Τιμολόγηση Power Automate

Προσφορές Power Automate

Η καλύτερη επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν προβλέψιμη χορήγηση άδεια χρήσης με προγράμματα ανά χρήστη ή ανά bot

Power Automate Premium

Διεργασία Power Automate

14 €

ανά χρήστη/μήνα

Επιτρέπει στους αδειοδοτημένους χρήστες να αυτοματοποιούν σύγχρονες εφαρμογές μέσω ψηφιακής αυτοματοποίησης διεργασιών που βασίζεται σε API (ροές cloud) και παλαιού τύπου εφαρμογές μέσω ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών που βασίζεται σε UI (ροές επιφάνειας εργασίας) σε επιβλεπόμενη λειτουργία.

 • Απεριόριστες ροές cloud (DPA) και ροές επιφάνειας εργασίας (RPA) σε επιβλεπόμενη λειτουργία
 • 50 MB χώρου αποθήκευσης δεδομένων για το Power Automate Process Mining1
 • 5.000 μονάδες πίστωσης AI Builder
 • Δικαιώματα Dataverse 250 MB για βάση δεδομένων και αρχείο 2 GB

Διεργασία Power Automate

140,40 €

ανά bot/μήνα6

Χορηγεί άδεια χρήσης ενός ρομπότ "αυτοματισμού" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτοματισμό επιφάνειας εργασίας χωρίς επίβλεψη (RPA) ή μια ροή ψηφιακής αυτοματοποίησης διεργασιών (DPA) στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση απεριόριστοι χρήστες στον οργανισμό.

 • Ροές cloud (DPA)
 • Ροές επιφάνειας εργασίας (RPA) σε μη επιβλεπόμενη λειτουργία
 • Δικαιώματα Dataverse 50 MB για βάση δεδομένων και αρχείο 200 MB

Ξεκινήστε με το Power Automate

Εξερευνήστε προγράμματα Power Automate

Εξερευνήστε προγράμματα Power Automate
Power Automate Premium
$15 ανά χρήστη/μήνα
Διεργασία Power Automate
$150 ανά bot/μήνα6
Αυτοματοποίηση επιφάνειας εργασίας και cloud8
Εκτέλεση ροών cloud2

Περιλαμβάνεται στο Power Automate Premium

Περιλαμβάνεται στη διεργασία Power Automate

Εκτέλεση ροών επιχειρηματικής διεργασίας2

Περιλαμβάνεται στο Power Automate Premium

Περιλαμβάνεται στη διεργασία Power Automate

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε επιβλεπόμενη λειτουργία3

Περιλαμβάνεται στο Power Automate Premium

--

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε μη επιβλεπόμενη λειτουργία3,4 (ανά bot)

Περιλαμβάνεται στη διεργασία Power Automate

Εξόρυξη διεργασιών και εργασιών
Εξόρυξη εργασιών

Περιλαμβάνεται στο Power Automate Premium

--

Οπτικοποιήστε και αναλύστε τις διεργασίες σας με την εξόρυξη διεργασιών 50 MB σε αποθηκευμένα δεδομένα Process Mining

--

Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας Χρήση προδομημένων συνδέσεων
Χρησιμοποιήστε τυπικές και premium συνδέσεις
Χρήση προσαρμοσμένων και εσωτερικής εγκατάστασης συνδέσεων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Microsoft Dataverse Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB5 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 50 MB5
Χωρητικότητα αρχείου 2 GB5 Χωρητικότητα αρχείου 200 MB5
Διαχείριση και διακυβέρνηση
Διαχειριζόμενα περιβάλλοντα

Περιλαμβάνεται στο Power Automate Premium

Περιλαμβάνεται στη διεργασία Power Automate

Ενσωμάτωση AI
Πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας AI Builder 5.000 5.000
Εξερευνήστε προγράμματα Power Automate
Power Automate Premium
$15 ανά χρήστη/μήνα
Διεργασία Power Automate
$150 ανά bot/μήνα6
Αυτοματοποίηση επιφάνειας εργασίας και cloud8
Εκτέλεση ροών cloud2

Περιλαμβάνεται στο Power Automate Premium

Περιλαμβάνεται στη διεργασία Power Automate

Εκτέλεση ροών επιχειρηματικής διεργασίας2

Περιλαμβάνεται στο Power Automate Premium

Περιλαμβάνεται στη διεργασία Power Automate

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε επιβλεπόμενη λειτουργία3

Περιλαμβάνεται στο Power Automate Premium

--

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε μη επιβλεπόμενη λειτουργία3,4
(ανά bot)

Περιλαμβάνεται στη διεργασία Power Automate

Εξόρυξη διεργασιών και εργασιών
Εξόρυξη εργασιών

Περιλαμβάνεται στο Power Automate Premium

--

Οπτικοποιήστε και αναλύστε τις διεργασίες σας με την εξόρυξη διεργασιών
50 MB σε αποθηκευμένα δεδομένα Process Mining

--

Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας
Χρήση προδομημένων συνδέσεων
Χρησιμοποιήστε τυπικές και premium συνδέσεις
Χρήση προσαρμοσμένων και εσωτερικής εγκατάστασης συνδέσεων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Microsoft Dataverse
Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB5 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 50 MB5
Χωρητικότητα αρχείου 2 GB5 Χωρητικότητα αρχείου 200 MB5
Διαχείριση και διακυβέρνηση
Διαχειριζόμενα περιβάλλοντα

Περιλαμβάνεται στο Power Automate Premium

Περιλαμβάνεται στη διεργασία Power Automate

Ενσωμάτωση AI
Πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας AI Builder
5.000 5.000
Εξερευνήστε προγράμματα Power Automate
Power Automate Premium
$15 ανά χρήστη/μήνα
Διεργασία Power Automate
$150 ανά bot/μήνα6
Αυτοματοποίηση επιφάνειας εργασίας και cloud8
Εκτέλεση ροών cloud2

