto texte sa používajú na základe povolenia. Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť Gartner neposkytuje žiadne odporúčania dodávateľov, produktov ani služieb uvedených v jej výskumných publikáciách ani používateľom technológií neposkytuje odporúčania, aby si zvolili výhradne dodávateľov s najvyšším hodnotením či iným označením. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako konštatovanie faktov. Spoločnosť Gartner odmieta akékoľvek záruky, či už výslovné, alebo implicitné, v súvislosti s týmto výskumom vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.