เทมเพลต Microsoft Power Automate

Ubiqod by Skiply Trello

Flash a QR code to report a maintenance problem / malfunction in a building

By Skiply

When the flow is triggered, a Trello card is created with the timestamp, building / site name, and issue. If the QR code has been flashed from the site, a green label is applied to the card. If the geofencing detects that the person was not on site, an orange label is applied.

ไอคอนโฟลว์

ทำงานน้อยลง แต่ให้ผลมากขึ้น

เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณเพื่อให้ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ

ไอคอนเล่น

ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับ Microsoft Power Automate

ไอคอนหนังสือ

สร้างทักษะของคุณ

เรียนรู้วิธีการสร้างโฟลว์อย่างง่ายไปจนถึงขั้นสูง

เทมเพลตเพิ่มเติมให้ลองใช้