Εκτιμήστε τη χωρητικότητα του AI Builder που είναι κατάλληλη για εσάς

Πρόγραμμα ανάγνωσης επαγγελματικών καρτών

Προσδιορίζει και εξάγει πληροφορίες, όπως όνομα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από τις επαγγελματικές κάρτες

Πόσες επαγγελματικές κάρτες θα επεξεργάζεστε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Μια εταιρεία διαθέτει 300 πωλητές, καθένας από τους οποίους συνήθως προσθέτει 15 επαφές στη βάση δεδομένων υποψήφιων πελατών ανά μήνα. Για αυτοματοποίηση της επεξεργασίας επαγγελματικών καρτών χρησιμοποιώντας αναγνώστη επαγγελματικών καρτών, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 1 μονάδα AI Builder.

Μάθετε περισσότερα σχετικά τον αναγνώστη επαγγελματικών καρτών

Ταξινόμηση κατηγοριών

Χρησιμοποιεί επεξεργασία με φυσική γλώσσα για την εκχώρηση ετικετών σε καταχωρίσεις κειμένου

Πόσες συμβολοσειρές κειμένου θα αναλύετε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Μια εταιρεία λαμβάνει και επεξεργάζεται 40.000 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών ανά μήνα.
Για αυτοματοποίηση της κατηγοριοποίησης και στη συνέχεια δρομολόγηση προς τη σωστή ομάδα χρησιμοποιώντας ταξινόμηση κατηγορίας και Power Automate, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 1 μονάδα AI Builder.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ταξινόμηση κατηγοριών

Επεξεργασία εγγράφων

Αναγνωρίζει και εξάγει πεδία και πίνακες από έγγραφα

Πόσες σελίδες θα επεξεργάζεστε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Μια εταιρεία λαμβάνει και επεξεργάζεται εντολές παράδοσης. Για να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία αποστολής εμπορευμάτων χρησιμοποιώντας την επεξεργασία εγγράφων του AI Builder και του Power Automate, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 2 εκατομμύρια μονάδες κατανάλωσης υπηρεσίας (2 μονάδες AI Builder) για 20.000 σελίδες εντολών παράδοσης ανά μήνα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία εγγράφων

Εξαγωγή οντότητας

Αναγνωρίζει συγκεκριμένα δεδομένα από κείμενο και, στη συνέχεια, ταξινομεί τα βασικά στοιχεία σε προκαθορισμένες κατηγορίες

Πόσες συμβολοσειρές κειμένου θα αναλύετε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Μια εταιρεία λαμβάνει και επεξεργάζεται 40.000 φόρμες σχολίων πελατών ανά μήνα. Για να αυτοματοποιήσει την εξαγωγή σχετικών πληροφοριών από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να τις αποθηκεύσει στο Microsoft Dataverse χρησιμοποιώντας εξαγωγή οντοτήτων και το Power Automate, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 1 μονάδα AI Builder.

Μάθετε περισσότερα για την εξαγωγή οντοτήτων

Πρόγραμμα ανάγνωσης εγγράφων ταυτότητας

Ανάγνωση και αποθήκευση πληροφοριών από έγγραφα ταυτότητας

Πόσα έγγραφα ταυτότητας θα επεξεργάζεστε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Μια εταιρεία ξεκινά μια ειδική λειτουργία για την οποία οι πελάτες πρέπει να στείλουν σάρωση της κρατικής τους άδειας οδήγησης ως απόδειξη διαμονής. Για να αυτοματοποιήσει την εξαγωγή πληροφοριών από 8.000 άδειες ανά μήνα, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 1 μονάδα AI Builder.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ανάγνωσης εγγράφων ταυτότητας

Ταξινόμηση εικόνας

Κατηγοριοποιήστε και αναθέστε ετικέτες σε εικόνες

Πόσες εικόνες θα επεξεργάζεστε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Μια εταιρεία συλλέγει 500.000 εικόνες λουλουδιών κάθε μήνα ως μέρος των εργασιών της. Για να αυτοματοποιηθεί η ταξινόμηση αυτών των εικόνων για τον προσδιορισμό του τύπου λουλουδιών, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 2 μονάδες AI Builder.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ταξινόμηση εικόνων

Επεξεργασία τιμολογίου

Αναγνωρίζει και εξάγει βασικές πληροφορίες από τιμολόγια

Πόσα τιμολόγια θα επεξεργάζεστε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Μια εταιρεία λαμβάνει και επεξεργάζεται 40.000 τιμολόγια ανά μήνα. Για να αυτοματοποιήσει την επεξεργασία τιμολογίου με τη χρήση της επεξεργασίας τιμολογίων του AI Builder και του Power Automate, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 2 μονάδες του AI Builder.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία τιμολογίων

Εξαγωγή φράσης κλειδιού

Προσδιορίζει και εξάγει βασικές φράσεις από έγγραφα με μη δομημένο κείμενο

Πόσες συμβολοσειρές κειμένου θα αναλύετε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Μια εταιρεία διοργάνωσε μια εκδήλωση για τους πελάτες της και ζήτησε από κάθε συμμετέχοντα να μοιραστεί τη γνώμη του για την εκδήλωση σε μια φόρμα σχολίων. Για να εξαγάγετε τις φράσεις-κλειδιά από 1.000 απαντήσεις φορμών, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 1 μονάδα AI Builder.

