Kontaktujte obchodného experta na Power Automate

Zjednodušte pracovné postupy a zvýšte produktivitu pomocou služby Power Automate.

Kontaktujte partnera spoločnosti Microsoft

Partner vám môže pomôcť:

  • Pozrite si živú ukážku.

  • Nainštalujte si bezplatnú skúšobnú verziu.

  • Získajte odborné poradenstvo týkajúce sa transformácie firemných procesov.

  • Získajte informácie o možnostiach nákupu, implementácii a nasadzovaní.