Τιμολόγηση Power Automate

Άδεια από χρήστη

Πρόγραμμα ανά χρήστη

12,60 €

ανά χρήστη/μήνα

Επιτρέψτε σε μεμονωμένους χρήστες να αναλύουν τις διεργασίες τους και να δημιουργούν απεριόριστες ροές cloud, με βάση τις μοναδικές ανάγκες τους.

  • Διαθέσιμο για αγορά τώρα με πιστωτική κάρτα.
Διατίθεται προσφορά περιορισμένης διάρκειας για 15 USD1

Άδεια από χρήστη

Πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

33,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Επιτρέψτε σε μεμονωμένους χρήστες να αναλύουν τις διεργασίες τους και να δημιουργούν απεριόριστες ροές cloud, καθώς και να αυτοματοποιούν εφαρμογές παλαιού τύπου μέσω του ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (RPA) και του AI.

  • Περιλαμβάνει 5.000 πιστωτικές μονάδες για την υπηρεσία AI Builder ανά μήνα.
  • Διαθέσιμο για αγορά τώρα με πιστωτική κάρτα.

Άδεια ανά ροή

Πρόγραμμα ανά ροή

Έναρξη σε

84,30 €

για πέντε ροές/μήνα2

Εφαρμόστε ροές cloud με δεσμευμένη χωρητικότητα για απεριόριστους χρήστες σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.

Οι παραπάνω τιμές προορίζονται μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ και ενδέχεται να μην είναι ενδεικτικές της πραγματικής τιμής καταλόγου λόγω διαφορών σε νόμισμα, χώρα και περιοχή. Η πραγματική τιμή θα εμφανιστεί στην ολοκλήρωση των αγορών.

1 Το πρόγραμμα Power Automate ανά χρήστη με επιτηρούμενη Ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών, εκτός από τη συνηθισμένη τιμή, είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και στα 15 USD ανά χρήστη/μήνα για πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Αυτή η προσφορά περιορισμένης διάρκειας είναι διαθέσιμη από 1 Απριλίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2022, για εμπορικούς πελάτες και πελάτες που είναι κρατικοί φορείς παγκοσμίως ή στις ΗΠΑ, μέσω των καναλιών παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (VL) και των υπηρεσιών παροχής λύσεων cloud (CSP). Επίσης, διατίθεται απευθείας διαδικτυακά σε χρήστες με πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 ή με ρόλους καθολικού διαχειριστή ή διαχειριστή χρέωσης. Ενδέχεται να ισχύουν όρια ελάχιστης αγοράς 5.000 αδειών και άλλες προϋποθέσεις. Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων για να μάθετε περισσότερα.

2 Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον ροές με $100.00 ανά ροή/μήνα.

Το Power Automate για υπολογιστή είναι πλέον ενσωματωμένο στα Windows 11

Εξερευνήστε προγράμματα Power Automate

Εξερευνήστε προγράμματα Power Automate
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$15 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών
$40.00 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά ροή
Έναρξη σε $100.00 ανά μήνα
Εξόρυξη διεργασιών
Οπτικοποιήστε και αναλύστε τις διεργασίες σας με το Process Advisor3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Αυτοματοποίηση επιφάνειας εργασίας και cloud4
Χρησιμοποιήστε ροές cloud (αυτοματοποιημένες, προγραμματισμένες και στιγμιαίες)3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Χρησιμοποιήστε ροές επιχειρηματικής διαδικασίας3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Χρησιμοποιήστε ροές επιφάνειας εργασίας RPA5

--

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Χρησιμοποιήστε ροές επιφάνειας εργασίας RPA χωρίς παρακολούθηση5

--

(ανά bot6) (ανά bot6)
Ενσωματώστε το AI με το AI Builder7
Περιλαμβάνει 5.000 πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας/μήνα
Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας Χρήση προδομημένων συνδέσεων
Χρήση προσαρμοσμένων και εσωτερικής εγκατάστασης συνδέσεων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service) Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8, 9
Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8 Χωρητικότητα αρχείου 1 GB8, 9
Εξερευνήστε προγράμματα Power Automate
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$15 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών
$40.00 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά ροή
Έναρξη σε $100.00 ανά μήνα
Εξόρυξη διεργασιών
Οπτικοποιήστε και αναλύστε τις διεργασίες σας με το Process Advisor3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Αυτοματοποίηση επιφάνειας εργασίας και cloud4
Χρησιμοποιήστε ροές cloud (αυτοματοποιημένες, προγραμματισμένες και στιγμιαίες)3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Χρησιμοποιήστε ροές επιχειρηματικής διαδικασίας3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Χρησιμοποιήστε ροές επιφάνειας εργασίας RPA5

--

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Χρησιμοποιήστε ροές επιφάνειας εργασίας RPA χωρίς παρακολούθηση5

