Azure Data Lake

Конекторът на Azure Data Lake Store ви позволява да четете и да добавяте данни към акаунт в Azure Data Lake.

Premium
Azure Data Lake