Ένα άτομο που χρησιμοποιεί ακουστικά

Power Automate Process Mining

Μεγιστοποιήστε τις γνώσεις και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών

Βελτιστοποιήστε τις λειτουργίες και αποκαλύψτε ευκαιρίες για αυτοματισμό με το πρόσθετο εξόρυξης διεργασιών και εργασιών στο Power Automate.

Ισχυρές πληροφορίες και αποτελεσματικότητα των διεργασιών

Τα προσχέδια για εφαρμογές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα και αυτοματοποίηση σάς βοηθούν να μετατρέψετε τις διεργασίες σας σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 • Ενσωματωμένα πρότυπα
 • Ολοκληρωμένη ανάλυση διεργασιών
 • Αναφορές σχετικές με την επιχείρησή σας
 • Ανιχνευτής επανεπεξεργασίας
 • Ανάλυση ριζικής αιτίας που βασίζεται σε AI
 • Ολοκλήρωση διαφάνειας διεργασίας
 • Τα αναλυτικά στοιχεία διεργασιών σας στο Power BI
 • Κοινή χρήση αναφορών Power BI
 • Εναύσματα KPI με βάση τις ενέργειες

Το Power Automate Process Mining με μια ματιά

Κατανοήστε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού σας και βρείτε νέους τρόπους για βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την εξόρυξη διεργασιών και την εξόρυξη εργασιών.

Εξόρυξη διεργασιών

Ανακαλύψτε ανεπάρκειες σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.

 • Συνδεθείτε, μεταμορφώστε και αποστείλετε δεδομένα από μια μεγάλη ποικιλία πηγών.

 • Απεικονίστε έναν χάρτη διεργασιών και αποκτήστε πληροφορίες από δεδομένα.

 • Κατανοήστε καλύτερα τις σύνθετες επιχειρηματικές διαδικασίες και κοινοποιήσετε χρήσιμες πληροφορίες σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.

Εξόρυξη εργασιών

Καταγράψτε και αναλύστε τη δραστηριότητα της επιφάνειας εργασίας.

 • Επιλύστε διεργασίες και αποκτήστε χρήσιμες πληροφορίες με την ομαδοποίηση που δημιουργείται αυτόματα.

 • Απεικονίστε έναν χάρτη διεργασιών για να αναλύσετε ενέργειες και να αποκτήσετε πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες.

 • Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες και τις καθοδηγούμενες προτάσεις για να ξεκινήσετε την αυτοματοποίηση.

Ξεκινήστε με το Power Automate Process Mining