ตัวเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อกับแอป ข้อมูล และบริการของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตัวเชื่อมต่อสำหรับโฟลว์ระบบคลาวด์ใน Power Automate