Ceny služby Power Automate

Plány predplatného

Ideálne pre firmy, ktoré chcú získať predvídateľné licencovanie s plánmi s platením za jednotlivých používateľov alebo za jednotlivé postupy.

Licencia podľa používateľa

Plán s platením za jednotlivých používateľov

12,60 €

na používateľa/mesiac

Umožnite jednotlivcom automatizovať cloudové aplikácie, služby a údaje pomocou digitálnej automatizácie procesov (DPA). Tento plán umožňuje ľuďom vytvárať a prevádzkovať neobmedzené postupy.

Zahŕňa nasledovné:

 • Postupy v cloude (DPA)

Licencia podľa používateľa

Plán s platením za jednotlivých používateľov s obslužnou RPA

33,70 €

na používateľa/mesiac

Poskytuje rovnaké možnosti ako základný plán a navyše možnosť automatizovať staršie aplikácie v počítači prostredníctvom robotickej automatizácie procesov (RPA) v obslužnom režime.

Zahŕňa nasledovné:

 • Postupy v cloude (DPA)
 • Postupy v počítačovom prostredí (RPA) v obslužnom režime
 • 5 000 kreditov služby AI Builder/mesiac

Licencia podľa postupu

Plán s platením za jednotlivé postupy

84,30 €

za postup/mesiac, minimálne 5 postupov1, 2

Umožňuje neobmedzenému počtu ľudí v rámci organizácie spúšťať digitálnu automatizáciu procesov (DPA) z rovnakého postupu.

Zahŕňa nasledovné:

 • Postupy v cloude (DPA)

Plány s platením podľa používania

Ideálne pre firmy, ktoré chcú získať flexibilitu s platením len vtedy, keď nejaká osoba spustí nejaký postup prepojený cez prémiové konektory3

Licencovanie podľa spustení postupov

 

0,50 €

za každé spustenie postupu4

Platba za každé spustenie postupu v cloude

Zahŕňa nasledovné:

 • Postupy v cloude (DPA)

Licencovanie podľa spustení postupov

 

0,50 €

za každé spustenie postupu4

Platba za každé spustenie postupu v počítačovom prostredí (obslužný režim)

Zahŕňa nasledovné:

 • Postupy v počítačovom prostredí (RPA) v obslužnom režime

Licencovanie podľa spustení postupov

 

2,50 €

za každé spustenie postupu4

Platba za každé spustenie postupu v počítačovom prostredí (bezobslužný režim)

Zahŕňa nasledovné:

 • Postupy v počítačovom prostredí (RPA) v bezobslužnom režime

Uvedené ceny slúžia iba na marketingové účely a nemusia zodpovedať skutočnej katalógovej cene z dôvodu rozdielnych menových, štátnych, regionálnych a organizačných faktorov. Vaša skutočná cena bude uvedená pri platbe.

1 Vyžaduje sa na nákup minimálne piatich postupov.

2 Vyžaduje sa prístup k centru spravovania platformy Microsoft 365 cez roly globálneho správcu alebo správcu fakturácie.

3 Spustenia postupov sa fakturujú mesačne a účtujú sa v rámci predplatného služieb Azure. Zistite, ako sa merajú prevádzkovania postupov.

4 Vyžaduje predplatné služieb platformy Azure.

Začíname používať Power Automate

Preskúmajte predplatné plány

Preskúmajte predplatné plány
Plán s platením za jednotlivých používateľov
$15 na používateľa/mesiac
Plán s platením za jednotlivých používateľov s obslužnou RPA
$40.00 na používateľa/mesiac
Plán s platením za jednotlivé postupy
Už od $100.00 na mesiac
Dolovanie procesov a úloh
Vizualizácia a analýza procesov pomocou poradcu pre procesy5

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

--

Počítačová a cloudová automatizácia6
Spúšťanie postupov v cloude5

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa postupov

Spúšťanie postupov firemných procesov5

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa postupov

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v obslužnom režime7

--

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

--

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v bezobslužnom režime7

--

(za každého robota)8 (za každého robota)8
Integrujte umelú inteligenciu do svojich postupov pomocou nástroja AI Builder9
5 000 servisných kreditov/mesiac
Dátové pripojenie, úložisko a spravovanie
Pripojenie k údajom Používanie vopred pripravených konektorov
Použitie vlastných a lokálnych konektorov
Ukladajte a spravujte údaje Vytvárajte a pristupujte k vlastným entitám
Použite Microsoft Dataverse (predtým Common Data Service) Databázová kapacita 250 MB10 Databázová kapacita 250 MB10 Databázová kapacita 250 MB10, 11
Súborová kapacita 2 GB10 Súborová kapacita 2 GB10 Súborová kapacita 2 GB10, 11
Preskúmajte predplatné plány
Plán s platením za jednotlivých používateľov
$15 na používateľa/mesiac
Plán s platením za jednotlivých používateľov s obslužnou RPA
$40.00 na používateľa/mesiac
Plán s platením za jednotlivé postupy
Už od $100.00 na mesiac
Dolovanie procesov a úloh
Vizualizácia a analýza procesov pomocou poradcu pre procesy5

