Box

Box™ е услуга, която поддържа файловете ви защитени, синхронизирани и лесни за споделяне. Свържете се към Box, за да управлявате своите файлове. Можете да извършвате различни действия, като например качване, актуализиране, получаване и изтриване на файлове в Box.

Box