Ένα άτομο κοιτάζει έναν φορητό υπολογιστή ενώ κάθεται στην καρέκλα

Δημιουργήστε συνέπεια με τον αυτοματισμό επιχειρηματικών διεργασιών

Καθοδηγήστε τους όλους σε διαδικασίες πολλαπλών βημάτων για να εξασφαλίσετε συνέπεια με τις ροές επιχειρηματικών διαδικασιών, δηλαδή τη δυνατότητα αυτοματισμού επιχειρηματικών διαδικασιών (BPA) στο Power Automate.

Γιατί να επιλέξετε τον αυτοματισμό επιχειρηματικών διεργασιών;

Βεβαιωθείτε ότι οι διεργασίες τηρούνται με συνέπεια

Παρέχετε καθοδήγηση στους χρήστες από την αρχή μέχρι το τέλος, για να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες πωλήσεων, μάρκετινγκ και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητάς τους.

Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεστε

Απλοποιήστε τις διεργασίες στο σύνολό τους, χρησιμοποιώντας και συνδέοντας όλα τα δεδομένα σας, ανεξαρτήτως προέλευσης, χρησιμοποιώντας το Microsoft Dataverse.

Πάρτε αποφάσεις με πιο σωστή πληροφόρηση

Ανακαλύψτε χρήσιμες πληροφορίες χρησιμοποιώντας αναλύσεις που συνδέονται με τα δεδομένα ροής επιχειρηματικής διαδικασίας.

Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες πολλαπλών βημάτων με το BPA

Εικόνα για τη σχεδίαση διεργασιών

Χαρτογραφήστε γρήγορα τα στάδια και τα βήματα της ροής επιχειρηματικής διαδικασίας σας.

Εικόνα που δείχνει τα στάδια του BPA

Ακολουθήστε έναν οπτικό οδηγό που δείχνει την τρέχουσα πρόοδο και τα βήματα που σχετίζονται με αυτήν.

Εικόνα για το Κέντρο ενεργειών

Διευκολύνετε τη χορήγηση εγκρίσεων και την εκτέλεση των επόμενων βημάτων προβάλλοντας μια λίστα για τις ροές επιχειρηματικής διαδικασίας.

Εικόνα για την εκτέλεση ροών cloud

Εκτελέστε ροές cloud εύκολα, απευθείας από τη ροή επιχειρηματικής διαδικασίας σας.

Εικόνα για την ασφάλεια με το BPA

Ελέγξτε την πρόσβαση και την ορατότητα για συγκεκριμένες ροές επιχειρηματικής διαδικασίας.

Εικόνα για προδομημένες διεργασίες

Ξεκινήστε γρήγορα με επιχειρηματικές διαδικασίες για κοινά σενάρια που είναι έτοιμες προς χρήση.

* Απαιτείται άδεια ανά χρήστη για τη δημιουργία ροών επιχειρηματικής διαδικασίας στο Power Automate. Επιλέξτε προγράμματα αδειών του Dynamics 365 που περιλαμβάνουν αυτήν την άδεια ανά χρήστη.