Šablóny

Automatizujte úlohy alebo procesy medzi konektormi pomocou vopred pripravených alebo vlastných šablón pre postupy v cloude v nástroji Power Automate. Preskúmavajte stovky možností a objavujte, čo je možné.

* Táto časovo obmedzená ponuka platí do 31. marca 2023 pre komerčných zákazníkov prostredníctvom multilicenčných (VL) kanálov a kanálov poskytovateľov cloudových riešení (CSP). Táto ponuka je k dispozícii aj na webe priamo pre používateľov s prístupom k centru spravovania služby Microsoft 365 a s rolami globálneho správcu alebo správcu fakturácie. Táto ponuka sa vzťahuje iba na nových zákazníkov definovaných ako zákazníci, ktorí v čase nákupu nemajú žiadne platené licencie. Bezplatné licencie, ako napríklad skúšobné licencie, nevylučujú nárok zákazníka využiť túto ponuku. Vyžaduje nákup 12-mesačnej licencie a nedá sa kombinovať s inými ponukami. Oprávnení zákazníci z komerčného a verejného sektora môžu namiesto toho získať vyššiu zľavu 40 %. Pozrite si podrobnosti.