Ceny služby Power Automate

Ponuky služby Power Automate

Ideálne pre firmy, ktoré chcú získať predvídateľné licencovanie s plánmi s platením za jednotlivých používateľov alebo za jednotlivých botov

Power Automate Premium

Proces služby Power Automate

14 €

na používateľa/mesiac

Umožňuje licencovaným používateľom automatizovať moderné aplikácie prostredníctvom digitálnej automatizácie procesov na základe rozhrania API (postupy v cloude), ako aj staršie aplikácie prostredníctvom robotickej automatizácie procesov na základe používateľského rozhrania (postupy v počítačovom prostredí) v obslužnom režime.

 • Neobmedzené postupy v cloude (DPA) a postupy v počítačovom prostredí (RPA) v obslužnom režime
 • 50 MB ukladacieho priestoru údajov v rámci aplikácie Power Automate Process Mining1
 • 5 000 kreditov v rámci nástroja AI Builder
 • Nároky na kapacitu databázy (250 MB) a súboru (2 GB) na platforme Dataverse

Proces služby Power Automate

140,40 €

na bota/mesiac6

Licencuje jedného bota „automatizácie“, ktorý sa dá použiť na postup bezobslužnej automatizácie v počítačovom prostredí (RPA) alebo na postup digitálnej automatizácie procesov (DPA), ku ktorému má prístup neobmedzený počet používateľov v organizácii.

 • Postupy v cloude (DPA)
 • Postupy v počítačovom prostredí (RPA) v bezobslužnom režime
 • Nároky na kapacitu databázy (50 MB) a súboru (200 MB) na platforme Dataverse

Začíname používať Power Automate

Preskúmajte plány služby Power Automate

Preskúmajte plány služby Power Automate
Power Automate Premium
$15 na používateľa/mesiac
Proces služby Power Automate
$150 na bota/mesiac6
Počítačová a cloudová automatizácia8
Spúšťanie postupov v cloude2

Zahrnuté v kapacite Power Automate Premium

Zahrnuté v procese služby Power Automate

Spúšťanie postupov firemných procesov2

Zahrnuté v kapacite Power Automate Premium

Zahrnuté v procese služby Power Automate

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v obslužnom režime3

Zahrnuté v kapacite Power Automate Premium

--

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v bezobslužnom režime3, 4 (na bota)

Zahrnuté v procese služby Power Automate

Dolovanie procesov a úloh
Dolovanie úloh

Zahrnuté v kapacite Power Automate Premium

--

Vizualizácia a analýza procesov pomocou dolovania procesov 50 MB uložených údajov v rámci aplikácie Process Mining

--

Dátové pripojenie, úložisko a spravovanie
Pripojenie k údajom Používanie vopred pripravených konektorov
Používanie štandardných a prémiových konektorov
Použitie vlastných a lokálnych konektorov
Ukladajte a spravujte údaje Vytvárajte a pristupujte k vlastným entitám
Microsoft Dataverse 250 MB kapacita databázy5 50 MB kapacita databázy5
2 GB kapacita súboru5 200 MB kapacita súboru5
Spravovanie a riadenie
Spravované prostredia

Zahrnuté v kapacite Power Automate Premium

Zahrnuté v procese služby Power Automate

Integrácia umelej inteligencie
Servisné kredity v rámci nástroja AI Builder 5 000 5 000
Preskúmajte plány služby Power Automate
Power Automate Premium
$15 na používateľa/mesiac
Proces služby Power Automate
$150 na bota/mesiac6
Počítačová a cloudová automatizácia8
Spúšťanie postupov v cloude2

Zahrnuté v kapacite Power Automate Premium

Zahrnuté v procese služby Power Automate

Spúšťanie postupov firemných procesov2

Zahrnuté v kapacite Power Automate Premium

Zahrnuté v procese služby Power Automate

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v obslužnom režime3

Zahrnuté v kapacite Power Automate Premium

--

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v bezobslužnom režime3, 4
(na bota)

Zahrnuté v procese služby Power Automate

Dolovanie procesov a úloh
Dolovanie úloh

Zahrnuté v kapacite Power Automate Premium

--

Vizualizácia a analýza procesov pomocou dolovania procesov
50 MB uložených údajov v rámci aplikácie Process Mining

--

Dátové pripojenie, úložisko a spravovanie
Pripojenie k údajom
Používanie vopred pripravených konektorov
Používanie štandardných a prémiových konektorov
Použitie vlastných a lokálnych konektorov
Ukladajte a spravujte údaje
Vytvárajte a pristupujte k vlastným entitám
Microsoft Dataverse
250 MB kapacita databázy5 50 MB kapacita databázy5
2 GB kapacita súboru5 200 MB kapacita súboru5
Spravovanie a riadenie
Spravované prostredia