Μάθετε περισσότερα για την εξαγωγή φράσεων κλειδιών

Εντοπισμός γλώσσας

Προσδιορίζει την κυρίαρχη γλώσσα ενός εγγράφου κειμένου

Πόσες συμβολοσειρές κειμένου θα αναλύετε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Μια εταιρεία διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο πελατών που επικοινωνούν με την ομάδα υποστήριξης της εταιρείας μέσω email. Η ομάδα υποστήριξης λαμβάνει 30.000 email ανά ημέρα. Αυτά τα email δρομολογούνται σε κέντρα εξυπηρέτησης πελατών σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, με βάση τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στα email. Για να αυτοματοποιήσει πλήρως τη διαδικασία του εντοπισμού γλώσσας, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 2 μονάδες AI Builder.

Μάθετε περισσότερα για τον εντοπισμό γλώσσας

Εντοπισμός αντικειμένων

Κοινός εντοπισμός αντικειμένων

Αναγνωρίζει, μετράει και επισημαίνει αντικείμενα σε εικόνες

Πόσα μοντέλα θα εκπαιδεύετε ανά μήνα;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Πόσες εικόνες θα εκπαιδεύετε ανά μοντέλο;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Πόσες εικόνες θα επεξεργάζεστε ανά μήνα με το εκπαιδευμένο μοντέλο σας;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Εντοπισμός αντικειμένων για συγκεκριμένο τομέα

Αναγνωρίζει, μετρά και επισημαίνει συγκεκριμένους τύπους αντικειμένων σε εικόνες, όπως λογότυπα επωνυμιών ή αντικείμενα σε ράφια λιανικής πώλησης

Πόσα μοντέλα θα εκπαιδεύετε ανά μήνα;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Πόσες εικόνες θα εκπαιδεύετε ανά μοντέλο;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Πόσες εικόνες θα επεξεργάζεστε ανά μήνα με το εκπαιδευμένο μοντέλο σας;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Μια εταιρεία παραγωγής συναρμολογεί προϊόντα σε μια γραμμή παραγωγής. Μια κάμερα ελέγχου λαμβάνει στιγμιότυπα της γραμμής παραγωγής κάθε 5 δευτερόλεπτα, ώστε να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο της γραμμής σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα. Για να εντοπίσει αυτόματα την παρουσία εξαρτημάτων και να επανεκπαιδεύει το μοντέλο κάθε μήνα, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 2 μονάδες AI Builder.

Μάθετε περισσότερα για τον εντοπισμό αντικειμένων

Πρόβλεψη

Χρησιμοποιεί ιστορικά μοτίβα δεδομένων και αποτελέσματα για την πρόβλεψη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Πόσα μοντέλα θα χρειαστείτε;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Πόσα αποτελέσματα θα προβλέψετε ανά μοντέλο;

Εισαγάγετε έναν ακέραιο αριθμό μεγαλύτερο του μηδενός.

Πόσο συχνά θα πρέπει να ενημερώσετε τις προβλέψεις;

Μια εταιρεία θέλει να προβλέψει την απώλεια πελατών χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων της που περιέχει 2,5 εκατομμύρια πελάτες. Για να επανεκπαιδεύσει το μοντέλο πρόβλεψης του AI Builder και για την ενημέρωση της προβλεπόμενης απώλειας κάθε μήνα, με εκτέλεση χωρίς διακοπή, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 1 μονάδα AI Builder.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρόβλεψη

Επεξεργασία αποδείξεων

Αναγνωρίζει και εξάγει βασικές πληροφορίες από αποδείξεις

Πόσες αποδείξεις θα επεξεργάζεστε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Μια εταιρεία λαμβάνει και επεξεργάζεται 2.000 αποδείξεις ανά μήνα. Για να αυτοματοποιήσει την αναφορά εξόδων χρησιμοποιώντας την επεξεργασία αποδείξεων του AI Builder και το Power Automate, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 1 μονάδα AI Builder.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία αποδείξεων

Ανάλυση συναισθήματος

Εντοπίζει θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο συναίσθημα σε δεδομένα κειμένου

