Šablóny

Automatizujte úlohy alebo procesy medzi konektormi pomocou vopred pripravených alebo vlastných šablón pre postupy v cloude v nástroji Power Automate. Preskúmavajte stovky možností a objavujte, čo je možné.