Ceny služby Power Automate

Licencia podľa používateľa

Plán pre jednotlivých používateľov

12,60 €

na používateľa/mesiac

Umožnite jednotlivým používateľom analyzovať ich procesy a vytvárať neobmedzené postupy v cloude na základe ich jedinečných potrieb.

  • K dispozícii na zakúpenie pomocou kreditnej karty.
K dispozícii je časovo obmedzená ponuka 15 USD1

Licencia podľa používateľa

Plán pre jednotlivých používateľov s RPA s obsluhou

33,70 €

na používateľa/mesiac

Umožnite jednotlivým používateľom analyzovať ich procesy, vytvárať neobmedzené postupy v cloude a automatizovať staršie aplikácie pomocou riešenia automatizácia robotických procesov (RPA) a umelej inteligencie.

  • Zahŕňa 5 000 AI Builder servisných kreditov mesačne.
  • K dispozícii na zakúpenie pomocou kreditnej karty.

Licencia podľa postupu

Plán pre jednotlivé postupy

84,30 €

za postup/mesiac, minimálne 5 postupov2

Implementujte postupy v cloude s rezervovanou kapacitou pre neobmedzený počet používateľov v rámci celej vašej organizácie.

Ceny uvedené vyššie slúžia iba na marketingové účely a nemusia zodpovedať skutočnej katalógovej cene z dôvodu faktorov meny, štátu a regionálnych variantov. Vaša skutočná cena bude uvedená pri platbe.

1 Oprávnení zákazníci majú okrem štandardných cien k dispozícii po obmedzenú dobu aj plán služby Power Automate pre jednotlivých používateľov s RPA s obsluhou za 15 USD na používateľa/mesiac. Táto časovo obmedzená ponuka platí od 1. apríla 2021 do 30. júna 2022 pre komerčných zákazníkov a pre zákazníkov po celom svete a organizácie štátnej správy USA prostredníctvom multilicenčných (VL) kanálov a kanálov poskytovateľov cloudových riešení (CSP). K dispozícii je aj na webe priamo používateľom s prístupom k centru spravovania služby Microsoft 365 a s rolami globálneho správcu alebo účtovného správcu. Môže sa vyžadovať minimálny nákup 5 000 licencií a môžu sa uplatňovať aj ďalšie podmienky. Obráťte sa na oddelenie predaja sa dozviete viac.

2 Minimálna požiadavka na nákup piatich postupov.

Power Automate pre počítače je teraz integrovaný v systéme Windows 11

Preskúmajte plány služby Power Automate

Preskúmajte plány služby Power Automate
Plán pre jednotlivých používateľov
$15 na používateľa/mesiac
Plán pre jednotlivých používateľov s RPA s obsluhou
$40.00 na používateľa/mesiac
Plán pre jednotlivé postupy
$100.00 na mesiac
Dolovanie procesov
Vizualizácia a analýza procesov pomocou funkcie Process Advisor3

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

--

Počítačová a cloudová automatizácia4
Prevádzkovanie postupov v cloude (automatizované, plánované a okamžité)3

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa postupov

Prevádzkovanie postupov firemných procesov3

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa postupov

Prevádzkovanie obsluhovaných počítačových postupov RPA5

--

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

--

Prevádzkovanie bezobslužných počítačových postupov RPA5

--

(na robota6) (na robota6)
Integrácia umelej inteligencie pomocou funkcie AI Builder7
5 000 servisných kreditov/mesiac
Dátové pripojenie, úložisko a riadenie
Pripojenie k údajom Použitie vopred pripravených konektorov
Použitie vlastných a lokálnych konektorov
Ukladajte a spravujte údaje Vytvárajte a pristupujte k vlastným entitám
Použite Microsoft Dataverse (predtým Common Data Service) 250 MB miesta pre databázy8 250 MB miesta pre databázy8 Databázová kapacita 250 MB8, 9
2 GB miesta pre súbory8 2 GB miesta pre súbory8 Súborová kapacita 1 GB8, 9
Preskúmajte plány služby Power Automate
Plán pre jednotlivých používateľov
$15 na používateľa/mesiac
Plán pre jednotlivých používateľov s RPA s obsluhou
$40.00 na používateľa/mesiac
Plán pre jednotlivé postupy
$100.00 na mesiac
Dolovanie procesov
Vizualizácia a analýza procesov pomocou funkcie Process Advisor3

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

--

Počítačová a cloudová automatizácia4
Prevádzkovanie postupov v cloude (automatizované, plánované a okamžité)3

