Συνδέσεις

Συνδέστε εύκολα τις εφαρμογές, τα δεδομένα και τις υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις για ροές cloud στο Power Automate.