Συνδέσεις

Συνδέστε εύκολα τις εφαρμογές, τα δεδομένα και τις υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις για ροές cloud στο Power Automate.

* Αυτή η προσφορά περιορισμένου χρόνου είναι διαθέσιμη έως τις 31 Μαρτίου, 2023 σε εμπορικούς πελάτες μέσω καναλιών παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (VL) και παρόχων λύσεων cloud (CSP). Αυτή η προσφορά είναι επίσης διαθέσιμη διαδικτυακά απευθείας με πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 και με ρόλους διαχειριστή καθολικού ή τιμολογήσεων. Αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για νέους πελάτες, δηλαδή όσοι δεν έχουν άδειες χρήσης επί πληρωμή κατά τη στιγμή της αγοράς. Οι δωρεάν άδειες χρήσης, όπως οι δοκιμαστικές άδειες, δεν αποκλείουν την καταλληλότητα των πελατών. Απαιτείται αγορά 12 μηνών και δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές. Οι εμπορικοί πελάτες και οι πελάτες του δημόσιου τομέα που πληρούν τις προϋποθέσεις ενδέχεται να λάβουν την υψηλότερη έκπτωση 40%. Εμφάνιση λεπτομερειών.