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa postupov

Prevádzkovanie postupov firemných procesov3

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa postupov

Prevádzkovanie obsluhovaných počítačových postupov RPA5

--

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

--

Prevádzkovanie bezobslužných počítačových postupov RPA5

--

(na robota6) (na robota6)
Integrácia umelej inteligencie pomocou funkcie AI Builder7
5 000 servisných kreditov/mesiac
Dátové pripojenie, úložisko a riadenie
Pripojenie k údajom Použitie vopred pripravených konektorov
Použitie vlastných a lokálnych konektorov
Ukladajte a spravujte údaje
Vytvárajte a pristupujte k vlastným entitám
Použite Microsoft Dataverse (predtým Common Data Service)
250 MB miesta pre databázy8 250 MB miesta pre databázy8 250 MB miesta pre databázy8
2 GB miesta pre súbory8 2 GB miesta pre súbory8 2 GB miesta pre súbory8
Preskúmajte plány služby Power Automate
Plán pre jednotlivých používateľov
$15 na používateľa/mesiac
Plán pre jednotlivých používateľov s RPA s obsluhou
$40.00 na používateľa/mesiac
Plán pre jednotlivé postupy
$100.00 na mesiac
Dolovanie procesov
Vizualizácia a analýza procesov pomocou funkcie Process Advisor3

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

--

Počítačová a cloudová automatizácia4
Prevádzkovanie postupov v cloude (automatizované, plánované a okamžité)3

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa postupov

Prevádzkovanie postupov firemných procesov3

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa postupov

Prevádzkovanie obsluhovaných počítačových postupov RPA5

--

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

--

Prevádzkovanie bezobslužných počítačových postupov RPA5

--

(na robota6) (na robota6)
Integrácia umelej inteligencie pomocou funkcie AI Builder7
5 000 servisných kreditov/mesiac
Dátové pripojenie, úložisko a riadenie
Pripojenie k údajom
Použitie vopred pripravených konektorov
Použitie vlastných a lokálnych konektorov
Ukladajte a spravujte údaje
Vytvárajte a pristupujte k vlastným entitám
Použite Microsoft Dataverse (predtým Common Data Service)
250 MB miesta pre databázy8 250 MB miesta pre databázy8 250 MB miesta pre databázy8
2 GB miesta pre súbory8 2 GB miesta pre súbory8 2 GB miesta pre súbory8

3 V rámci obmedzení služby. Pozrite si ďalšie informácie o žiadostiach na platforme Power Platform a ďalších obmedzeniach.

4 Pozrite si technickú dokumentáciu, kde nájdete definície jednotlivých typov postupov.

5 Súčasťou je vytváranie postupov v počítačovom prostredí a orchestrácia aj riadenie robotov.

6 Súbežné inštancie jedného procesu vyžadujú ďalšieho bezobslužného robota pre každú inštanciu – na základe oprávňujúcej základnej licencie je možné použiť viacero bezobslužných doplnkov RPA. Stiahnite si príručku k licencovaniu poskytujúcu ďalšie informácie.

7 Kapacita kreditov služby AI Builder je združená na úrovni nájomníka. Za 500 USD mesačne si môžete dokúpiť dodatočnú kapacitu 1 milión servisných kreditov. Viac o servisných kreditoch služby AI Builder sa dozviete v dokumentácii alebo si stiahnite príručku k licencovaniu, kde nájdete ďalšie informácie.

8 Databáza služby Dataverse a nároky na kapacitu súborov sa združujú na úrovni nájomníka.

9 Nároky na databázovú a súborovú kapacitu v službe Dataverse sa sprístupňujú pre každý plán pre jednotlivé postupy, pričom sa vyžaduje minimálny nákup 5 postupov. Ďalšie informácie si prečítajte v príručke k licencovaniu.

Preskúmajte doplnky služby Power Automate

AI Builder

421,70 €

na jednotku/mesiac10

Doplňte si do procesov AI.

Doplnok RPA bez obsluhy

126,50 €

na bota/mesiac

Automatizujte back-endové procesy prostredníctvom automatizácie robotických procesov (RPA) – bez potreby interakcie na strane človeka.

  • Zahŕňa 5 000 servisných kreditov služby AI Builder mesačne.
  • Vyžaduje sa prístup k centru spravovania platformy Microsoft 365 cez roly globálneho správcu alebo správcu fakturácie.
  • Použite bezobslužný doplnok RPA pre plán účtovaný podľa používateľov s obsluhovaným RPA alebo plán účtovaný podľa postupov.

10 Každá jednotka doplnku AI Builder predstavuje balík s 1 miliónom servisných kreditov združených na úrovni nájomníka. Preskúmajte Kalkulačka AI Builder a získajte odhad nákladov.

Máte otázky týkajúce sa požiadaviek pre nákup alebo plán?

Zdroje a vzdelávanie

Rozvíjajte svoje znalosti služby Power Automate

Prečítajte si príručku k licencovaniu

Zobraziť najčastejšie otázky o licenciách