--

(ανά bot6) (ανά bot6)
Ενσωματώστε το AI με το AI Builder7
Περιλαμβάνει 5.000 πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας/μήνα
Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας Χρήση προδομημένων συνδέσεων
Χρήση προσαρμοσμένων και εσωτερικής εγκατάστασης συνδέσεων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service)
Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8
Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8
Εξερευνήστε προγράμματα Power Automate
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$15 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών
$40.00 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά ροή
Έναρξη σε $100.00 ανά μήνα
Εξόρυξη διεργασιών
Οπτικοποιήστε και αναλύστε τις διεργασίες σας με το Process Advisor3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Αυτοματοποίηση επιφάνειας εργασίας και cloud4
Χρησιμοποιήστε ροές cloud (αυτοματοποιημένες, προγραμματισμένες και στιγμιαίες)3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Χρησιμοποιήστε ροές επιχειρηματικής διαδικασίας3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Χρησιμοποιήστε ροές επιφάνειας εργασίας RPA5

--

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Χρησιμοποιήστε ροές επιφάνειας εργασίας RPA χωρίς παρακολούθηση5

--

(ανά bot6) (ανά bot6)
Ενσωματώστε το AI με το AI Builder7
Περιλαμβάνει 5.000 πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας/μήνα
Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας
Χρήση προδομημένων συνδέσεων
Χρήση προσαρμοσμένων και εσωτερικής εγκατάστασης συνδέσεων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service)
Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8
Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8

3 Εντός ορίων εξυπηρέτησης. Μάθετε περισσότερα για τα αιτήματα Power Platform και άλλα όρια.

4 Ανατρέξτε στο τεχνική τεκμηρίωση για τους ορισμούς του κάθε τύπου ροής.

5 Συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία ροών επιφάνειας εργασίας και ο συντονισμός και διαχείριση bot.

6 Η παράλληλη λειτουργία μιας συγκεκριμένης διεργασίας απαιτεί ένα πρόσθετο bot χωρίς παρακολούθηση για κάθε συσκευή που τη χρησιμοποιεί. Τα πολλαπλά πρόσθετα RPA χωρίς παρακολούθηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια βασική άδεια που πληροί τις προϋποθέσεις. Κάντε λήψη του οδηγού για την παραχώρηση άδειας χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

7 Η πιστωτική ικανότητα της υπηρεσίας AI Builder συγκεντρώνεται σε επίπεδο μισθωτή. Αγοράστε επιπλέον χωρητικότητα ανά 1 εκατομμύριο πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας με 500 $/μήνα. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις πιστωτικές μονάδες υπηρεσιών AI Builder στην τεκμηρίωση ή πραγματοποιήστε λήψη του οδηγού για την παραχώρηση άδειας χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

8 Τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων και της χωρητικότητας αρχείων του Dataverse συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή.

9 Τα δικαιώματα βάσης δεδομένων και χωρητικότητας αρχείων του Dataverse διατίθενται για όλα τα προγράμματα ανά ροή και ισχύει ελάχιστο όριο αγοράς 5 ροών. Διαβάστε τον οδηγό για την παραχώρηση άδειας χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εξερευνήστε πρόσθετα Power Automate

AI Builder

421,70 €

ανά μονάδα/μήνα10

Εμποτίστε το AI στις διαδικασίες σας.

Πρόσθετη μη επιτηρούμενη RPA

126,50 €

ανά bot/μήνα

Αυτοματοποιήστε διεργασίες στο παρασκήνιο μέσω ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών (RPA) - χωρίς να απαιτείται αλληλεπίδραση από άτομο.

  • Περιλαμβάνει 5.000 πιστωτικές μονάδες για την υπηρεσία AI Builder ανά μήνα.
  • Απαιτείται πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης Microsoft 365 με ρόλους καθολικού διαχειριστή ή διαχειριστή χρέωσης.
  • Ενσωματώστε το πρόσθετο RPA χωρίς επιτήρηση, στο πρόγραμμα ανά χρήστη με πρόγραμμα RPA με επιτήρηση ή με πρόγραμμα ανά ροή.

10 Κάθε πρόσθετη μονάδα του AI Builder είναι ένα πακέτο 1 εκατομμυρίου πιστωτικών μονάδων υπηρεσίας που συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή. Εξερευνήστε τον σύνδεσμο "Υπολογιστής AI Builder" για να δείτε μια εκτίμηση κόστους.

Ερωτήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις αγοράς ή προγραμμάτων;

Πόροι και εκμάθηση

Αναπτύξτε τις δικές σας δεξιότητες με το Power Automate

Διαβάστε τον οδηγό παραχώρησης άδειας

Δείτε τις Συχνές ερωτήσεις για την παραχώρηση άδειας