Περιλαμβάνεται στο Power Automate Premium

Περιλαμβάνεται στη διεργασία Power Automate

Εκτέλεση ροών επιχειρηματικής διεργασίας2

Περιλαμβάνεται στο Power Automate Premium

Περιλαμβάνεται στη διεργασία Power Automate

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε επιβλεπόμενη λειτουργία3

Περιλαμβάνεται στο Power Automate Premium

--

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε μη επιβλεπόμενη λειτουργία3,4
(ανά bot)

Περιλαμβάνεται στη διεργασία Power Automate

Εξόρυξη διεργασιών και εργασιών
Εξόρυξη εργασιών

Περιλαμβάνεται στο Power Automate Premium

--

Οπτικοποιήστε και αναλύστε τις διεργασίες σας με την εξόρυξη διεργασιών
50 MB σε αποθηκευμένα δεδομένα Process Mining

--

Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας
Χρήση προδομημένων συνδέσεων
Χρησιμοποιήστε τυπικές και premium συνδέσεις
Χρήση προσαρμοσμένων και εσωτερικής εγκατάστασης συνδέσεων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Microsoft Dataverse
Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB5 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 50 MB5
Χωρητικότητα αρχείου 2 GB5 Χωρητικότητα αρχείου 200 MB5
Διαχείριση και διακυβέρνηση
Διαχειριζόμενα περιβάλλοντα

Περιλαμβάνεται στο Power Automate Premium

Περιλαμβάνεται στη διεργασία Power Automate

Ενσωμάτωση AI
Πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας AI Builder
5.000 5.000

Οι τιμές που εμφανίζονται προορίζονται μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική τιμή καταλόγου λόγω παραλλαγών νομίσματος, χώρας, περιοχής και οργάνωσης. Η πραγματική τιμή σας θα εμφανιστεί στο ταμείο. Όλες οι προσφορές υπόκεινται σε όρια εξυπηρέτησης προϊόντων. Μάθετε περισσότερα. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της Microsoft για τιμολόγηση και προσφορές εταιρειών. Για να μάθετε σχετικά με πρόσθετες επιλογές παραχώρησης αδειών χρήσης, ανατρέξτε στο Οδηγός παραχώρησης άδειας χρήσης Power Platform.

1 Κάθε άδεια χρήσης ανά χρήστη συνοδεύεται από 50 MB για εξόρυξη διεργασιών, έως και 100 GB μέγιστο όριο ανά πελάτη.

2 Εντός ορίων εξυπηρέτησης. Μάθετε περισσότερα για τα αιτήματα του Power Platform και άλλα όρια.

3 Συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία ροών επιφάνειας εργασίας και ο συντονισμός και διαχείριση bot.

4 Οι περιπτώσεις ταυτόχρονων και μεμονωμένων διεργασιών απαιτούν ένα πρόσθετο bot αυτοματισμού για κάθε περίπτωση. Κάντε λήψη του οδηγού για την παραχώρηση άδειας χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

5 Τα δικαιώματα βάσης δεδομένων και χωρητικότητας αρχείων του Dataverse συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή. Κατεβάστε τον οδηγό για την παραχώρηση αδειών χρήσης του Power Platform για περισσότερες πληροφορίες.

Εξερευνήστε πρόσθετα Power Automate

Ενσωματωμένο RPA

201,30 €

ανά bot/μήνα6

Εκτελέστε τη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (RPA) ως υπηρεσία με επιλογές ενσωματωμένου μηχανήματος.

  • Φιλοξενούμενη μηχανή της Microsoft
  • Ροές επιφάνειας εργασίας (RPA) σε μη επιβλεπόμενη λειτουργία
  • 5.000 μονάδες υπηρεσίας AI Builder ανά μήνα
 • Διατίθεται ως πρόσθετο για:
  • Power Automate Premium

AI Builder

468 €

ανά μονάδα/μήνα6,7

Ενσωματώστε την AI στις ροές σας με προσαρμοσμένα ή προδομημένα μοντέλα.

  • AI Builder
 • Διατίθεται ως πρόσθετο για:
  • Υπάρχοντα προγράμματα συνδρομής επί πληρωμή των Power Automate, Power Apps ή Dynamics 365

Process Mining

4.680,30 €

ανά μισθωτή/μήνα

Ανακαλύψτε, οπτικοποιήστε και αναλύστε διεργασίες, για να εντοπίσετε ευκαιρίες βελτίωσης και βελτιστοποίησης

  • 100 GB σε χώρο αποθήκευσης δεδομένων για εξόρυξη διεργασιών
  • 2 GB χωρητικότητα βάσης δεδομένων στο Dataverse
  • 1 TB χωρητικότητα αρχείου στο Dataverse
 • Διατίθεται ως πρόσθετο για:
  • Power Automate Premium

6 Απαιτείται πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 με ρόλους καθολικού διαχειριστή ή διαχειριστή χρέωσης.

7 Κάθε πρόσθετη μονάδα του AI Builder είναι ένα πακέτο με 1 εκατομμύριο πιστωτικές μονάδες που συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή. Εξερευνήστε το Υπολογιστής AI Builder για να δείτε μια εκτίμηση κόστους.

8 Ανατρέξτε στο τεκμηρίωση για τους ορισμούς του κάθε τύπου ροής.

Ερωτήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις αγοράς ή προγραμμάτων;

Πόροι του Power Automate

Διαβάστε τον οδηγό παραχώρησης άδειας

Δείτε τις Συνήθεις ερωτήσεις για την παραχώρηση άδειας χρήσης

Αναπτύξτε τις δικές σας δεξιότητες με το Power Automate