Zahrnuté v kapacite Power Automate Premium

Zahrnuté v procese služby Power Automate

Integrácia umelej inteligencie
Servisné kredity v rámci nástroja AI Builder
5 000 5 000
Preskúmajte plány služby Power Automate
Power Automate Premium
$15 na používateľa/mesiac
Proces služby Power Automate
$150 na bota/mesiac6
Počítačová a cloudová automatizácia8
Spúšťanie postupov v cloude2

Zahrnuté v kapacite Power Automate Premium

Zahrnuté v procese služby Power Automate

Spúšťanie postupov firemných procesov2

Zahrnuté v kapacite Power Automate Premium

Zahrnuté v procese služby Power Automate

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v obslužnom režime3

Zahrnuté v kapacite Power Automate Premium

--

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v bezobslužnom režime3, 4
(na bota)

Zahrnuté v procese služby Power Automate

Dolovanie procesov a úloh
Dolovanie úloh

Zahrnuté v kapacite Power Automate Premium

--

Vizualizácia a analýza procesov pomocou dolovania procesov
50 MB uložených údajov v rámci aplikácie Process Mining

--

Dátové pripojenie, úložisko a spravovanie
Pripojenie k údajom
Používanie vopred pripravených konektorov
Používanie štandardných a prémiových konektorov
Použitie vlastných a lokálnych konektorov
Ukladajte a spravujte údaje
Vytvárajte a pristupujte k vlastným entitám
Microsoft Dataverse
250 MB kapacita databázy5 50 MB kapacita databázy5
2 GB kapacita súboru5 200 MB kapacita súboru5
Spravovanie a riadenie
Spravované prostredia

Zahrnuté v kapacite Power Automate Premium

Zahrnuté v procese služby Power Automate

Integrácia umelej inteligencie
Servisné kredity v rámci nástroja AI Builder
5 000 5 000

Zobrazené ceny slúžia len na marketingové účely a nemusia odrážať skutočnú cenu v cenníku z dôvodu faktorov meny, krajiny, oblasti a organizačných variantov. Vaša skutočná cena sa prejaví pri pokladni. Na všetky ponuky sa vzťahujú obmedzenia služby produktov. Získajte ďalšie informácie. Ak chcete získať informácie o cenách a ponukách pre podniky, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Microsoft. Ak sa chcete dozvedieť o ďalších možnostiach licencovania, pozrite si Príručka k licencovaniu služby Power Platform.

1 Každá licencia pre jednotlivých používateľov sa dodáva s 50 MB kapacitou v rámci dolovania procesov až do maximálnej kapacity 100 GB na jedného zákazníka.

2 V rámci obmedzení služby. Ďalšie informácie o žiadostiach služby Power Platform a ďalšie limitoch.

3 Súčasťou je vytváranie postupov v počítačovom prostredí a zosúladenie aj správa botov.

4 Súbežné inštancie jedného procesu si vyžadujú ďalšieho bota automatizácie pre každú inštanciu. Stiahnite si príručku k licencovaniu, kde nájdete ďalšie informácie.

5 Nároky na kapacitu databázy a súboru na platforme Dataverse sa združujú na úrovni nájomníka. Stiahnite si príručku k licencovaniu služby Power Platform, kde nájdete ďalšie informácie.

Preskúmajte doplnky služby Power Automate

AI Builder

468 €

na jednotku/mesiac6, 7

Integrujte umelú inteligenciu do svojich postupov pomocou vlastných alebo vopred vytvorených modelov.

  • AI Builder
 • K dispozícii ako doplnok pre:
  • Existujúce platené plány predplatného služieb Power Automate, Power Apps alebo Dynamics 365

6 Vyžaduje sa prístup do centra spravovania služby Microsoft 365 s roly globálneho správcu alebo správcu fakturácie.

7 Každá jednotka doplnku AI Builder predstavuje balík s 1 miliónom servisných kreditov združených na úrovni nájomníka. Preskúmajte Kalkulačka nástroja AI Builder a získajte odhad nákladov.

8 Pozrite si dokumentáciu, kde nájdete definície jednotlivých typov postupov.

Máte otázky týkajúce sa požiadaviek pre nákup alebo plán?

Zdroje služby Power Automate

Prečítajte si príručku k licencovaniu

Pozrite si najčastejšie otázky o licenciách

Vyskúšajte Power Automate zadarmo na rozvíjanie svojich schopností