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

--

Počítačová a cloudová automatizácia6
Spúšťanie postupov v cloude5

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa postupov

Spúšťanie postupov firemných procesov5

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa postupov

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v obslužnom režime7

--

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

--

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v bezobslužnom režime7

--

(za každého robota)8 (za každého robota)8
Integrujte umelú inteligenciu do svojich postupov pomocou nástroja AI Builder9
5 000 servisných kreditov/mesiac
Dátové pripojenie, úložisko a spravovanie
Pripojenie k údajom Používanie vopred pripravených konektorov
Použitie vlastných a lokálnych konektorov
Ukladajte a spravujte údaje
Vytvárajte a pristupujte k vlastným entitám
Použite Microsoft Dataverse (predtým Common Data Service)
Databázová kapacita 250 MB10 Databázová kapacita 250 MB10 Databázová kapacita 250 MB10, 11
Súborová kapacita 2 GB10 Súborová kapacita 2 GB10 Súborová kapacita 2 GB10, 11
Preskúmajte predplatné plány
Plán s platením za jednotlivých používateľov
$15 na používateľa/mesiac
Plán s platením za jednotlivých používateľov s obslužnou RPA
$40.00 na používateľa/mesiac
Plán s platením za jednotlivé postupy
Už od $100.00 na mesiac
Dolovanie procesov a úloh
Vizualizácia a analýza procesov pomocou poradcu pre procesy5

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

--

Počítačová a cloudová automatizácia6
Spúšťanie postupov v cloude5

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa postupov

Spúšťanie postupov firemných procesov5

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa postupov

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v obslužnom režime7

--

Zahrnuté v pláne účtovanom podľa používateľov s RPA s obsluhou

--

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v bezobslužnom režime7

--

(za každého robota)8 (za každého robota)8
Integrujte umelú inteligenciu do svojich postupov pomocou nástroja AI Builder9
5 000 servisných kreditov/mesiac
Dátové pripojenie, úložisko a spravovanie
Pripojenie k údajom
Používanie vopred pripravených konektorov
Použitie vlastných a lokálnych konektorov
Ukladajte a spravujte údaje
Vytvárajte a pristupujte k vlastným entitám
Použite Microsoft Dataverse (predtým Common Data Service)
Databázová kapacita 250 MB10 Databázová kapacita 250 MB10 Databázová kapacita 250 MB10, 11
Súborová kapacita 2 GB10 Súborová kapacita 2 GB10 Súborová kapacita 2 GB10, 11

Preskúmajte plány s platením podľa používania

Preskúmajte plány s platením podľa používania
Za každé spustenie postupu v cloude alebo postupu v počítačovom prostredí
(obslužný režim)
Za každé spustenie postupu v počítačovom prostredí
(bezobslužný režim)
Počítačová a cloudová automatizácia6
Spúšťanie postupov v cloude5

Zahrnuté v pláne s platením za každé spustenie postupu v cloude alebo postupu v počítačovom prostredí v obslužnom režime

--

Spúšťanie postupov firemných procesov5

Zahrnuté v pláne s platením za každé spustenie postupu v cloude alebo postupu v počítačovom prostredí v obslužnom režime

--

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v obslužnom režime7

Zahrnuté v pláne s platením za každé spustenie postupu v cloude alebo postupu v počítačovom prostredí v obslužnom režime

--

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v bezobslužnom režime7

--

Zahrnuté v pláne s platením za každé spustenie postupu v cloude alebo postupu v počítačovom prostredí v bezobslužnom režime

Integrujte umelú inteligenciu do svojich postupov pomocou nástroja AI Builder9

--

--

Dátové pripojenie, úložisko a spravovanie
Pripojenie k údajom Používanie vopred pripravených konektorov
Ukladanie a spravovanie údajov Vytváranie vlastných entít a pristupovanie k nim
Používajte Microsoft Dataverse (predtým Common Data Service) Databáza s kapacitou 1 GB10 (pre každé prostredie s povoleným plánom s platením podľa používania)
Preskúmajte plány s platením podľa používania
Za každé spustenie postupu v cloude alebo postupu v počítačovom prostredí
(obslužný režim)
Za každé spustenie postupu v počítačovom prostredí
(bezobslužný režim)
Počítačová a cloudová automatizácia6
Spúšťanie postupov v cloude5

Zahrnuté v pláne s platením za každé spustenie postupu v cloude alebo postupu v počítačovom prostredí v obslužnom režime

--

Spúšťanie postupov firemných procesov5

Zahrnuté v pláne s platením za každé spustenie postupu v cloude alebo postupu v počítačovom prostredí v obslužnom režime

--

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v obslužnom režime7

Zahrnuté v pláne s platením za každé spustenie postupu v cloude alebo postupu v počítačovom prostredí v obslužnom režime

--

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v bezobslužnom režime7

--

Zahrnuté v pláne s platením za každé spustenie postupu v cloude alebo postupu v počítačovom prostredí v bezobslužnom režime