Πόσες συμβολοσειρές κειμένου θα αναλύετε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Μια εταιρεία ζητά σχόλια για ένα νέο προϊόν διανέμοντας ένα ερωτηματολόγιο σε 1.000 πελάτες. Στη συνέχεια, η εταιρεία καθορίζει το ποσοστό θετικών, αρνητικών και ουδέτερων συναισθημάτων. Για να αναλύσει αυτόματα το συναίσθημα των σχολίων, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 1 μονάδα AI Builder.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανάλυση συναισθήματος

Αναγνώριση κειμένου

Χρησιμοποιεί οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) για την ανίχνευση έντυπου και χειρόγραφου κειμένου σε εικόνες

Πόσες εικόνες θα επεξεργάζεστε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Μια εταιρεία διαθέτει 20 χειριστές πεδίου που χρησιμοποιούν αναγνώριση κειμένου για να εξαγάγουν τα αναγνωριστικά αυτόματων μηχανών πώλησης από φωτογραφίες. Για να αυτοματοποιήσει πλήρως τη διαδικασία εξαγωγής των αναγνωριστικών των υπολογιστών από εικόνες, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 1 εκατομμύριο μονάδες κατανάλωσης υπηρεσίας (1 μονάδα AI Builder) για 50.000 φωτογραφίες τον μήνα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αναγνώριση κειμένου

Μετάφραση κειμένου

Μεταφράστε κείμενο σε περισσότερες από 60 γλώσσες

Πόσες συμβολοσειρές κειμένου θα αναλύετε σε ένα μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Μια εταιρεία λαμβάνει 60.000 αιτήματα πελατών ανά μήνα σε διαφορετικές γλώσσες. Για να αυτοματοποιήσει τη μετάφραση αυτών των αιτημάτων χρησιμοποιώντας τη μετάφραση κειμένου του AI Builder και του Power Automate, η εταιρεία πρέπει να αγοράσει 2 μονάδες AI Builder.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μετάφραση κειμένου

Δημιουργία κειμένου με προτροπές GPT και AI

Δημιουργήστε κείμενο, συνοψίστε έγγραφα και άλλα πολλά με GPT

Πόσα αιτήματα GPT θα πραγματοποιείτε ανά μήνα;

Please enter a whole number greater than zero.

Μια εταιρεία λαμβάνει και επεξεργάζεται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αιτημάτων πελατών. Κάθε αίτημα GPT θα περιέχει εισαγωγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - κατά μέσο όρο 500 λέξεις άρα 350 διακριτικά - συν το αίτημα (300 λέξεις άρα 210 διακριτικά). Η παραγόμενη απάντηση πρέπει να είναι περίπου 500 λέξεις (350 διακριτικά) Για να βοηθήσει στην αυτοματοποίηση των απαντήσεων με χρήση των AI Builder GPT και Power Automate, η εταιρεία χρειάζεται να αγοράσει 3 εκατομμύρια πιστώσεις υπηρεσιών (3 μονάδες του AI Builder) για 200.000 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον μήνα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Παραγωγή κειμένου
t

Εκτίμηση κόστους 1, 2

Πρόσθετες μονάδες AI Builder 3, 4 0 μονάδες
$0 μηνιαία χρέωση

1 Οι τιμές είναι εκτιμήσεις, υπόκεινται σε αλλαγή και δεν αντιπροσωπεύουν επίσημη προσφορά. Οι πραγματικές απαιτήσεις χωρητικότητας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά βάσει της συχνότητας χρήσης, του αριθμού εκπαιδεύσεων και άλλων παραγόντων. Αυτή η εκτίμηση θα πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως καθοδήγηση και δεν παρέχει καμία εγγύηση απόδοσης ή πραγματικής τιμής.

2 Οι εικονιζόμενες χρεώσεις όγκου μονάδων AI Builder και οι αντίστοιχες χρεώσεις αντικατοπτρίζουν τόσο τα μοντέλα που έχουν φτάσει στη γενική διαθεσιμότητα (GA) όσο και αυτά που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή σε έκδοση προεπισκόπησης. Μόνο τα γενικά διαθέσιμα μοντέλα καταναλώνουν χωρητικότητα AI Builder. Μάθετε περισσότερα για την κατάσταση κυκλοφορίας.

3 Η τιμολόγηση του πρόσθετου AI Builder δεν περιλαμβάνει βασική άδεια χρήσης Power Apps, Power Automate ή Dynamics 365.

4 Η τιμή πρόσθετης μονάδας εξαρτάται από τον όγκο: 500 $ όταν αγοράζετε 1-9 μονάδες (Επίπεδο 1), 375 $ όταν αγοράζετε 10-49 μονάδες (Επίπεδο 2), 250 $ όταν αγοράζετε πάνω από 50 μονάδες (Επίπεδο 3).