Τιμολόγηση Power Automate

Άδεια από χρήστη

Πρόγραμμα ανά χρήστη

12,60 €

ανά χρήστη/μήνα

Επιτρέψτε σε μεμονωμένους χρήστες να αναλύουν τις διεργασίες τους και να δημιουργούν απεριόριστες ροές cloud, με βάση τις μοναδικές ανάγκες τους.

  • Διαθέσιμο για αγορά τώρα με πιστωτική κάρτα.

Άδεια από χρήστη

Πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

33,70 €

ανά χρήστη/μήνα

Επιτρέψτε σε μεμονωμένους χρήστες να αναλύουν τις διεργασίες τους και να δημιουργούν απεριόριστες ροές cloud, καθώς και να αυτοματοποιούν εφαρμογές παλαιού τύπου μέσω του ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (RPA) και του AI.

  • Περιλαμβάνει 5.000 πιστωτικές μονάδες για την υπηρεσία AI Builder ανά μήνα.
  • Διαθέσιμο για αγορά τώρα με πιστωτική κάρτα.

Άδεια ανά ροή

Πρόγραμμα ανά ροή

84,30 €

ανά ροή/μήνα, για τουλάχιστον 5 ροές2

Εφαρμόστε ροές cloud με δεσμευμένη χωρητικότητα για απεριόριστους χρήστες σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.

Οι παραπάνω τιμές προορίζονται μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ και ενδέχεται να μην είναι ενδεικτικές της πραγματικής τιμής καταλόγου λόγω διαφορών σε νόμισμα, χώρα και περιοχή. Η πραγματική τιμή θα εμφανιστεί στην ολοκλήρωση των αγορών.

1 Minimum purchase requirement of five flows.

Το Power Automate για υπολογιστή είναι πλέον ενσωματωμένο στα Windows 11

Εξερευνήστε προγράμματα Power Automate

Εξερευνήστε προγράμματα Power Automate
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$15 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών
$40.00 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά ροή
$100.00 ανά μήνα
Εξόρυξη διεργασιών
Οπτικοποιήστε και αναλύστε τις διεργασίες σας με το Process Advisor3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Αυτοματοποίηση επιφάνειας εργασίας και cloud4
Χρησιμοποιήστε ροές cloud (αυτοματοποιημένες, προγραμματισμένες και στιγμιαίες)3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Χρησιμοποιήστε ροές επιχειρηματικής διαδικασίας3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Χρησιμοποιήστε ροές επιφάνειας εργασίας RPA5

--

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Χρησιμοποιήστε ροές επιφάνειας εργασίας RPA χωρίς παρακολούθηση5

--

(ανά bot6) (ανά bot6)
Ενσωματώστε το AI με το AI Builder7
Περιλαμβάνει 5.000 πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας/μήνα
Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας Χρήση προδομημένων συνδέσεων
Χρήση προσαρμοσμένων και εσωτερικής εγκατάστασης συνδέσεων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service) Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8, 9
Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8 Χωρητικότητα αρχείου 1 GB8, 9
Εξερευνήστε προγράμματα Power Automate
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$15 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών
$40.00 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά ροή
$100.00 ανά μήνα
Εξόρυξη διεργασιών
Οπτικοποιήστε και αναλύστε τις διεργασίες σας με το Process Advisor3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Αυτοματοποίηση επιφάνειας εργασίας και cloud4
Χρησιμοποιήστε ροές cloud (αυτοματοποιημένες, προγραμματισμένες και στιγμιαίες)3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Χρησιμοποιήστε ροές επιχειρηματικής διαδικασίας3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Χρησιμοποιήστε ροές επιφάνειας εργασίας RPA5

--

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Χρησιμοποιήστε ροές επιφάνειας εργασίας RPA χωρίς παρακολούθηση5

--

(ανά bot6) (ανά bot6)
Ενσωματώστε το AI με το AI Builder7
Περιλαμβάνει 5.000 πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας/μήνα
Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας Χρήση προδομημένων συνδέσεων
Χρήση προσαρμοσμένων και εσωτερικής εγκατάστασης συνδέσεων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service)
Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8
Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8
Εξερευνήστε προγράμματα Power Automate
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$15 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών
$40.00 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά ροή
$100.00 ανά μήνα
Εξόρυξη διεργασιών
Οπτικοποιήστε και αναλύστε τις διεργασίες σας με το Process Advisor3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Αυτοματοποίηση επιφάνειας εργασίας και cloud4
Χρησιμοποιήστε ροές cloud (αυτοματοποιημένες, προγραμματισμένες και στιγμιαίες)3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Χρησιμοποιήστε ροές επιχειρηματικής διαδικασίας3

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Χρησιμοποιήστε ροές επιφάνειας εργασίας RPA5

--

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Χρησιμοποιήστε ροές επιφάνειας εργασίας RPA χωρίς παρακολούθηση5

--

(ανά bot6) (ανά bot6)
Ενσωματώστε το AI με το AI Builder7
Περιλαμβάνει 5.000 πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας/μήνα
Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας
Χρήση προδομημένων συνδέσεων
Χρήση προσαρμοσμένων και εσωτερικής εγκατάστασης συνδέσεων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service)
Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB8
Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB8

2 Within service limits. Learn more about Power Platform requests and other όρια.

3 See τεχνική τεκμηρίωση for definitions of each flow type.

4 Desktop flow authoring, and bot orchestration and management are included.

5 Concurrent instances of a singular process require an additional unattended bot for each instance – multiple unattended RPA add-ons can be applied against a qualifying base license. Please download the οδηγού για την παραχώρηση άδειας χρήσης for further information.

6 AI Builder service credit capacity is pooled at the tenant level. Purchase additional capacity per 1 million service credits for $500/month. Read more about AI Builder service credits in τεκμηρίωση or download the οδηγού για την παραχώρηση άδειας χρήσης for further information.

7 Dataverse database and file capacity entitlements are pooled at the tenant level.

8 Dataverse database and file capacity entitlements are made available for each per flow plan and reflect minimum purchase of 5 flows. Read the οδηγό για την παραχώρηση άδειας χρήσης for further information.

Εξερευνήστε πρόσθετα Power Automate

AI Builder

421,70 €

ανά μονάδα/μήνα10

Εμποτίστε το AI στις διαδικασίες σας.

Πρόσθετη μη επιτηρούμενη RPA

126,50 €

ανά bot/μήνα

Αυτοματοποιήστε διεργασίες στο παρασκήνιο μέσω ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών (RPA) - χωρίς να απαιτείται αλληλεπίδραση από άτομο.

  • Περιλαμβάνει 5.000 πιστωτικές μονάδες για την υπηρεσία AI Builder ανά μήνα.
  • Απαιτείται πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης Microsoft 365 με ρόλους καθολικού διαχειριστή ή διαχειριστή χρέωσης.
  • Ενσωματώστε το πρόσθετο RPA χωρίς επιτήρηση, στο πρόγραμμα ανά χρήστη με πρόγραμμα RPA με επιτήρηση ή με πρόγραμμα ανά ροή.

9 Each AI Builder add-on unit is a pack of 1 million service credits pooled at the tenant level. Explore the Υπολογιστής AI Builder to estimate costs.

Ερωτήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις αγοράς ή προγραμμάτων;

Πόροι και εκμάθηση

Αναπτύξτε τις δικές σας δεξιότητες με το Power Automate

Διαβάστε τον οδηγό παραχώρησης άδειας

Δείτε τις Συχνές ερωτήσεις για την παραχώρηση άδειας