Integrujte umelú inteligenciu do svojich postupov pomocou nástroja AI Builder9

--

--

Dátové pripojenie, úložisko a spravovanie
Pripojenie k údajom
Používanie vopred pripravených konektorov
Ukladanie a spravovanie údajov
Vytváranie vlastných entít a pristupovanie k nim
Používajte Microsoft Dataverse (predtým Common Data Service)
Databáza s kapacitou 1 GB10 (pre každé prostredie s povoleným plánom s platením podľa používania)
Preskúmajte plány s platením podľa používania
Za každé spustenie postupu v cloude alebo postupu v počítačovom prostredí
(obslužný režim)
Za každé spustenie postupu v počítačovom prostredí
(bezobslužný režim)
Počítačová a cloudová automatizácia6
Spúšťanie postupov v cloude5

Zahrnuté v pláne s platením za každé spustenie postupu v cloude alebo postupu v počítačovom prostredí v obslužnom režime

--

Spúšťanie postupov firemných procesov5

Zahrnuté v pláne s platením za každé spustenie postupu v cloude alebo postupu v počítačovom prostredí v obslužnom režime

--

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v obslužnom režime7

Zahrnuté v pláne s platením za každé spustenie postupu v cloude alebo postupu v počítačovom prostredí v obslužnom režime

--

Spúšťanie postupov v počítačovom prostredí v bezobslužnom režime7

--

Zahrnuté v pláne s platením za každé spustenie postupu v cloude alebo postupu v počítačovom prostredí v bezobslužnom režime

Integrujte umelú inteligenciu do svojich postupov pomocou nástroja AI Builder9

--

--

Dátové pripojenie, úložisko a spravovanie
Pripojenie k údajom
Používanie vopred pripravených konektorov
Ukladanie a spravovanie údajov
Vytváranie vlastných entít a pristupovanie k nim
Používajte Microsoft Dataverse (predtým Common Data Service)
Databáza s kapacitou 1 GB10 (pre každé prostredie s povoleným plánom s platením podľa používania)

5 V rámci limitov služby. Získajte ďalšie informácie o žiadostiach na platforme Power Platform a ďalších limitoch.

6 Pozrite si dokumentáciu, kde nájdete definície jednotlivých typov postupov.

7 Súčasťou je vytváranie postupov v počítačovom prostredí a organizovanie aj spravovanie robotov.

8 Súbežné inštancie jedného procesu vyžadujú ďalšieho bezobslužného robota pre každú inštanciu. Na základe oprávňujúcej základnej licencie je možné používať viacero bezobslužných doplnkov RPA. Stiahnite si príručku k licencovaniu, kde nájdete ďalšie informácie.

9 Kapacita kreditov služby AI Builder sa združuje na úrovni nájomníkov. Za 500 USD mesačne si môžete dokúpiť dodatočnú kapacitu 1 milión servisných kreditov. Prečítajte si Najčastejšie otázky alebo si stiahnite príručku k licencovaniu, kde nájdete ďalšie informácie.

10 Nároky na databázovú a súborovú kapacitu v službe Dataverse sa združujú na úrovni nájomníka.

11 Nároky na databázovú a súborovú kapacitu v službe Dataverse sa sprístupňujú pre každý plán s platením za jednotlivé postupy, pričom sa vyžaduje nákup minimálne piatich postupov. Stiahnite si príručke k licencovaniu poskytujúcu ďalšie informácie.

Preskúmajte doplnky služby Power Automate

AI Builder

421,70 €

za každú jednotku/mesiac12, 13

Integrujte umelú inteligenciu do svojich postupov pomocou vlastných alebo vopred vytvorených modelov.

 • Zahŕňa nasledovné:
  • AI Builder
 • K dispozícii ako doplnok pre:
  • Existujúce platené plány predplatného služieb Power Automate, Power Apps alebo Dynamics 365

Bezobslužná RPA

126,50 €

za každého robota/mesiac12

Pridajte možnosť automatizovať staršie aplikácie vo vašom počítači alebo vo virtuálnych počítačoch pomocou robotickej automatizácie procesov (RPA) v bezobslužnom režime.

 • Zahŕňa nasledovné:
  • Postupy v počítačovom prostredí (RPA) v bezobslužnom režime
  • 5 000 kreditov služby AI Builder/mesiac
 • K dispozícii ako doplnok pre:
  • plán s platením za jednotlivých používateľov s obslužnou RPA alebo plán s platením za jednotlivé postupy

12 Vyžaduje sa prístup k centru spravovania platformy Microsoft 365 cez roly globálneho správcu alebo správcu fakturácie.

13 Každá jednotka doplnku AI Builder predstavuje balík s 1 miliónom servisných kreditov združených na úrovni nájomníkov. Preskúmajte Kalkulačka nástroja AI Builder a získajte odhad nákladov.

Máte otázky týkajúce sa požiadaviek pre nákup alebo plán?

Zdroje a vzdelávanie

Vyskúšajte Power Automate zadarmo na rozvíjanie svojich schopností

Prečítajte si príručku k licencovaniu

Pozrite si najčastejšie otázky o licenciách