Πρότυπα

Αυτοματοποιήστε εργασίες ή διεργασίες μεταξύ συνδέσεων χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα ή προσαρμοσμένα πρότυπα για ροές cloud στο Power Automate. Εξερευνήστε εκατοντάδες δυνατότητες και ανακαλύψτε τι μπορείτε να καταφέρετε.