Osoba, ktorá používa slúchadlá

Power Automate Process Mining

Maximalizujte prehľady a efektívnosť procesov

Optimalizujte operácie a odhaľte príležitosti na automatizáciu pomocou doplnku na dolovanie procesov a úloh v službe Power Automate.

Výkonné prehľady a vysoká efektívnosť procesov

Šablóny nízkokódových aplikácií a automatizácie vám pomôžu premeniť procesy na konkurenčnú výhodu.

 • Vstavané šablóny
 • Komplexná analýza procesov
 • Zostavy relevantné pre vašu firmu
 • Detektor prepracovania
 • Analýza hlavných príčin založená na umelej inteligencii
 • Úplná transparentnosť procesu
 • Vaše analýzy procesov v službe Power BI
 • Zdieľanie zostáv v službe Power BI
 • Spúšťače kľúčových ukazovateľov výkonu založené na akciách

Prehľad aplikácie Power Automate Process Mining

Získajte lepšiu predstavu o tom, ako vaša organizácia funguje, a nájdite nové spôsoby zvyšovania efektívnosti s využitím dolovania procesov a úloh.

Dolovanie procesov

Objavujte neefektívnosti v rámci svojej organizácie.

 • Pripojte, transformujte a nahrávajte údaje zo širokej škály zdrojov.

 • Vizualizujte mapu procesov a získajte prehľady z údajov.

 • Lepšie pochopte komplexné firemné procesy a zdieľajte prehľady v rámci celej svojej organizácie.

Dolovanie úloh

Zaznamenávajte a analyzujte počítačovú aktivitu.

 • Vyriešte procesy a získajte prehľady s automaticky generovaným zoskupením.

 • Vizualizujte mapu procesov na analyzovanie akcií a získanie prehľadov.

 • Pomocou týchto prehľadov a interaktívnych odporúčaní môžete začať s automatizáciou.

Začíname používať aplikáciu Power Automate Process Mining